První digitální pracovní prostředí využívající analytické informace

Workspace ONE Intelligence

Workspace ONE je platforma, která je prvním a jediným řešením digitálního pracovního prostředí, které využívá analytické informace ke zlepšování uživatelské zkušenosti a prediktivnímu zabezpečení v neohraničeném prostředí. Nová cloudová služba Workspace ONE Intelligence se integruje s platformou Workspace ONE a shromažďuje a analyzuje data o uživatelích, aplikacích, sítích a koncových bodech.

Společnost VMware zároveň představila řešení Workspace ONE Trust Network, které propojuje data a analytické výstupy z Workspace ONE s řadou důvěryhodných bezpečnostních řešení poskytovaných externími partnery pro doručení prediktivního a automatizovaného zabezpečení. V neposlední řadě VMware představil Workspace ONE AirLift – novou technologii pro správu Windows 10, která zákazníkům pomůže modernizovat přístup k řízení životního cyklu počítačů (PCLM).

Analytické informace jsou základním stavebním kamenem chytrého, automatizovaného a bezpečného podniku. Dosud byl problém získat úplný přehled o všech koncových uživatelích, zařízeních a aplikacích, protože příslušná data se nacházejí v mnoha různých systémech a nástrojích. Chybějící ucelený přehled přispívá ke špatné uživatelské zkušenosti, vyšším provozním nákladům a nedostatkům v zabezpečení.

Nová cloudová služba Workspace ONE Intelligence, která je již celosvětově k dispozici, se integruje s platformou Workspace ONE a jedinečným způsobem shromažďuje a analyzuje data o uživatelích, aplikacích, sítích a koncových bodech. Je vybavená rozhodovacími algoritmy, které na základě dat poskytují okamžitě využitelná doporučení a možnost automatizace. Takovéto inteligentní digitální prostředí dokáže zlepšit zákaznickou zkušenost tím, že umožňuje IT odhalovat a aktivně řešit problémy dříve, než negativně ovlivní produktivitu, nastavovat uživatelsky přívětivá pravidla přístupu a poskytovat konzistentní uživatelskou zkušenost na různých zařízeních a platformách a zároveň snižovat bezpečnostní rizika.

Specifické schopnosti služby Workspace ONE Intelligence:

  • Integrovaný přehled poskytuje okamžitě využitelné informace a doporučení pro celé digitální pracovní prostředí včetně všech koncových bodů, aplikací, sítí a uživatelů na jednom místě. Lze zde zjistit stav a případné problémy v celém prostředí, včetně sledování výkonu aplikací a praktických doporučení, na která může IT a vývoj snadno reagovat.
  • Automatizace založená na analytických poznatcích a rozhodovacích algoritmech pomáhá zákazníkům automatizovat řešení problémů v celém digitálním pracovním prostředí. Časově náročné rozhodování na základě analýz údajů z několika samostatných nástrojů je věcí minulosti. S pomocí rozhodovacích algoritmů dokáže IT nastavovat pravidla pro automatizaci a optimalizaci běžných úloh, např. aplikaci kritických oprav na zranitelných koncových bodech s Windows 10 nebo zavedení podmíněného přístupu k aplikacím a službám na úrovni skupiny nebo jednotlivých uživatelů. Automatizace výstrah, upozornění a nápravných opatření umožňují, aby se zaměstnanci sami rychle obsloužili a pracovníci IT ušetřili čas, který by museli věnovat procesu řešení požadavků na helpdesku. S pomocí rozhodovacích algoritmů mohou podniky vytvářet pravidla pro automatizaci řešení problémů v celém prostředí včetně pracovních postupů propojených se službami třetích stran, jako je ServiceNow nebo Slack.

Jsou-li podniky nucené řešit nápravu problémů u koncových bodů a řízení přístupu pomocí různých, vzájemně nepropojených systémů, mají jen omezený přehled o celém prostředí a vzrůstá pravděpodobnost, že zranitelná místa uniknou pozornosti. Řešení tohoto problému nyní nabízí společnost VMware v podobě Workspace ONE Trust Network, moderního přístupu k bezpečnosti digitálního pracovního prostředí, který spojuje bezpečnostní funkce platformy Workspace ONE se schopnostmi bezpečnostních řešení sítě partnerů. Díky rozšíření služby Workspace ONE Intelligence a jejích rozhraní pro programování aplikací (API) budou moci partnerské firmy sdílet a analyzovat data ve spolupráci s Workspace ONE, čímž naši společní zákazníci získají lepší přehled a širší možnosti automatizace ve svých digitálních pracovních prostředích.

Předpokladem úspěšného zavedení digitálního pracovního prostředí je přechod z tradičního modelu správy Windows na nový, moderní přístup. Workspace ONE představuje jedinou platformu pro jednotnou správu koncových bodů (UEM) s integrovanou analýzou dat, která podporuje počítače s operačním systémem Windows 10 ve všech fázích životního cyklu – od prvotního připojení po vyřazení – a poskytuje moderní přístup ke všem úlohám spojeným s jejich správou. Nyní společnost VMware představuje řešení Workspace ONE AirLift, které umožňuje souběžnou správu počítačů s Windows 10 se systémem Microsoft System Center Configuration Management (SCCM). Paralelní existence řešení AirLift a SCCM umožňuje zákazníkům urychlit přechod a snížit jeho rizika díky snadné migraci úloh PCLM, např. zprovozňování zařízení, bezpečnostní aktualizace, distribuce softwaru nebo vzdálené podpory, na moderní, ekonomičtější a bezpečnější cloudový model řízení. To zákazníkům umožňuje rychle přejít na nový model, aniž by museli opustit SCCM nebo nákladně modernizovat počítače a SCCM server.

Související články

Leave a Comment