České firmy vyučují cloudové CRM na Masarykově univerzitě

MUNI cloud

Studenti Masarykovy univerzity mají od letošního akademického roku novou příležitost, jak se v rámci studia přiblížit praxi. V zimním semestru je zde totiž nově vyučován předmět Cloud CRM, a to přímo specialisty z českých firem v čele s Enehano Solutions nebo Kiwi.com. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti ohledně procesů řízení vztahů se zákazníky a jejich informační podpory pomocí cloudového CRM systému Salesforce.

Kurz, který vznikl na základě spolupráce mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a společností Enehano Solutions, je zaměřen zejména na oblasti prodeje, služeb a marketingu. Studentům budou zároveň představena témata týkající se rozvoje CRM systému za účelem získání schopností tvorby systému podporujícího podnikové procesy.

S nápadem zařadit předmět o CRM do výukového plánu Masarykovy univerzity přišel David Brandejs, vedoucí předmětu a zároveň Senior Salesforce Developer společnosti Enehano Solutions: „CRM a Salesforce se neustále vyvíjí a počet uživatelů roste i ve střední a východní Evropě. Je pro nás podstatné vzbudit zájem studentů o toto téma, jelikož se v praxi sami potkáváme s nedostatkem specialistů v tomto oboru, především pak developerů a analytiků.“

Zkušenosti přímo z praxe

Přednášek se účastní kromě Davida Brandejse a CEO Enehano Solutions Jiřího Macha i zástupci z řad klientů společnosti. “Je skvělé, že i oni považují praktické vzdělání studentů za velice důležité. Mnozí jsou ochotni si najít čas ve svých nabitých diářích a předat studentům cenné zkušenosti,“ zmiňuje Jiří Mach. Například David Petrović, Head of Fraud, Risk & Travel Insurance v Kiwi.com sdílel se studenty, jak ve firmě využívají Salesforce a jak jim pomáhá řídit B2B business a životní cyklus jejich partnerů.

Díky absolvování předmětu budou studenti na konci semestru schopni podrobně popsat procesy řízení vztahů se zákazníky v podnikovém prostředí anebo vyjmenovat a popsat typické činnosti a fáze projektu implementace CRM. Teoretické znalosti budou schopni aplikovat při nasazení či udržování CRM systému v praxi a v rámci skupinových projektů si vyzkouší vytvářet (konfigurovat a vyvíjet) části CRM systému na základě požadavků uživatelů či navrhnout plán inovace CRM projektu.

Spolupráce i s VŠE?

Osnova předmětu je koncipována zejména s ohledem na studijní povinnosti studentů bakalářského a magisterského programu. V podzimním semestru 2020 je osnova kurzu zkrácena na 12 týdnů kvůli výjimečným opatřením z důvodu pandemie. David Brandejs ale věří, že i tak si studenti odnesou plnohodnotné informace. V souvislosti se CRM se předpokládá, že se v dohledné době bude konat další pokračování k vybrané tématice v kooperaci s VŠE Praha.

Související články

Leave a Comment