Hybridní cloud umožňuje organizacím dostat se až na okraj cloudu

cloud edge

Kolem edge computingu je v poslední době spousta humbuku a právem. Gartner odhaduje, že během následujících dvou let bude více než polovina podnikových dat vytvořena nebo zpracována “na okraji”. Avšak pokud se podíváme, co edge computing ve skutečnosti znamená, mluvíme v podstatě o lokalizované cloudové infrastruktuře, která může být nasazena na konkrétním místě, aby vyřešila specifický problém. To automaticky staví organizace implementující strategii hybridního cloudu do vedoucí pozice při přesunu k edge computingu. Ještě přesnější výraz by zde však byl “cloud edge”, neboli okraj cloudu. V případě, že je tato strategie postavena na základě open source technologií, je situace ještě lepší. Dává to organizaci možnost zvolit ty nejlepší možné komponenty třetích stran tak, aby co nejlépe podpořila svou vizi realizace edge computingu.

Podnikoví techničtí ředitelé (CTO) a vedoucí IT oddělení (CIO) toho mají na talíři dost i bez nutnosti přidávat další vrstvu komplikací do své IT infrastruktury pro podporu edge computingu. I přes to se mnoho organizací vydává právě touto cestou. Nicméně v kontextu neexistence standardního modelu pro cloudový edge computing se mnoho velkých organizací poohlíží po pomocné ruce, která je navede správným směrem.

Přicházíme na okraj

Pojďme začít tím, že se podíváme, ve kterých odvětvích očekáváme nasazení cloud edge a proč. Výroba, automobilový průmysl, maloobchod a zdravotnictví jsou mezi prvními uživateli. Mít možnost nasadit aplikace a služby s extra nízkou latencí je obzvlášť důležité pro organizace závislé na fyzických dodavatelských řetězcích, výrobních linkách a organizace s potřebou nasazovat desetitisíce (v budoucnu až miliony) senzorů a propojených zařízení. Edge computing nabízí mechanismus, jak dostat výpočetní výkon a zpracování dat co nejblíže ke koncovému uživateli. To má jasné využití v těžkém průmyslu a dopravě, ale při exponenciálním růstu počtu připojených senzorů a zařízení se okraj cloudu brzy stane nedílnou součástí každé IT a cloudové sítě.

Cloud edge není konzistentní prostor – ze své podstaty je vrtkavý. Roste a ubývá na základě použití, scénářů a výkyvů poptávky. Z toho plyne, že v první řadě musí být robustní, škálovatelný a inteligentní. Také musí být efektivní. Pokud se má cloud edge stát strategickým prvkem, musí být integrován s existující cloudovou infrastrukturou organizace, nemůže být postaven jako samostatný systém.

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč mají organizace, které již nyní spravují více různých prostředí v kontextu strategie hybridního cloudu, nejlépe našlápnuto k úspěchu.

Distribuovaná cloudová architektura umožňuje organizacím rozšiřovat své možnosti směrem k okraji cloudu. Organizace také mohou tyto změny implementovat postupně a ověřovat elasticitu a spolehlivost tohoto řešení. Tento přístup je založen na jednotném modelu, který umožňuje organizacím vytvářet aplikace a nasazovat je kdekoliv v rámci jejich distribuované cloudové infrastruktury. S využitím centralizovaných systémů mohou vývojáři a IT týmy navrhovat nové aplikace a nasazovat je v kterékoliv virtuální nebo geografické lokaci.

Vliv kontejnerů

Celý výše popsaný proces je založen na využití kontejnerů. Bez kontejnerů by bylo v podstatě nemožné dosáhnout rozsahu a dosahu očekávaného od výpočtů na okraji cloudu.

Kontejnery jsou menší a mnohem flexibilnější než klasické virtuální stroje. Kontejnery také poskytují jednotnou abstrakční vrstvu, což jim umožňuje běžet kdekoliv v distribuované cloudové infrastruktuře, přesouvat se mezi různými oblastmi, ale především poskytovat specifickou funkcionalitu na okraji cloudu. Tento flexibilní přístup umožní organizacím rozšiřovat funkcionalitu poskytovanou na okraji cloudu a spravovat velké množství senzorů a zařízení a současně vyhovět novým požadavkům.

Architektura založená na kontejnerech také umožňuje využít integrovaný a centralizovaný systém, který dovolí organizacím spravovat, nasazovat a zabezpečit aplikace. Využití tohoto jednotného přístupu znamená, že organizace budou mít kompletní přehled o všech oblastech na okraji cloudu, přičemž ten by měl být přirozeným rozšířením podnikového IT a cloudové infrastruktury. Optimální řešení by mělo být postaveno na základě standardizovaného existujícího návrhu – v takovém případě bude možné sdílet protokoly, systémy, data a inteligenci, které jsou dostupné napříč celou sítí.

Pochopení na okraji

Další výhody zahrnují možnost integrovat okraj cloudu s centrálními podnikovými a analytickými nástroji. V případě, kdy je třeba spravovat velké množství spojení, vývojové a IT týmy budou schopny provést důkladné testování ještě než kontejnerizované aplikace nasadí napříč celou ohromnou sítí různých zařízení. Čím chytřejší cloud edge bude, tím lépe, jelikož to umožní správcům odhalit problémy a abnormality. Týmy se budou vzhledem k důležitosti aplikací a služeb běžících na okraji cloudu snažit minimalizovat rizika.

Pro organizace by bylo velmi výhodné, kdyby byly schopné identifikovat problémy ještě předtím, než se naplno projeví. S nasazeným systémem pro vhled bude možné průběžně sbírat a analyzovat data, která budou procházet skrz distribuované uzly. S využitím umělé inteligence a strojového učení budou data v konečném důsledku proudit do systému pro prediktivní analýzu, který dokáže zaznamenat neobvyklou aktivitu a pak na ni reagovat, například upozornit správce pomocí vhodných kanálů.

Otevřený framework

Pokud organizace převezmou zodpovědnost za migraci na okraj cloudu, pomůže jim to z kulturního pohledu udržet si své duševní vlastnictví. Týmy vývojářů, IT a správců sítí, které jsou již nyní ponořeny do hybridního cloudu, budou povolány, aby pomohly organizaci uskutečnit její ambice v oblasti cloud edge. Znalosti, které během toho získají, tak zůstanou uvnitř organizace a pomohou vytvořit předlohu a návrh pro řešení na okraji cloudu. Z těchto týmů se stanou průkopníci a jejich práce přiláká více vývojářů, kteří možná ani nezvažovali práci v dané oblasti, dokud daná organizace neukázala své schopnosti v oblasti cloudového vývoje.

Možnost využít otevřený framework pro vývoj cloud edge řešení přináší několik výhod, z nichž významnou je schopnost zajistit postupný a metodický přechod na okraj cloudu. Také umožňuje vývojářům zapojit se do open source projektů a zrychlit tak inovace v teprve se rodící oblasti. Co je ovšem důležité, otevřený framework dává organizacím svobodu spojit se s třetími stranami napříč celým IT spektrem, což jim umožní vyvinout plnohodnotné řešení pro okraj cloudu. Organizace mohou navázat partnerství se správnými poskytovateli komunikačních služeb s podporou pro 5G nebo se propojit s kterýmkoliv poskytovatelem cloudu. Nejsou svázány se specifickým dodavatelem nebo technologií, takže si mohou vytvořit vlastní představu a plány pro svůj cloud.

Na okraji budoucnosti

Cloud edge je tu, ale organizace teprve začaly nahlížet pod pokličku. Většina aktuálních případů užití, které zapadají do kategorie cloud edge, se zaměřuje na IoT (Internet of Things). Cloud edge ale může nabídnout mnohem více. Možné aplikace můžeme najít ve finančních službách pro podporu obchodování. Dále vidíme potenciál také v oblastech jako virtuální realita, média, zábava nebo hry v cloudu. Vývojáři získávají úplně novou platformu a prostředí na hraní a mohou tak vytvářet inovativní aplikace a služby postavené na flexibilní a neustále se vyvíjející infrastruktuře. Cloud edge umožní vznik nových modelů podnikání, bude pohánět rozvoj nových kategorií a podporovat nové úspory z rozsahu (economies of scale). Tohle by si měly organizace uvědomit.

Cesta na okraj cloudu je pro organizace se strategií pro hybridní cloud v podstatě daná. Již nyní využívají kontejnery, které nabízí ideální aplikační architekturu pro cloud edge. Otevřený framework jim pak umožní pokračovat za vlastních podmínek a vybrat si takové partnery napříč cloudovým a edge ekosystémem, kteří budou vyhovovat jejich technickým a byznysovým požadavkům. Toto zaručí jednotný přístup, který jim umožní vybudovat okraj cloudu, jenž bude pevně zakořeněný v jejich podnikové IT a cloudové infrastruktuře.

Martin Percival, Solutions Architect Manager, Red Hat

Obrázek: fullvector/Freepik

Související články

Leave a Comment