Vylepšení pro podnikové ukládání dat

red-hat-storage

Platforma pro softwarově definované objektové ukládání dat má nejnovější aktualizace, které přináší podporu jak blokového ukládání dat prostřednictvím rozhraní iSCSI, tak i souborového ukládání dat v rámci souborového systému CephFS. Díky těmto inovacím zvyšuje platforma význam jednotného ukládání dat v technologii OpenStack a v heterogenních prostředích a výrazně tak rozšiřuje svoji použitelnost v implementacích vyžadujících ukládání dat v řádu petabajtů. S možností nasadit úložiště v prostředí kontejnerů nabízí nová verze další úsporu nákladů a vyšší provozní efektivitu.

Mezi hlavní přínosy platformy Red Hat Ceph Storage 3 patří:

  • Možnost naplnit širokou škálu požadavků na ukládání dat v prostředích s technologií OpenStack, což podnikům zjednodušuje využití veškerého potenciálu platformy pro cloudovou infrastrukturu, a to bez nákladů na vzájemně oddělené úložné systémy, které by bylo nutné pořídit a spravovat samostatně. Uvedení horizontálně škálovatelného souborového systému CephFS kompatibilního se standardem POSIX doplňuje stávající možnosti blokového a objektového ukládání dat platformy Red Hat Ceph Storage. Zákazníci mohou nyní toto úložiště efektivněji začlenit do privátních cloudů využívajících technologii OpenStack, a to v široké škále nasazení včetně web-scale cloudů, infrastruktur využívajících virtualizaci síťových služeb (Network Functions Virtualization infrastructure, NFVi) a vývojových či výpočetních cloudů.
  • Snadná migrace z tradičních platforem pro ukládání dat, a to díky nově přidané podpoře rozhraní iSCSI pro více produktů a širší škálu použití včetně zálohování a obnovy. Výhodné je to zejména v heterogenních prostředích pro ukládání dat, jako jsou řešení postavená na technologiích VMware a Windows, jejichž součástí není nativní ovladač Ceph. Díky bráně iSCSI si podniky v rámci stávající virtualizované infrastruktury vystačí s jedinou nákladově efektivní a vysoce škálovatelnou platformu pro blokové ukládání dat a současně mohou pro své moderní systémy využívat technologii Ceph. Výrazně tak klesá potřeba dedikovaných datových sítí SAN (Storage Area Network).
  • Nasazení podnikového úložiště v linuxových kontejnerech, které zjednodušují provoz a zanechávají menší hardwarovou stopu. Kontejnerizované úložné procesy na pozadí umožňují provozovat Red Hat Ceph Storage na menším počtu serverů, a to díky sdílení služeb, které dříve vyžadovaly – například z důvodu omezení rizika konfliktu zdrojů – vyhrazený hardware. Předběžné testy založené na standardní konfiguraci clusteru Red Hat Ceph Storage ukázaly snížení nákladů spojených s hardware nejméně o 24 procent. Tento fakt je obzvláště důležitý pro zákazníky z oblasti telekomunikací, jako například pro ty, kteří implementují NFVi a potýkají se s hardwarovými omezeními či s nedostatkem volného prostoru.

Nová verze pomáhá administrátorům, kteří mají k dispozici grafický přehled o využití clusteru jako celku nebo po jednotlivých komponentách, s proaktivním monitoringem i s řešením problémů u distribuovaných úložných clusterů. Nové webové rozhraní, které obsahuje více než desítku různých nástěnek, je založené na komunitním projektu Ceph Metrics. Nejnovější verze navíc přináší i několik dalších vylepšení zvyšujících použitelnost celé platformy a rozšiřujících možnosti automatizace, jako je například dynamické rozprostírání oblastí (bucket sharding) navržené ke zjednodušení správy i ke snížení provozních nákladů.

Platforma Red Hat Ceph Storage 3 je založená na komunitním open source projektu Ceph Luminous, u kterého je společnost Red Hat předním přispěvatelem.

Dostupnost

Platforma Red Hat Ceph Storage 3 by měla být k všeobecně k dispozici od listopadu 2017.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články