2019: Rok multicloudu

cloud 2019

Podle zprávy společnosti McKinsey & Company se tok dat do Asie od roku 2005 zvýšil nejméně 45násobně.

Data z klíčových oblastí, jako jsou Severní Amerika a Evropa, dramaticky vzrostly v tomto pořadí na 5 000 – 20 000 Gb/s, respektive na 1 000 až 5 000 Gb/s, z původních 100-500 Gb/s a méně než 50 Gb/s v roce 2005. S tím, jak firmy působí napříč státy a důraz na technologie je větší než kdy předtím, je rozšíření využívání multicloudových prostředí téměř nevyhnutelné.

Výzkumná společnost IDC odhaduje, že zákazníci v roce 2021 vynaloží na cloud computing a související služby částku 554 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek úrovně roku 2016. Data a aplikace v režimu on-premise sice nezastarají, ale s rostoucím mixem služeb on-premise, SaaS, IaaS, služeb typu managed cloud a privátních cloudů se modely rozmístění dat rozšíří.

V průběhu času se očekává, že větší část pracovní zátěže se přesune mimo režim on-premise, nicméně tento přechod se uskuteční v řádu let, přesto je důležité se na tuto novou realitu připravit již dnes.

Dave Russell

Související články

Leave a Comment