Cloudové služby datových center jsou v regionu CEE nejméně populární v Česku

Cloud and backup

Podle nové studie trhu datových služeb, kterou publikovala společnost Gartner, vydávají velké podniky a organizace v regionu střední a východní Evropy (CEE) desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center. Například na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší – bezmála třetinový. Ze zjištění analytiků Gartneru dále vyplývá, že v regionu CEE používá služby datových center 46 % dotazovaných společností. V Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší (60 %) než například v Rusku (34 %).

Studie „Emerging Market Analysis: Data Center Services Market in Eastern Europe: Your Road to Success“ kromě tohoto také mapuje vývoj trhu služeb datových center – podle analytiků by měl meziročně ke konci letošního roku poklesnout v celém regionu až o pětinu, tedy výrazně rychleji než v roce 2014 (tehdy se snížil o 6,1 % v dolarovém vyjádření). Očekávaný pokles je „hnán“ zejména vývojem na ruském trhu, v poslední době nicméně klesaly i trhy v dalších zemích – například v Česku se zmenšil trh služeb datových center v minulém roce o 13% (v korunovém vyjádření).

Výdaje na služby datových center podle segmentu, střední a východní Evropa (bez Ruska), 2013-2019, Miliony dolarů
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR*
Utilitní infrastrukturní služby 158 155 133 137 142 148 154 0%
Outsourcig datového centra 639 573 460 441 425 410 393 −7%
Kolokace 165 174 159 171 186 202 218 4%
Hosting 276 296 272 296 324 355 285 5%
Celkem střední a východní Evropa

(bez Ruska)

1237 1198 1023 1045 1078 1115 1149 −1%

Zdroj: Gartner, srpen 2015                                               * CAGR – složená roční míra růstu

Využívání služeb datových center v Česku

V Česku jsou ze služeb datových center nejpoužívanější dedikované servery a hosting – užívá je shodně více než polovina respondentů (hosting je obdobně populární napříč celým regionem). Cloud využívá v rámci služeb datových center v Česku jen necelá pětina a kolokaci čtvrtina respondentů – to je v obou případech méně než průměr regionu, u cloudových služeb dokonce nejméně.

Analytici také konstatují, že v celém regionu chybí v oblasti poskytovatelů služeb datových center jasní lídři. Mezi poskytovateli jsou nejčastěji zmiňováni globální hráči (Microsoft, IBM), v Česku pak specificky hlavní telekomunikační operátoři (O2, T-Mobile). CIO jsou navíc skeptičtí ohledně schopnosti současných komerčních datových center úspěšně poskytnout kvalitní cloudové služby pro korporátní ICT a dostatečně je zabezpečit. Naopak mezi hlavními argumenty pro využívání služeb datových center je snaha vyhnout se dalším investicím do hardware a podpory IT infrastruktury. Jako nejdůležitější kritérium při výběru poskytovatele služeb datového centra uvedli respondenti v regionu kvalitu služeb, cenové hledisko je až čtvrté a nejméně důležitý je pro ně na jedenáctém místě ekologický aspekt (tzv. „zelená“ datová centra).

Další informace o trhu služeb datových center v zemích střední a východní Evropy naleznete ve studii „Emerging Market Analysis: Data Center Services Market in Eastern Europe: Your Road to Success“

Na sběru dat a odpovědí z Česka, Slovenska a Rumunska se podílela také společnost KPC Group, výhradní zastoupení Gartner na těchto trzích. “Ochota respondentů zapojit se do průzkumu využívání služeb datových center ukazuje, že je u nás o toto téma mezi CIO a řediteli IT velký zájem. Nižší míra adopce – například u cloudových služeb v Česku – znamená, že v této oblasti existuje značný potenciál ke stabilizaci a růstu. Zejména objeví-li se relevantní a důvěryhodné služby zaštítěné silnými poskytovateli,” komentuje výsledky publikované studie Oldřich Příklenk, CEO společnosti KPC Group.

Související články

Leave a Comment