Deduplikační appliance vs. záloha na diskové pole

server zalohovani

ExaGridFirmy se rychle odklánějí od zálohování na pásky a přecházejí k zálohám na disky, a to z mnoha rozličných důvodů. Motivací je potřeba rychlejší zálohy i obnovy, kratšího zálohovacího okna a redukce času potřebná pro správu záloh. Zásadním rozhodnutím při opouštění páskové technologie je volba deduplikace pomocí zálohovacího software a ukládání na diskové pole nebo výběr účelové deduplikační jednotky – appliance.

Při implementaci deduplikace je třeba zvážit dva faktory. První je samotný deduplikační poměr, který se může v běžných scénářích pohybovat od 2:1 až po 20:1. Druhým faktorem je časové umístění deduplikace, buď během zálohovacího procesu („inline“) nebo až po jeho skončení („adaptivní“). Těmito faktory bude ovlivněna rychlost zálohy a s tím související délka zálohovacího okna, rychlost obnovy, celkové náklady na úložiště a nároky na konektivitu. Vzhledem k nárokům na výpočetní výkon dosahují prakticky všechny zálohovací softwary podobného deduplikačního poměru, 2:1 až 10:1. Naproti tomu deduplikační appliance dosahují díky dedikovanému HW vyšších deduplikačních poměrů, a to až 20:1. Pro kombinaci SW deduplikace s diskovým polem je tedy potřeba výrazně větší kapacity datového skladu a také dochází k většímu zatížení sítě. Dalším omezením inline deduplikace je její výpočetní náročnost s negativním dopadem na rychlost zálohovacího procesu. Pokud je potřeba deduplikovaná data obnovit, inline deduplikace je opět ve výkonnostní nevýhodě. Deduplikovaná data je totiž třeba před obnovením „rehydrovat“, a to vede k prodloužení čaču trvání obnovy.

Alternativou je řešení firmy ExaGrid. Protože jde o dedikovaný hardware, je možné použít agresivnější deduplikační algoritmy s výsledným deduplikačním poměrem až 20:1. Vlastní deduplikace probíhá mimo zálohovací okno a tím nijak nenarušuje a neprodlužuje průběh zálohy. Nejnovější zálohy jsou navíc v případě Exagridu uchovávány v syrové formě – v tzv. „Landing zone“. Tím jsou zálohy připraveny k okamžité obnově či replikaci do další lokality.

Použití diskového pole spolu se softwarovou deduplikací se jeví jako levnější a jednodušší řešení zálohování. Pokud ale vezmete v potaz pomalejší proces zálohy, náklady na SW nebo vyšší nároky na přenosovou kapacitu sítě, začne dedikované deduplikační řešení dávat technologický a ekonomický smysl. Výhoda deduplikační appliance dále výrazně roste spolu s požadavkem na délku uchování dat, rostoucím meziročním nárůstem zálohovaných dat a požadavkem na rychlost obnovy.

-LiM