Je bezserverový přístup další fází vývoje nativních cloudových aplikací?

FaaS

Bezserverový computing je nově vznikající kategorií, která představuje posun ve způsobu vývoje a dodávek softwarových systémů. Oddělením aplikační infrastruktury od kódu lze výrazně zjednodušit proces vývoje softwaru a zároveň docílit dalších výhod v oblasti nákladů a efektivity.

Lze očekávat, že bezserverový computing a přístup Function-as-a-Service budou hrát zásadní roli při definici nové éry firemních informačních technologií společně s nativními cloudovými službami a hybridním cloudem.

Za poslední dva roky se v bezserverové oblasti objevila řada nových přístupů a komunit kolem nich. Rostoucí zájem o tyto projekty a jejich potenciál do budoucnosti se odrazil i v rozhodnutí o podpoře projektu Apache OpenWhisk, které oznámil Red Hat v loňském roce. Projekt OpenWhisk původně vyvinula firma IBM a nyní je součástí organizace Apache Software Foundation s podporou dalších organizací, a lze jej označit za projekt s pokročilou technologii s živým a rostoucím ekosystémem.

Bezserverový přístup v praxi

Přestože se jedná o poměrně novou technologii, již řada organizací využívá jejích výhod. Ukazuje to i průzkum Red Hatu, provedený firmou TechValidate v období únor–březen 2018, v rámci kterého 36 % organizací uvedlo, že již bezserverové aplikace využívá nebo s nimi interně experimentuje. Dalších 28 % organizací jejich nasazení aktuálně plánuje.

Za poslední dva roky se i debaty s analytiky a tiskem přesunuly z roviny základního vnímání bezserverového přístupu – co to je, výhody, případy užitečného využití (zpracování webhooků, transformace dat, chatovací boti atd.), ke konkrétnějším otázkám ohledně zavádění tohoto přístupu do praxe, například jak optimalizovat a převést bezserverový přístup do nativně cloudového prostředí společně s existujícími technologiemi jako jsou kontejnery. Na pořadu dne jsou i bezpečnostní otázky. Průzkum uvádí, že pro 51 % dotázaných organizací je zabezpečení jednou z nejzásadnějších oblastí.

Mít ve svém portfoliu bezserverovou nabídku je zásadní, chcete-li být schopni poskytovat vývojářům moderní, plně vybavené prostředí pro vývoj aplikací pro hybridní cloud, a chcete-li zachovat princip svobody. Ovšem jedním z největších rizik, které k tradičnímu bezserverovému modelu neodmyslitelně patří, je, že uživatelské aplikace a data se mohou stát „vězni“ jediného poskytovatele cloudové infrastruktury, kterého si zvolí.

Ale i zde je způsob, jak toto riziko obejít. S využitím platformy Red Hat OpenShift Container Platform a OpenShift Cloud Funtions, otevřeným, výkonným bezserverovým nástrojem založeným na projektu Apache OpenWhisk, se podniky mohou zaměřit na rozvoj jejich podnikání, aniž by se museli omezovat technologiemi. Lze očekávat, že OpenShift Cloud Funtions se stanou vůbec první hybridní bezserverovou nabídkou na firemní úrovni v celém odvětví.

Spuštěním technologie OpenShift jako bezserverové základny chce Red Hat poskytovat přenositelnost a konzistenci napříč hybridními a multicloudovými prostředími, stejně jako dodatečné architektonické komponenty, které jsou nezbytné k zachování externího stavu pro všechna volání funkcí. Jedná se například o integraci s bránou API kvůli zpřístupnění funkcí v rámci rozhraní API nebo volání externích služeb, databáze v paměti kvůli rychlejšímu přístupu k datům, úložné a souborové systémy, ověřování uživatelů atd. Tyto služby jsou dostupné nativně prostřednictvím portfolia Red Hat Middleware na technologii OpenShift nebo od poskytovatele cloudu. Podniky budou moci například využívat i služby AWS s Red Hat funkčním strojem prostřednictvím poskytovatele služeb

OpenShift. Kontejnerová platforma Red Hat OpenShift Container Platform navíc nabízí výkonné provozní možnosti pro zabezpečení, orchestraci, řízení a škálovatelnost pro bezserverové aplikace.

Bezserverový computing představuje novou, vzrušující oblast firemních výpočetních činností a Red Hat je jedním z aktivních přispěvovatelů k zavedení těchto platforem do hlavního technologického proudu. Úvodní vývojářský náhled na cloudové funkce OpenShift je již dnes k dispozici prostřednictvím programu Red Hat Developer.

Autor: Rich Sharples, Senior director, Product Management, Red Hat

Související články

Leave a Comment