Menší poskytovatelé cloudových služeb musí spolupracovat

cloud computing CBNN

Trhu poskytování služeb IaaS, tj. poskytování infrastruktury jako služby, dominuje pět velkých poskytovatelů, a to Alibaba, Amazon Web Services, Google, IBM a Microsoft, kteří podle společnosti Gartner pokrývají 77 % trhu. Pro menší, často úzce specializované poskytovatele, toho tedy moc nezbývá.

Podle hlavního obchodního ředitele společnosti Memset Chris Burden je na čase, aby menší poskytovatelé cloudových služeb s tím něco udělali. Jediným způsobem, jak toho mohou menší poskytovatelé dosáhnout, je spolupracovat s dalšími poskytovateli specializovaných technologií, aby byli schopni nabídnout ucelenější sadu služeb. Kromě toho by menší poskytovatelé měli využívat své silných stránek v oblasti personalizace a lepších vztahů se zákazníky. Tento „komunitní duch“ je jediný způsob, jak mohou menší poskytovatelé konkurovat „velké pětce“.

„Nejnovější zprávy z odvětví cloudových služeb nejsou dobrý. I když je skvělé vědět, že toto odvětví roste, zpráva také odhaluje výzvy, které stojí před malými poskytovateli cloudových služeb, jako je Memset. Vzhledem k rostoucí konkurenci ze strany velké pětky je důležité, aby malí poskytovatelé cloudových služeb využívali více svých silných stránek a více spolupracovali s ostatními hráči,“ vysvětluje Burden.

Společnost Memset chce do konce roku vytvořit tržní platformu, jejímž cíle je vytvořit komunitu menších dodavatelů cloudů a poskytnout jim příležitosti k růstu.

„Pro globální organizace, které sázejí na outsourcing IT a modely cloudových služeb jako IaaS, je stále důležitější, aby se velké podniky i SME rozhodly pro více dodavatelů cloudu, a ne pouze pro jednoho hyperscaler poskytovatele,“ pokračuje Burden. „Menší poskytovatelé cloudových služeb nabízejí nejen bezpečné a spolehlivé cloudové služby, ale také přizpůsobují své služby klientovi. Tento personalizovaný a nákladově efektivní model nelze od velkých pěti rozhodně očekávat.“

Velkou výhodou je také, že menší poskytovatelé se zavazují uchovávat data v určitých jurisdikcích, jak to vyžaduje nařízení GDPR, a také jsou schopni svým zákazníkům poskytnout důkaz, že tyto závazky plní. To nabývá na důležitosti zejména s ohledem na rostoucí počet skandálů s daty a problémem, kde jsou data reálně uložena.

„Pokud se zákazníci rozhodnou spolupracovat s velkými poskytovateli hyperscale cloudových služeb v bez prostředníka, zabezpečení často zaostává, protože platformy jsou složité a je obtížné je správně spravovat bez poměrně hlubokých technických dovedností a zkušeností. Pouze díky spolupráci mohou menší poskytovatelé cloudových služeb zvýšit svůj podíl na trhu IaaS, a pokusit se rozbít monopol, který drží „velká pětka,“ uzavírá Burden.

Zdroj: datacentrenews.eu

Související články

Leave a Comment