Nový distributor řešení EXAGRID a TECH-ARROW na českém trhu

ExaGrid-Product

Výhradním distributorem řešení americké společnosti EXAGRID pro východní Evropu, řešení TECH-ARROW v České republice, na Slovensku a v pobaltských republikách, se stává společnost BK Commercium. Distributor poskytuje k uvedeným značkám technickou a obchodní podporu a nabízí přímou možnost konzultace a pomoc svým partnerům i jejich koncovým zákazníkům.

Unikátní technologie Exagridu umožňuje zákazníkům nabídnout hardwarové deduplikační úložiště s unikátními vlastnostmi, kterou ocení zejména enterprise zákazníci, spravující velká množství dat (typicky 20TB a více). Úložiště je – zjednodušeně řečeno – rozděleno na dvě části (jejich poměr se dá dynamicky měnit), kdy do první části (tzv. landing zone) se ukládá maximální rychlostí samotná záloha. Tato záloha zde zůstává a je připravena pro maximálně rychlou obnovu dat. Zařízení následně na svou další část provádí deduplikaci záloh (s velmi vysokým deduplikačním poměrem). Zařízení Exagrid je možné pořizovat v různých kapacitách, škálovat a pozicovat do tzv. GRIDu podle toho, jak data a potřeby rostou. Díky této technologii řešení poskytuje unikátní ochranu investic a velmi dobře vyčíslitelné ROI a TCO.

Řešení od společnosti TECH-ARROW nabízí enterprise možnosti archivace (emailů, SharePointu, souborového systému). Unikátní funkcionalitou je možnost zaindexování dat bez nutnosti jejich archivace – to se týká jak strukturovaných, tak i nestrukturovaných dat (vč. databází). Tato funkcionalita je zajímavá např. z hlediska GDPR. Řešení archivu je možné používat nejen on premise, ale i jako cloudovou službu (certifikováno Microsoftem v ČR a v SR). Řešení umožňuje snadnou migraci ze stávajícího archivačního řešení do nového (cíl ani zdroj nemusí být řešení Tech-Arrow), podporováno je více než 25 různých archivačních systémů. V neposlední řadě je v portfoliu Tech-Arrow nástroj pro zvýšení efektivity práce se soubory, archivy a přílohami napříč Microsoft systémy (vč. Office 365).

Zákazníci a partneři jistě ocení lokální technickou a obchodní podporu distributora včetně možnosti ukázky řešení a možnosti zapůjčení technologie pro pilotní projekty u zákazníků.

O společnosti BK Commercium

BK Commercium je ryze český IT distributor s lokální kanceláří v Praze. Společnost distribuuje významné IT technologie v regionu východní Evropy a zároveň poskytuje související služby primárně pro velké zákazníky. Služby zahrnují analýzy a definice procesů pro GDPR, datových toků, optimalizace datových úložišť (zejména zálohovací a archivační řešení) až po migraci archivů primárně nad Microsoft platformou. Více informací naleznete na www.bkcm.cz.

O společnosti EXAGRID

EXAGRID je americká společnost, která implementovala deduplikaci způsobem, který řeší všechny výzvy zálohovacích úložišť. Produkty EXAGRID nabízejí unikátní „landing zone“ a škálovatelnou architekturu poskytující nejrychlejší zálohu – a umožňující nejkratší vymezené zálohovací okno, nejrychlejší lokální obnovy, nejrychlejší kopie na offsite pásky a instantní VM obnovy při stále daném zálohovacím okně – to vše se s nízkými pořizovacími i provozními náklady. Více informací i zkušenosti zákazníků nalezete na www.exagrid.com.

O TECH-ARROW

TECH-ARROW je nadnárodní společnost s centrálou v Bratislavě a pobočkami v USA a Německu. Produktové portfolio firmy zahrnuje řešení nové generace information managementu a archivace, zpracování dat a migrace. Společnost má stovky zákazníků po celém světě, řada z nich patří do Fortune 500. Mezi hlavní řešení firmy patří contentACCESS – information  management a archivace, contentGATE – migrace dat a officeGATE – řešení produktivity a efektivity Outlook produktů a zejména Office365. Nabízí také unikátní cloud platformu mycompanyarchive.com. Více informací lze nalézt na www.tech-arrow.com.

Související články