Orgán EU prošetří využívání cloudových služeb veřejným sektorem

cloud EU

Evropský orgán pro ochranu soukromí, Evropský výbor pro ochranu osobních údajů (EDPB), zahájil společné vyšetřování s 22 národními regulačními orgány ohledně využívání cloudových služeb ve veřejném sektoru.

Bude vyšetřováno více než 80 veřejných orgánů z celého Evropského hospodářského prostoru (EHP), které pokrývají sektory od zdravotnictví a vzdělávání po daně a finance, aby bylo zajištěno dodržování záruk ochrany soukromí.

Plány zacílit na cloudové služby veřejného sektoru byly oznámeny loni v říjnu, ale skutečně začalo 15. února.

Mluvčí EDPB uvedl: „Od října probíhala intenzivní přípravná práce a EDPB nyní provádí opatření na vnitrostátní úrovni. Vnitrostátní dozorové orgány prostudují zejména ochranná opatření zavedená při získávání cloudových služeb, včetně otázek souvisejících s mezinárodními převody.”

Tento krok přichází v době, kdy americké společnosti cloud computingu, jako jsou AWS, Microsoft Azure, Google Cloud a Oracle, usilovaly o podíl na evropském trhu datových center.

V kombinaci s urychlením digitální transformace způsobené pandemií se EDPB obává, že pravidla ochrany údajů mohla být ve spěchu opuštěna, aby se vše co nejrychleji usnadnilo klientům.

Evropská unie činí všechny společnosti, které zpracovávají nebo kontrolují osobní údaje obyvatel EU, odpovědné podle jejího obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost v roce 2016.

Pokud jde o velké americké poskytovatele cloudu, EU je znepokojena rozsahem jurisdikce, kterou má vláda USA, pokud jde o dohled nad těmito subjekty, a tím, jak by se mohla zaměřit na občany EU.

Očekává se, že vyšetřování bude trvat většinu roku 2022, přičemž zpráva o „současném stavu“ má být zveřejněna do konce roku.

Zdroj: cloudcomputing-news.net

Související články

2 Thoughts to “Orgán EU prošetří využívání cloudových služeb veřejným sektorem”

  1. […] výzkum, finanční zdroje a podniky s cílem podpořit hospodářský růst a konkurenceschopnost EU. Brusel jich už schválil šest, a to v oblasti baterií, vodíku a mikroelektroniky a […]

  2. […] výzkum, finanční zdroje a podniky s cílem podpořit hospodářský růst a konkurenceschopnost EU. Brusel jich už schválil šest, a to v oblasti baterií, vodíku a mikroelektroniky a […]

Leave a Comment