Platforma pro virtualizaci síťových funkcí příští generace pro 5G a multicloudové telekomunikační sítě

VMware vCloud NFV

Společnost VMware uvedla na trh novou generaci své platformy pro virtualizaci síťových funkcí (NFV) VMware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0 určené pro poskytovatele komunikačních služeb. Nová verze platformy vCloud NFV-OpenStack Edition, která bude obsahovat VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition 5.0, přinese výrazné zvýšení síťového výkonu, nové síťové funkce operátorské třídy a úmyslem řízené zajištění kvality služeb. Smyslem inovací je pomoci zlepšit ekonomiku provozu softwarově definovaných, otevřených sítí 5G a multicloudových telekomunikačních sítí.

VMware vCloud NFV poskytuje infrastrukturní NFV platformu připravenou na sítě 5G a vyladěnou pro rychlé zavádění služeb nové generace s nízkou latencí a vysokou síťovou propustností a podporuje vysoce distribuovaný soubor koncových bodů a zařízení. VMware vCloud NFV umožňuje poskytovatelů komunikačních služeb vytvářet ucelené softwarové síťové architektury, aby mohli poskytovat konzistentní, všeobecnou konektivitu a inherentní zabezpečení pro aplikace a virtuální síťové funkce bez ohledu na jejich umístění, v globálním měřítku, od jádra přes cloud po okraj sítě, a nezávisle na fyzické infrastruktuře nebo umístění.

Hlavní novinky v posledním vydání vCloud NFV-OpenStack 3.0:

  • Zvýšený výkon NFV: VMware vCloud NFV-OpenStack bude obsahovat podporu platformy VMware NSX-T Data Center, která přidává techniky založené na Data Plane Development Kit (DPDK). Ty zrychlují přenos na datové vrstvě, podstatně zvyšují efektivitu využití CPU a zároveň zachovávají veškeré stávající výhody NFV infrastruktury VMware. Pokročilá síťová architektura VMware s novým vysokorychlostním přepínáním, zlepšenou detekcí platforem a bezpečnějším oddělením jednotlivých nájemců bude pro poskytovatele virtuálních síťových funkcí (VNF) transparentní a bude poskytovat zabezpečení na úrovni jádra, deterministické přidělován zdrojů, lineární škálovatelnost a konzistentní výkon při mnoha současných tocích. Beta testy nové technologie přepínání NSX Managed Virtual Distributed Switch (N-VDS) v režimu Enhanced Data Path mode prováděné zákazníky jako NTT Com, Telia Company nebo Telefonica prokázaly troj- až pětinásobné zvýšení výkonu sítě v závislosti na velikosti paketů.
  • Síťové funkce operátorské třídy: VMware vCloud NFV-OpenStack 3.0 prostřednictvím platformy NSX-T Data Center poskytne široké spektrum nových síťových funkcí orientovaných na operátory a umožní rozšířit koncept virtuální cloudové sítě společnosti VMware i na poskytovatele komunikačních služeb. Platforma nabídne zvýšenou odolnost sítě díky rychlé detekci výpadků spojení a podpoře síťových funkcí na holém hardwaru na okraji sítě s lepším zabezpečením, vyšším výkonem a zdokonalenou správou pravidel. Vytváření nezávislých virtuálních sítí (tzv. „network slicing“) pomocí mikrosegmentace umožní poskytovatelům komunikačních služeb flexibilně nastavovat kvalitu služeb, zabezpečení, dostupnost a další parametry pro jednotlivé virtuální sítě, které je možné poskytovat různým typům zákazníků. Nativní podpora rozhraní Container Networking Interface (CNI) umožní poskytovat pokročilé síťové a bezpečnostní funkce pro kontejnerizované pracovní zátěže a mikroslužby. Síťové a bezpečnostní funkce pro multicloudové prostředí poskytnout IT týmům kontrolu a přehled o heterogenních prostředích zahrnujících datová centra, veřejné a telekomunikační cloudy a okrajová prostředí.
  • Úmyslem řízené zajištění kvality služeb: VMware vCloud NFV-OpenStack 3.0 zavádí nový přístup k provozování NFV v podobě úmyslem řízeného zajištění kvality služeb, které umožní poskytovatelům komunikačních služeb definovat provozní a obchodní záměr pro síť a od počátku průběžně ověřovat výkonnost vzhledem k tomuto záměru. Mezi nové schopnosti bude patřit zavádění služeb, plánování, předpovídání a vyžadování kapacity, pokročilé izolování a náprava problémů a dynamická optimalizace výkonu.

Pokročilá podpora otevřených standardů – OpenStack, ONAP a OSM

VMware vCloud NFV-OpenStack 3.0 bude obsahovat VMware Integrated OpenStack 5, tedy jednu z prvních komerčních distribucí systému OpenStack vyhovujících zásadám interoperability OpenStack Foundation 2018.02. Společnost VMware je aktivním členem komunity OpenStack a kompletuje, testuje a podporuje všechny hlavní komponenty distribuce, včetně úplného otevřeného kódu OpenStack v multi-cloudové architektuře. Je rovněž zakládajícím a platinovým členem projektu Open Network Automation Platform (ONAP) a vede projekt ONAP Multi-Cloud. VMware vCloud NFV-OpenStack je plně kompatibilní a integrovaný s vydáním ONAP Beijing. VMware je klíčovým přispěvatelem a členem technického řídicího výboru projektu Open Source MANO (OSM). VMware vCloud NFV-OpenStack podporuje integraci s OSM verze 4.

Lepší ekonomika provozu sítí poskytovatelů komunikačních služeb

VMware vCloud NFV vykazuje prokazatelný vliv na celkovou ekonomiku digitální transformace poskytovatelů komunikačních služeb. Rozvoj sítí umožňuje využívat nové zdroje zisku ze služeb 5G a telekomunikačních cloudů. Řešení společnosti VMware umožňují dosáhnout vyššího ekonomického přínosu:

  • Rychlejší realizace výnosů: Rychlejší realizace zisku z nových zákaznických a podnikových služeb díky jednotné NFV infrastruktuře a provozní platformě, špičkovému certifikačnímu programu pro VNF a integrované automatizaci NFV a zavádění služeb, která umožňuje rychlejší realizaci implementací s mnoha službami a VNF.
  • Nižší celkové náklady na vlastnictví infrastruktury: Nižší celková spotřeba energie v síťové infrastruktuře a průběžné náklady na napájení, chlazení a prostor díky nové koncepci sítě využitím akcelerace DPDK. Možnost snížit nebo eliminovat náklady na síťovou a bezpečnostní infrastrukturu začleněním distribuovaného firewallu a vyvažování zátěže jako součástí datového centra NSX. Jednotná infrastruktura pro telekomunikační a IT cloud maximalizuje návratnost investic a minimalizuje náklady na zařízení, vybavení a školení.
  • Optimalizovaný provoz: Efektivnější provoz a nižší provozní náklady díky prediktivní analýze, která dokáže předvídat budoucí požadavky a automaticky vyvažovat pracovní zátěže kvůli optimalizaci výkonu sítě. Efektivnější provoz a vyšší úspora nákladů díky prediktivní analýze kapacity v reálném čase, která aktivně detekuje rizika nedostatečné kapacity, automatizuje vyhrazování zdrojů a nastavuje patřičnou velikost přidělených zdrojů. Špičkové zajištění kvality služeb a nižší fluktuace zákazníků díky funkcím pro inteligentní řešení problémů, které je dokáží rychleji předvídat, předcházet jim a zjednávat nápravu.
  • Bezkonkurenčně nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) OpenStack NFV: O 45 % nižší celkové provozní náklady na OpenStack v pětiletém období oproti nejvýznamnější alternativě. O 83 % nižší celkové investiční náklady na hardware a software oproti konkurenčním alternativám. Podporuje o 33 % více uživatelů za stejné období a za stejných nákladů než by bylo možné aktivovat pomocí konkurenčního řešení. Veškeré výsledky podle studie TCO společnosti ACG Research(1).

Dostupnost

Balík VMware vCloud NFV 3.0 bude všeobecně k dispozici ve 2. čtvrtletí účetního roku 2019.

Související články

Leave a Comment