Provozování ERP v cloudu zaručuje bezpečnost i nepřetržitou dostupnost dat

ERP cloud

Mít ERP systém nainstalovaný na vlastních interních serverech, nebo svá firemní data svěřit poskytovateli cloudu? Tuto otázku si leckteré firmy kladou již několik let a mnohé stále nenašly odpověď. I přesto však počet firem, které svá data vyšlou do cloudu, neustále roste a společným jmenovatelem všech těchto migrací jsou nižší náklady, lepší dostupnost a vyšší bezpečnost.

Asi hlavním důvodem, proč vedení podniků s přechodem do cloudu váhá, je obava o nedostupnost dat z důvodu výpadku internetu. Pokud navíc ERP systém řídí výrobu, znamenal by výpadek internetu zastavení linek, tedy obrovské ztráty. Dalším faktorem pak může být i jistá míra nedůvěry v kyberprostor. Některé firmy nechtějí svá data pouštět do světa internetu, protože se obávají o jejich bezpečnost. A právě tento pohled, i když je ještě relativně častý, je nesprávný, protože data jsou v cloudu v daleko větším bezpečí, než pokud je má firma na interních serverech.

Aby měla firma vlastní infrastrukturu opravdu zabezpečenou, musela by totiž investovat nemalé finanční prostředky jak do IT vybavení, tak i do kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by se o bezpečnost a zabezpečení dat starali. „Firmy si zároveň musí uvědomit, že všechno, co pořídí, musí pořídit dvakrát kvůli zálohování i technické personální podpoře, čímž se finanční náklady opět zvýší,“ vysvětluje David Kazda, Business Systems Director ve společnosti Algotech. Dodává, že přesně tyto náklady a tyto starosti při přechodu do cloudu firmám odpadnou, protože plynule přejdou na poskytovatele cloudu.

I s on premise licencí můžete do cloudu

Limitem pro migraci ERP do cloudu nemusí být ani licenční politika a obavy z toho, že draze zakoupené licence pro on-premise ERP řešení nelze provozovat v cloudu. U mnoha ERP systémů totiž nezáleží na tom, kde je aplikace nainstalovaná, ale pouze na tom, aby byla dodržena licenční politika výrobce software o počtu uživatelů. Tak to má například Oracle, kdy lze licence ERP systémů Oracle JD Edwards a Oracle E-Business Suite zakoupit samostatně k provozování on-premise na vlastních serverech a poté je přenést do cloudu vybraného poskytovatele. A bát se firmy nemusí ani toho, že by „svůj“ ERP systém v cloudu sdílely s dalšími společnostmi. „U ERP systému se tento způsob sdílení, který je vhodný jen pro některá jednoduchá softwarová řešení, nevyužívá. Vytváří se privátní cloud, což znamená, že konkrétní servery ERP řešení jsou dedikované pro konkrétního zákazníka,“ pokračuje David Kazda.

I když má migrace ERP systému do cloudu mnoho různých výhod, jsou oblasti, na které tato změna nebude mít příliš velký vliv. Jednou z nich je například rychlost. Interní servery jsou stejně rychlé jako servery u poskytovatele cloudu, a systém tak bude mít úplně stejnou svižnost jako před migrací, jen s tím rozdílem, že náklady na stejně rychlé servery v cloudu jsou výrazně nižší Stejně tak se firma nevyhne instalaci ERP řešení na servery poskytovatele. Ta trvá bohužel stejně dlouho na on premise serverech i na serverech v cloudu. K tomu je ještě potřeba připočíst práci na migraci dat, která je v obou případech stejně časově náročná. Rozdíl pak není ani v přístupu do ERP systému. Nezáleží totiž na tom, kde je ERP systém nainstalovaný, uživatel se do něj vždy přihlašuje přes tenkého klienta, ze svého internetového prohlížeče, a tak vůbec nepozná, odkud si vlastně data bere a kde jeho ERP systém běží.

Dalo by se tedy říci, že jediné větší omezení, se kterým musí firma počítat, pokud chce mít ERP systém v cloudu, je legislativního charakteru. V ČR například platí, že účetní data, která jsou v ERP systémech, nesmějí opustit EU. Na Slovensku šli zákonodárci ještě dále a účetní data firem, operujících na jejich území, nesmí opustit Slovensko. I proto je výběr poskytovatele cloudu velmi důležitý. Globální hráči mají totiž servery často umístěné po celém světě a data jedné firmy mohou být rozeseta na mnoha místech, mnohdy nelze ani jednoduše dohledat kde. Hrozí tak, že by unikla mimo území EU. I menší poskytovatelé mohou však mít servery v EU i mimo ni, takže je třeba si jejich umístění při poptávce skutečně zjistit a informovat se, zda je provozování ERP u nich z tohoto důvodu možné či nikoliv.

TZ

Související články

Leave a Comment