Red Hat Ansible Automation Platform 2 podporuje nativně cloudovou automatizaci

Ansible Automation Platform 2

Red Hat představil řešení Red Hat Ansible Automation Platform 2 jako svůj nový standard pro automatizaci v prostředí hybridního cloudu. Nejnovější verze platformy, zdokonalená pro vyvíjející se realitu hybridního cloudu, přidává automatizační funkce a zároveň posouvá automatizaci hlouběji do životního cyklu vývoje aplikací.

Společnost 451 Research, součást S&P Global Market Intelligence, ve své nedávné studii Voice of the Enterprise: DevOps, Organizational Dynamics survey, kterou zadala společnost Red Hat, uvedla, že respondenti označili za hlavní kulturní výzvy DevOps překonání odporu ke změnám (35 %), podporu komunikace mezi týmy, které nejsou zvyklé spolupracovat (34 %), a odbourávání izolovaných sil (33 %). Jak se spolupráce v rámci celé organizace stává prioritou, roste i potřeba produktových a IT týmů standardizovat automatizační postupy podle potřeb podniku a zároveň rozšiřovat případy použití automatizace s cílem dosáhnout vyšší efektivity.

Plnohodnotná automatizace v prostředí hybridního cloudu

Vzhledem k tomu, že se hybridní a multicloudový computing stává kritickou součástí IT, potřebují IT organizace automatizační platformy, které dokáží propojit tradiční systémy s těmito moderními službami, které sahají od podnikového datového centra až po vzdálené okraje sítě. Ansible Automation Platform 2 tyto vlastnosti má a komplexně řeší problematiku automatizace v prostředí hybridního cloudu, když usnadňuje IT týmům řešit potřeby automatizace ve velkém měřítku v různých prostředích a systémech standardizovaným způsobem. S řadičem automatizace (dříve Ansible Tower) mohou uživatelé spolehlivěji a konzistentněji škálovat automatizaci na vyžádání, zaujímat systematický přístup ke standardizaci automatizačních postupů a zároveň pomáhat snižovat nepravidelnosti v automatizaci napříč podnikem.

Další řešení potřeby plošné automatizace v prostředí hybridního cloudu představuje „automatizační síť“ (Automation Mesh) v rámci platformy Ansible Automation Platform. Tato vlastnost propojuje různé automatizační komponenty a poskytuje kontrolu stavu automatizačních prostředí v rámci celé IT infrastruktury. Automatizační síť je navržena tak, aby umožňovala propojení napříč různými prostředími s rozptýlenými sítěmi pro větší flexibilitu a odolnost bez obětování bezpečnostních funkcí, takže mohou podniky automatizaci lépe zavádět a škálovat.

Samostatná automatizace pro vývojáře a provoz IT

Vzhledem k tomu, že automatizace nyní pokrývá celý hybridní cloud, nejsou již související nástroje doménou specialistů. Týmy IT provozu i vývoje nyní musí mít možnost automatizovat své úlohy. K tomu je zapotřebí automatizační technologie, která je snadno přenositelná, flexibilní a škálovatelná, aby se mohla rozprostřít napříč IT. Ansible Automation Platform 2 pomáhá rozšířit automatizaci napříč IT organizací díky své cloud-native architektuře a novým nástrojům pro spolupráci a vývoj pro vytváření, testování, distribuci a správu automatizačního obsahu.

Ansible Automation Platform 2 zavádí koncept prostředí pro spouštění automatizace (Automation execution environment), která nahrazují Ansible Engine. Tato prostředí poskytují samostatné prostory pro automatizaci, jež lze snadno replikovat a opakovat v rámci celé organizace. To pomáhá týmům škálovat a urychlovat poskytování automatizačních nástrojů napříč prostředími a zároveň výrazně snižuje provozní náklady a složitost údržby standardní automatizační platformy, která pokrývá otevřený hybridní cloud.

Průvodce automatizačního obsahu (Automation navigator) navíc pomáhá týmům rychleji ověřit, že automatizace funguje tak, jak má, a to i v těch nejsložitějších prostředích. Všem IT pracovníkům, od vývojářů až po systémové administrátory, to pomáhá udržovat konzistenci napříč systémy, od vývojářských pracovních stanic přes staging až po produkční prostředí.

Automatizační platforma nejen pro technologie Red Hatu v prostředí hybridního cloud a edge computing

Zlepšení spolupráce odbourává nejen vývojová sila, ale potírá i rozdíly ve správě mezi tradičními servery a virtuálními stroji a klastry běžícími na Red Hat OpenShift. Red Hat Ansible Automation Platform Operator integruje Ansible Automation Platform přímo s Red Hat OpenShift, což umožňuje snazší nasazení automatizačních klastrů, jednodušší správu i migraci dat a zvětšení výkonu platformy, které dále upevňují automatizaci uvnitř firemních procesů.

Red Hat je odborníkem na automatizaci s Ansible, a proto Red Hat Insights pomáhá, aby automatizace poskytovala optimální výsledky v otevřeném hybridním cloudu. Služba nyní obsahuje dřívější komponenty Automation Analytics s přidanými funkcemi, které zahrnují:

  • Advisor – Poradce pro analýzu řídících prvků automatizace (Automation Controllers) na základě sady doporučení vycházejících z hlubokých zkušeností Red Hatu v této oblasti, který hodnotí dostupnost, výkon, stabilitu a zabezpečení systému.
  • Drift – pro vytvoření základní linie řadičů automatizace, která pomáhá řídit konzistenci konfigurace a lépe identifikovat problémy prostřednictvím analýzy historických dat systému.
  • Policies – Pravidla umožňují organizacím vytvářet jedinečné interní zásady, které mohou identifikovat a eliminovat problémové scénáře specifické pro jejich prostředí.

Dostupnost

Ansible Automation Platform 2 Early Access je nyní k dispozici pro všechny stávající i potenciální zákazníky. Všeobecná dostupnost Ansible Automation Platform 2.1 je plánována na listopad 2021.

TZ

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment