Rozšíření platformy pro plné využití potenciálu AI

WDP

Jsou k dispozici nové služby v rámci datgové platfomy, například katalogizování a čištění dat, které vývojářům a datovým výzkumníkům usnadní analýzu a přípravu firemních dat pro aplikace s AI, bez ohledu na jejich strukturu nebo místo uložení. Díky vyšší vizibilitě dat a zavedení efektivnějšího zabezpečení dat se nyní uživatelé mohou propojit a sdílet data ve veřejném i soukromém cloudu.

Podle průzkumu bude v roce 2018 až 75 % vývojářů zabudovávat do svých aplikací umělou inteligenci. Na druhou stranu se ale budou potýkat s čím dál komplexnějšími daty, která jsou uložena na různých místech a musí být neustále zpracovávána v zabezpečeném prostředí.

Firma IBM ve snaze řešit tyto problémy rozšířila funkce Watson Data Platform. Jde o integrovaný soubor nástrojů, služeb a dat z IBM Cloudu navržený tak, aby datoví výzkumníci, vývojáři a firemní týmy získali z dat přesně ty informace, které potřebují. Zároveň umožní snadný přístup ke službám jako je strojové učení, umělá inteligence a analytika.

„Vždy se snažíme hledat nové způsoby, jak získat ucelený pohled na data z kampaní našich klientů, díky nimž bychom mohli navrhnout přístupy šité na míru každé reklamě a marketingové strategii,” říká Michael Kaushansky, chief data officer v reklamní a marketingové konzultační firmě Havas. „S tím nám právě pomáhá datová platforma Watson, která rychle propojuje offline a online marketingové informace. Nedávno jsme například pro jednoho z našich automobilových klientů spustili test, jehož cílem je propojit zákaznická data, reklamní informace z existujících systémů a údaje o online zapojení, abychom se ve správnou chvíli mohli lépe zaměřit na to správné publikum.“

Rozšíření konkrétně zahrnuje:

  • Nové služby Data Catalog a Data Refinery, které sdružují soubory dat různých formátů z cloudu, existujících systémů a zdrojů třetích stran. Tato data zároveň zpracovávají a čistí pomocí strojového učení tak, aby mohla být použita pro aplikace umělé inteligence.
  • Možnost využít metadata získaná ze služeb Data Catalog a Data Refinery pro označování a uplatňování strategií správy dat. Firemní týmy pak snadněji odhalí rizika vznikající při sdílení citlivých dat.
  • Všeobecnou dostupnost služby Analytics Engine, která odděluje ukládaná data od nesených informací, takže lze rychleji provést jejich analýzu a přenesení do aplikací. Vývojáři a datoví výzkumníci tak mohou data snadněji sdílet a pracovat s většími datovými soubory.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články