VMware vychází vstříc aktuální potřebě pracovat odkudkoli

VMware Anywhere Workspace

Způsob, jakým pracujeme, se navždy změnil. A dnes, když přední firmy poznaly výhody práce na dálku, chtějí s touto možností pracovat a rozvíjet ji dále. Společnost VMware na tento posun reaguje řešením VMware Anywhere Workspace, jehož smyslem je pomoci firmám umožnit svým zaměstnancům komfortnější a bezpečnější práci odkudkoli na světě.

„Práce je to, co děláte, nikoli místo, kde to děláte. Firmy řeší, kde a jak jejich týmy budou spolupracovat a inovovat a musí se kvůli tomu nejen transformovat. Musí změnit způsob myšlení a vybudovat digitálně orientovanou kulturu, která staví uživatelskou zkušenost zaměstnance na první místo,“ říká Sanjay Poonen, provozní ředitel společnosti VMware odpovědný za vztahy se zákazníky. „Řešení VMware Anywhere Workspace jsme vyvinuli s ohledem na tento nový způsob práce. Bude hrát důležitou roli při budování silnějšího, lépe zaměřeného a odolnějšího podniku.“

Představujeme řešení VMware Anywhere Workspace

VMware Anywhere Workspace vybavuje dnešní zaměstnance potřebnými prostředky a odstraňuje třecí plochy, které existují mezi nimi a IT systémy. Zlepšuje celkovou zkušenost a poskytuje širší a účinnější zabezpečení. To vše s nižšími náklady a menšími nároky na provoz.

VMware Anywhere Workspace představuje základ a vizi budoucí podoby práce. Pomáhá vám:

  • Řídit poskytování prostředků zaměstnancům různými cestami bez ohledu na to, kde se nachází, aby mohli pracovat efektivněji a produktivněji. Umožňuje jim zajišťovat vynikající uživatelskou zkušenost a konzistentní výkon na každém zařízení, z libovolného místa, v jakékoli síti. Dále zefektivňuje způsob, jakým IT poskytuje služby zaměstnancům.
  • Chránit všechny cesty pro přístup k síti pomocí širšího a účinnějšího zabezpečení. Umožní kterémukoli zaměstnanci přístup ke kterékoli aplikaci z libovolného zařízení. Přístup společnosti VMware založený na principech nulové důvěry (Zero Trust) spojuje komplexní zabezpečení sítě a zabezpečení a správu koncových bodů.
  • Automatizovat pracovní prostředí tak, aby bylo IT nejen jednodušší, akceschopnější a efektivnější, ale také modernější. To vám umožňuje soustředit se na výsledky, kterých chcete dosáhnout, namísto rutinních úkonů. K tomu přispívá inteligentní řízení pracovních procesů a compliance.

Technologie Anywhere Workspace

VMware Anywhere Workspace spojuje výhody tří špičkových řešení:

  • VMware Workspace ONE nabízí jednotnou správu koncových bodů, virtualizaci desktopů a aplikací a řadu různých řešení pro zlepšení uživatelské zkušenosti, produktivity a bezpečnosti.
  • VMware Carbon Black Cloud nabízí nativní cloudovou ochranu koncových bodů.
  • VMware SASE spojuje SD-WAN s cloudově poskytovanými bezpečnostními funkcemi, včetně cloudového zabezpečení internetového provozu, přístupu k síti na principu nulové důvěry a firewallu. Tyto schopnosti jsou poskytované ve formě služby prostřednictvím globální sítě přípojných bodů.

VMware Anywhere Workspace jedinečným způsobem všechna řešení propojuje a do budoucna je v plánu ještě užší integrace. Například:

  • Carbon Black Cloud a Workspace ONE společně zajišťují správu a zabezpečení fyzických i virtuálních koncových bodů.
  • Workspace ONE a služby SASE (VMware SD-WAN, síť pro práci z domova, VMware Secure Access) společně zajišťují přístup na principu nulové důvěry prostřednictvím globální sítě přípojných bodů.

„Skutečně hybridní pracovní síla je taková, která je vybavená pro práci odkudkoli, prostřednictvím libovolné sítě a z jakéhokoli zařízení, bez kompromisů, co se týče produktivity práce. Ukazuje se však, že pro podniky je náročné dosáhnout tohoto ideálního stavu kvůli komplikovaným bezpečnostním postupům a nevyhovujícím technologiím,“ říká Adam Holtby, hlavní analytik společnosti Omdia. „Mají-li podniky optimálně podporovat a chránit hybridnější pracovní sílu kdekoli, musí zavádět nová řešení a postupy v oblasti bezpečnosti, řízení a produktivity práce. Právě to je podstatou nového řešení VMware, které má velký potenciál přispět k tomu, aby se tento dodavatel stal důležitým partnerem podniků, které se snaží uchopit budoucnost práce.“

Dostupnost

Řešení, která tvoří VMware Anywhere Workspace, jsou již k dispozici. Služba Cloud Web Security pro VMware SASE bude k dispozici v létě 2021.

TZ

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment