Gartner: Trh serverů klesá

Cloud and backup

Společnost Gartner sdělila, že celosvětové prodeje serverů meziročně klesly za první čtvrtletí 2017 o 4,2 procenta, příjmy se snížily o 4,5 procent. V oblasti EMEA pak klesly prodeje o osm procent a příjmy 11, procenta.

„První čtvrtletí roku 2017 vykazovalo poklesy na globální úrovni s mírným rozdílem ve výsledcích podle regionu,“ informoval Jeffrey Hewitt, viceprezident výzkumu společnosti Gartner. „Oblast Asie a Tichomoří ovšem nekopírovala tento trend a zaznamenala růst, zatímco všechny ostatní regiony poklesly.“

„Ačkoli se nákupy v segmentu obřích datových center zvyšují, situace v podnikových segmentech a v segmentu malých a středních podniků zůstává limitovaná, protože uživatelé v těchto segmentech přesouvají svůj zájem do oblasti virtualizace a zvažují jako alternativní řešení cloud,“ upřesnil Jeffrey Hewitt.

Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) nadále vedla na světovém trhu serverů podle tržeb. Za první čtvrtletí roku 2017 společnost vykázala příjem tři miliardy dolarů za celkový podíl 24,1 % (viz tabulka 1). Dell EMC si udržel druhou pozici s 19procentním podílem na trhu. Společnost Dell EMC byla v prvním čtvrtletí roku 2017 jediným prodejcem v prvních pěti zemích, který zaznamenal růst.

Tabulka 1. Odhady příjmů z prodejů výrobců serverů celosvětově (v amerických dolarech)

Společnost 1Q17

Příjmy

1Q17 Tržní podíl [%] 1Q16

Příjmy

1Q16 Tržní podíl [%] 1Q17–1Q16 Růst [%]
HPE 3 009 569 241 24,1 3 296 591 967 25,2 -8,7
Dell EMC 2 373 171 860 19,0 2 265 272 258 17,3 4,8
IBM 831 622 879 6,6 1 270 901 371 9,7 -34,6
Cisco 825 610 000 6,6 850 230 000 6,5 -2,9
Lenovo 731 647 279 5,8 871 335 542 6,7 -16,0
Others 4 737 196 847 37,9 4 537 261 457 34,7 4,4
Total 12 508 818 106 100,0 13 091 592 596 100,0 -4.5

Zdroj: Gartner (červen 2017)

V dodávkách serverů získala společnost Dell EMC první pozici v prvním čtvrtletí roku 2017 s 17,9% podílem na trhu (viz tabulka 2). Společnost zaznamenala mírný nárůst o 0,5 % v prvním čtvrtletí roku 2016. I přes pokles o 16,7 % si HPE zajistilo druhé místo se 16,8 % trhu. Inspur Electronics zaznamenal nejvyšší nárůst počtu prodejů o 27,3 procenta.

Tabulka 2. Odhady dodávek dodavatelů serverů 1Q17 celosvětově (jednotky kusů)

Společnost 1Q17

Prodeje

1Q17 Tržní podíl [%] 1Q16

Prodeje

1Q16 Tržní podíl [%] 1Q17–1Q16 Růst [%]
Dell EMC 466 800 17,9 464 292 17,1 0,5
HPE 438 169 16,8 526 115 19,4 -16,7
Huawei 156 559 6,0 130 755 4,8 19,7
Lenovo 145 977 5,6 199 189 7,3 -26,7
Inspur Electronics 139 203 5,4 109 390 4,0 27,3
Others 1 254 892 48,2 1 286 097 47,4 -2,4
Total 2 601 600 100,0 2 715 138 100,0 -4,2

Zdroj: Gartner (červen 2017)

Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA)

V prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhly tržby v síti EMEA v prvním čtvrtletí roku 2017 2,8 miliardy dolarů, což je pokles o 12,2 % od prvního čtvrtletí roku 2016 (viz tabulka 3). Serverové prodeje činily 503 tisíc kusů, což je meziroční pokles o osm procent (viz tabulka 4).

„Trh serverů EMEA začal v roce 2017 stejným způsobem jako v roce 2016,“ konstatoval Adrian O’Connell, ředitel výzkumu společnosti Gartner. „Hlavní výzvou pro dodavatele v regionu je, že zvýšená úroveň ekonomické a politické nejistoty vyvíjí tlak na již slabý serverový trh.“

Tabulka 3. EMEA: Odhady příjmů dodavatelů serverů, 1Q17 (v amerických dolarech)

Společnost 1Q17

Příjmy

1Q17 Tržní podíl [%] 1Q16

Příjmy

1Q16 Tržní podíl [%] 1Q17–1Q16 Růst [%]
HPE 915 079 134 33,0  1 118 767 775 35.5 -18,2
Dell EMC 561 854 433 20,3  533 414 867 16,9 5,3
Cisco 199 260 000 7,2  211 640 000 6,7 -5,8
Fujitsu 197 885 111 7,1  217 138 861 6,9 -8,9
Lenovo 183 544 197 6,6  196 801 000 6,2 -6,7
Others 712 376 198 25,7 875 367 033 27,8 -18,6
Total 2 769 999 072 100,0 3 153 129 537 100,0 -12,2

Zdroj: Gartner (červen 2017)

Ve výnosových příjmech všech pět nejlepších prodejců s výjimkou společnosti Dell EMC zaznamenali pokles v prvním čtvrtletí roku 2017. HPE si udržel první pozici, ale utrpěl prudký pokles tržeb o 18,2 %. „První čtvrtletí je pro Dell poměrně silné, ale akvizice společnosti EMC se v současné době pro firmu v oblasti serverů projevuje pozitivně,” řekl O’Connell.

Výnosy poklesly pro společnosti Cisco, Fujitsu a Lenovo. Jejich výnosy se však zlepšily, neboť IBM se v tomto čtvrtletí odešla z prvních pěti po prodeji svých x86 serverových serverů společnosti Lenovo. Nejpozoruhodnějším faktorem je pokles tržeb za HPE o 18,2 %.

„Velikost HPE znamená, že podléhá změnám trhu více než u někteří jiní dodavatelé. Slabé stránky v segmentu podnikání a změny zdrojů v prostoru poskytovatele služeb výrazně snížily příjmy,“ uvedl O’Connell.

Podniky nakupují méně serverů kvůli politické a ekonomické nejistotě. Navíc posuny směrem k hyperskalárním architekturám znamenají, že poskytovatelé služeb stále více kupují levnější servery „white-box“ od původních výrobců (ODM). V důsledku toho pokles počtu vyrobených jednotek v kategorii „Ostatní“ o 1,4 % byl nižší než u pěti nejlepších, s výjimkou Dell EMC.

„Přední dodavatelé serverů budou dělat vše, co je v jejich silách, aby zajistili, že poskytovatelé služeb nebudou pokračovat v přesunu svých nákupů serverů na dodavatele ODM,“ Konstatuje O’Connell. „V kombinaci s významnými výzvami poskytovanými dodavateli v Číně očekáváme, že na určitý čas budou pokračovat problémy a cenový tlak na trhu EMEA.“

Tabulka 4. EMEA: Odhady dodávek serverových dodavatelů, 1Q17 (jednotky kusů)

Společnost 1Q17

Prodeje

1Q17 Tržní podíl [%] 1Q16

Prodeje

1Q16 Tržní podíl [%] 1Q17–1Q16 Růst [%]
HPE 167 818 33,4 199 819 36,5 -16,0
Dell EMC 112 872 22,4 116 305 21,3 -3,0
Lenovo 25 070 5,0 25 439 4,7 -1,5
Fujitsu 24 186 4,8 30 385 5,6 -20,4
Cisco 20 659 4,1 20 106 3,7 2,8
Others 152 567 30,3 154 765 28,3 -1,4
Total 503 173 100,0 546 819 100,0 -8,0

Zdroj: Gartner (červen 2017)