NÚKIB vydal první dvě cloudové vyhlášky

NÚKIB cloud security

V souvislosti s účinností zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO) k 1. 9. 2021, který novelizuje mimo jiné i zákon o kybernetické bezpečnosti a zákon o informačních systémech veřejné správy, vydal NÚKIB ke stejnému datu vyhlášku o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu a vyhlášku o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci.

Vyhláška č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu provádí zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a přináší soubor bezpečnostních požadavků rozdělených do bezpečnostních úrovní, které musí poskytovatelé cloud computingu naplnit, aby mohli být spolu se svými nabízenými službami zapsáni v katalogu cloud computingu.

Vyhláška č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci je vydávána na základě zmocnění obsaženém v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a stanoví kritéria pro ohodnocení významnosti informačního nebo komunikačního systému orgánu veřejné moci a jeho zařazení do jedné ze čtyř bezpečnostních úrovní, tak aby orgán veřejné moci mohl pořizovat služby cloud computingu, které naplňují požadavky příslušné bezpečnostní úrovně.

Zdroj: NÚKIB

Související články

Leave a Comment