Backup řešení zajišťuje přední české bance dostupnost systémů v režimu 24.7.365

backup and replication

Veeam Software nyní zajišťuje neustálou dostupnost dat bankovnímu domu Komerční banka. Banka využívá komplexní řešení zálohování a zotavení po havárii Veeam Backup & Replication, které přispívá k zákaznické spokojenosti i rozvoji podnikání.

Komerční banka disponuje rozsáhlou podnikovou IT architekturou. Její zázemí je rozděleno do dvou hlavních lokalit a dvou datových center. Virtualizováno je 70 % celého IT (80 % veškerých aplikačních a 90 % webových serverů), přičemž banka zálohuje více než 100 terabajtů dat. Případná nedostupnost IT systémů by mohla mít pro Komerční banku doslova fatální důsledky. V dnešním propojeném světě vyžadujícím neustálou dostupnost nemůže bez spolehlivé podnikové informační architektury fungovat žádná banka. Komerční banka proto potřebovala vybudovat stabilní prostředí zajištěné zálohováním v potřebném rozsahu bez nutnosti složité konfigurace, které by umožnilo dosáhnout rychlého a efektivního zotavení po havárii s nízkými hodnotami ukazatelů času a bodu obnovy.

„Po technologické a výkonnostní stránce byla rozhodovací kritéria pro výběr nového řešení velmi přísná – dostupnost našich systémů je klíčový parametr provozu banky. Vedle potřeby spolehlivě zálohovat více než 100 terabajtů dat jsme navíc vyžadovali prostředí, které bude dostatečně flexibilní a škálovatelné směrem k naplnění budoucích požadavků,“ vysvětluje Petr Kubaník, IT Architekt Komerční banky.

Veeam Backup & Replication představuje výkonné a snadno použitelné řešení zálohování a dostupnosti, které poskytuje rychlou, flexibilní a spolehlivou obnovu virtualizovaných aplikací a dat. Kombinuje zálohování a replikaci virtuálních počítačů v jediném softwarovém řešení, přičemž využívá kromě moderního úložiště také virtualizaci serverů a cloud k zajištění řešení dostupnosti a cílových dob i bodů obnovy do 15 minut, a to pro všechny aplikace.

„Technologie značky Veeam jsou pro nás klíčovým prostředkem pro zajištění dostupnosti našich systémů, a to zejména v internetovém bankovnictví, v oblasti IT služeb a pro obchodní týmy banky. Prakticky jakákoli nedostupnost aplikací a dat, např. právě výpadek internetového bankovnictví nebo intranetových systémů včetně CRM, by mohla mít negativní dopady na chod banky i její postavení na trhu. Jsme proto velmi rádi, že máme ve společnosti Veeam partnera, který nám umožňuje těmto katastrofálním důsledkům předcházet. Snadno a efektivně,“ říká Pascal Lamau, technický ředitel Komerční banky.

„Veeam Backup & Replication dodává Komerční bance jistotu, že případné havárie či výpadky nenaruší nepřetržitý provoz jejich kritických systémů, např. právě internetového bankovnictví, ani její klíčové podnikatelské činnosti. Naše řešení nabízí nejen rychlé zálohování, ale také obnovitelnost nejdůležitějších dat a aplikací v řádu několika minut,“ doplňuje Martin Štětka, regionální ředitel Veeam pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články