Budoucnost využívání cloudů SME

cloud and backup network news

Stejně jako existuje mnoho malých a středních podniků (SME) které využívají pouze své vlastní servery, existuje i dost podniků, které fungují plně na bázi cloudových služeb a jsou zcela závislí na veřejném cloudu. Elegantním řešením je využití hybridního cloudu, který kombinuje výhody obou metod v oblasti ukládání dat, zálohování, týmové spolupráci, a co je velmi důležité, zabezpečení dat.

Naše pracovní návyky vyžadují stále větší mobilitu. To má mnoho výhod, ale přináší to také náročné výzvy, zejména s ohledem na IT služby. Mnoho podniků má ohledně ukládání dat v cloudu celkem pochopitelné výhrady. Jakému systému můžeme důvěřovat? Kam aplikace a data ukládat, aby byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost? Zároveň podniky chtějí, aby týmy z různých lokalit úzce spolupracovali a měli efektivní a spolehlivý přístup k důležitým datům a informacím. V současné době existují řešení, která umožňují efektivní využití sociálních sítí, sdílení dokumentů či zasílání rychlých zpráv na místní a globální úrovni. Tyto služby jsou značně flexibilní a lze je přizpůsobovat specifickým potřebám společností. Všechna řešení jsou samozřejmě plně v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR). Digitální transformace podnikům sice umožňuje automatizaci a urychlení obchodních procesů, ale také výrazně vzroste objem dat. To obvykle vyžaduje modernizaci a rozšíření fyzické infrastruktury, takže každý, kdo chce do budoucna zefektivnit svou IT infrastrukturu, nakonec nevyhnutelně skončí u virtuálních konceptů a cloudových služeb.

Klíčem je spolehlivá ochrana infrastruktury, dat a samozřejmě identity zaměstnanců pomocí bezpečnostních systémů v rámci managed IT služeb. Jedním z hlavních faktorů je způsob, jakým se zachází se správou úložiště a zálohování. Je důležité, aby společnosti mohly vidět a individuálně konfigurovat, jaká data jsou kde uložena. Co by mělo být uložena na místních serverech a co by mělo být odesláno do cloudu? Základem je minimalizovat potenciální ztráty, možné výpadky systému a související náklady. Nikdo nechce, aby společnost přestala fungovat, protože kritická data byla nenávratně ztracena díky lidské chybě nebo napadením hackerů. Podnikatelské činnosti společnosti musí být vždy spolehlivě zajištěny.

Jedním z faktorů, kromě pokračující digitalizace komunikačních a pracovních procesů, který není radno podceňovat, je změna, kterou přináší nová generace mileniálů. Mileniálové stále zkouší něco nového, jsou velmi agilní a chtějí být co nejvíce mobilní. Proto se doporučuje využívat nástroje pro týmovou spolupráci založené na cloudu, jako např. Microsoft 365. Kdokoliv pak může pracovat odkudkoliv a mít neustále přístup k nejnovějším verzím dokumentu. Zaměstnavatelé, kteří to budou ignorovat, mohou mít velké problémy s přilákáním nový zaměstnanců.

Ve zprávě „Millennial Survey“ společnosti Deloitte z roku 2016 je uvedeno, že 75 % mileniálů chce pracovat, aniž by byli pevné vázání na kancelář. Mnoho společností na to reaguje a přechází na produkty typu infrastruktura jako služba (IaaS). Ruská softwarová společnost Kaspersky Lab provádí každoročně mezi společnostmi globální průzkum rizik oblasti IT. Jedním z důležitých zjištění letos bylo, že 66 % velkých podniků a 49 % SME má v úmyslu i nadále rozšiřovat své hybridní cloudy. SME se při správě a řízení svých dat stále více zaměřují na hybridní přístup – místní servery, privátní cloudy i veřejné cloudy. Vedlejším účinkem využívání cloudových služeb je, že snižují náklady. To proto, že se platí pouze využívaný výpočetní výkon a úložný prostor. Nadměrná kapacita a nevyužité zdroje jsou minulostí.

V reálu se málokdo chce stát velkým IT odborníkem a nekonečně hovořit o systémech, silných a slabých stránkách, příležitostech a rizicích. Lidé v podnicích se chtějí věnovat hlavně svému podnikání, a proto potřebují řešení, která jim umožní dělat to, co je opravdu důležité. Cílem je dobře skloubit bezpečnost a flexibilitu. Čemu dáváte přednost? Každý problém chcete vyřešit v rámci společnosti nebo odesíláte všechny své aplikace a data na web, abyste byli co nejvíce flexibilní? Oba způsoby? Rozhodnutí jakou budoucnost využívání cloud computingu zvolíte je na vás. Díky hybridnímu cloudu ale můžete kombinovat a společně využívat výhody obou filozofií.

Jedno je jisté: malé a střední podniky se nebudou moci ignorovat nové způsoby správy procesů, souborů a aplikací pomocí inteligentních, ekonomických a bezpečných řešení. Řešení hybridního cloudu představuje perspektivní způsob a nemusíte při tom být velká mezinárodní korporace.

Zdroj: JOB WIZARDS

Související články

Leave a Comment