CCM Online: Nová cloudová služba pro konzistentní a atraktivní multikanálovou komunikaci se zákazníky

Canon CCM Online

Společnost Canon Europe představila novou službu Customer Communications Management Online (CCM Online), která umožňuje zcela změnit systém komunikace se zákazníky. CCM Online je komplexní cloudové řešení, které dává firmám možnost zavést efektivnější a konzistentnější obousměrnou komunikaci se zákazníky. Celý systém navíc nevyžaduje žádnou předchozí investici. Canon se postará o proces od začátku až do konce – bezpečně připraví, sestaví a předá komunikovanou informaci prostřednictvím vybraného komunikačního kanálu. Každý kontakt se zákazníkem se tak stane novou příležitostí k obchodu.

Canon„Potřeba efektivně komunikovat se zákazníkem roste už několik let. Získat a udržet pozornost zákazníka napříč segmenty, distribučními a komunikačními kanály je velmi náročné i pro firmy s velkými rozpočty,“ říká Graham Page, ředitel prodeje aplikací pro region EMEA společnosti Canon Europe. „Mnoho společností ale jednoduše nemá dostatečné zdroje na to, aby mohly přivést k životu a udržovat v chodu vlastní řešení pro CCM. Navíc se dnes klade stále větší důraz na nepřetěžování a sladění všech komunikačních kanálů se zákazníky. Spolu s rostoucím očekáváním zákazníků ohledně hladkého průběhu komunikace a efektivity jejího fungování to vede k tomu, že některé podniky nejsou schopny naplno využít veškeré potenciální výhody svých systémů CCM.“

Efektivní a snadné doručení

Nové cloudové řešení CCM Online zahrnuje celou řadu služeb včetně zpracování hromadné personalizované komunikace, doručování komunikace e-mailem, případně pokud se e-maily vrátí nedoručitelné, jejich rozeslání poštou (služba Bounce To Print), dále tisk a rozesílání dopisů poštou. Zároveň posílá oznámení o stavu komunikace do CRM pro pracovníky call centra.

Osobnější se díky tomuto komplexnímu balíku služeb stává i dosud čistě transakční komunikace se zákazníky, jako jsou například uvítací dopisy, výpisy z účtů, faktury a různé upomínky a oznámení, což dokáže citelně zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost.

Pro využívání CCM Online přitom není třeba platit za žádné licence na podpůrný software, další vybavení či najímat nové IT specialisty. Provozní náklady tohoto řešení jsou předvídatelné, a firmám tak při současných makroekonomických výzvách nevznikají další nečekané překážky v podobě vysokých jednorázových nákladů nebo složité integrace. Není potřeba drahá nová IT infrastruktura a minimalizují se požadavky na součinnost interních IT specialistů. Náklady na správu systému CCM Online nese společnost Canon.

„Současná „doba spotřebitelská“ není žádným přechodným obdobím, ale jde o silný a dlouhodobý vývojový trend,“ vysvětluje Ondřej Valeš odpovědný za uvedení služby v České republice. „Zákazníci teď mají natolik rychlý přístup k informacím i alternativám, že podniky musí přijmout nový způsob myšlení, který ze zákazníka udělá středobod všeho, co firmy dělají. Výdaje na CRM a CCM řešení dnes figurují na prvních místech v žebříčcích nákladů firem – ať už jde o současné náklady na služby nebo plánované výdaje. Jinak řečeno, CCM se rychle stává klíčovým prvkem na cestě digitální transformací. Jsme hrdí, že můžeme nabídnout nástroj, který firmám pomůže zlepšit služby zákazníkům a získat novou konkurenční výhodu v rámci svého podnikání.”

Chytré a flexibilní řešení pro firmy

Služba CCM Online díky cloudovému modelu umožňuje firmám zvolit si agilnější strategii a otevírá prostor pro rozvoj nových příležitostí. Jednotné kontaktní místo (SPOC) zajistí zákazníkům rychlé vyřešení jakéhokoli výpadku, zatímco snížené náklady na profesionální služby přinesou firmám úspory času a prostředků.

Navíc byla celá služba navržena tak, aby bylo možné snadno komunikovat prostřednictvím nových kanálů a naplno využívat ty nejaktuálnější a nejvhodnější způsoby komunikace se zákazníkem. Systém CCM Online je plně v souladu s evropskými směrnicemi GDPR ohledně ochrany osobních údajů. Základem celého systému je odolná infrastruktura, která splňuje přísné bezpečnostní standardy a principy společnosti Canon. Vědomí, že systém řeší nejen bezpečnost, ale také soulad se všemi platnými předpisy, tak právem přináší klid v duši nejen v oblasti IT.

Související články

Leave a Comment