Deduplikujte v klidu (ale rychle)

fixing-backup-diagram

ExaGridPokud potřebujete zálohovat větší než malé množství dat po delší dobu, jistě vám termín deduplikace není cizí. Tato technika eliminující vícenásobné uložení stejných dat umožňuje snížit nároky na kapacitu úložiště, která je samozřejmě velmi drahá. V současné době je nejrozšířenější online deduplikace, při které jsou data deduplikována přímo na cestě zdroj-úložiště. To s sebou nese některá negativa, ale i pro ně již existuje optimální řešení – offline nebo chcete-li dávková deduplikace.

Tradiční řešení pro deduplikaci uplatňují standardní schéma, kdy jsou zálohovaná data deduplikována ještě před zapsáním do cílového úložiště. Deduplikace je proces výpočetně náročný, a i přes velký pokrok ve výpočetním výkonu i používaných technologiích online deduplikace způsobuje výrazné prodloužení zálohovacího okna a zatížení zálohovaných systémů. A aby toho nebylo málo, ze stejného důvodu je výrazně zpomalena i obnova dat v případě potřeby. Deduplikovanou zálohu je totiž před obnovením tzv. rehydratovat, prakticky odstranit onu duplikaci. Pokud jde o pomalou zálohu, nemusí vždy představovat zásadní problém. Pokud to velikost dat a rychlost deduplikačního zálohovacího řešení dovolí, delší čas pro zálohu může být vyřešen správným plánováním zálohovacích úloh. Pokud ale dojde na obnovu, každá minuta čekání může znamenat obrovské, zejména finanční ztráty. Naštěstí je k dispozici elegantní alternativa, která zachová benefity deduplikace a zároveň eliminuje případně negativní dopady na velikost zálohovacího okna. Tou alternativou jsou deduplikační diskové appliance společnosti Exagrid, díky využití unikátní technologie Landing zone.

Deduplikační appliance Exagrid fungují na jednoduchém, ale sofistikovaném principu. Místo online deduplikace je tento proces odložen na později a tím nijak nebrzdí zálohovací proces. Kapacita deduplikační appliance je rozdělena na dvě části, klasickou retenční zónu a pro nás zajímavější landing zone. Zálohování probíhá maximální rychlostí, data jsou ukládána do landing zone a žádný výpočetní proces tak nesnižuje rychlost ukládání dat. Záloha tak proběhne násobně rychleji, než v případě online deduplikace a až po úspěšném dokončení zálohy je spuštěna vlastní deduplikace. Proces deduplikace je tak posunut mimo dobu zálohy, nic nebrzdí a nikoho neruší. Tím je vyřešena rychlost zálohy, ale co obnova? V tom právě tkví hlavní kouzlo řešení Exagrid, po deduplikaci nejsou data z landing zone mazány. Máte tedy ty nejčerstvější zálohy vždy k dispozici v ryzí, nededuplikované formě, připravené k obnově maximální rychlostí. Množství těchto „rychlých“ záloh závisí na velikosti zálohovaných dat a velikosti landing zone. Pomyslný posuvník mezi retenční kapacitou a landing zone je navíc v plné režii uživatele appliance. Dle požadavků vašeho IT prostředí můžete tedy zvětšit kapacitu landing zone na úkor prostoru pro deduplikovaná data či naopak. Případně můžete landing zone úplně zakázat, což může být výhodné například pro replikace do DR site. V jednom boxu tak získáte komplexní řešení, které dokáže zastoupit deduplikační zálohovací řešení s předřazeným rychlým diskovým polem. To vše jednoduše a elegantně, s jedním supportem, výhodnou cenou, skvělou škálovatelností a v neposlední řadě s garantovanou ochranou investice. Všechny appliance je totiž možné zapojit do GRIDu a tím reagovat na zvýšené požadavky na kapacitu i rychlost záloh. GRID v tomto případě znamená kromě kapacity škálování i výkonu, protože každá další appliance dává k dispozici svůj výpočetní výkon a konektivitu. Celý GRID tak poroste s vašimi potřebami bez nutnosti výměny starších zařízení, i ta nejmenší a nejstarší appliance bude v síti fungovat stejně dobře jako ta největší a nejrychlejší. To je příjemnou odlišností od většiny konkurenčních řešení, kdy vás při nárůstu požadavků na zálohovací systém zpravidla čeká výrazná obměna hardwaru. Je skoro zbytečné dodávat, že obměna je to velmi nákladná.

Pokud vás unikátní řešení Exagrid zaujalo, naleznete další informace na stránkách výrobce www.exagrid.com nebo u oficiálního distributora www.bkcm.cz.

Zdeněk Kopta, Exagrid

Související články