GAIA-X: Evropský cloud vytvoří Němci a Francouzi, zatím nikdo další

GAIA-X cloud

Evropská nezisková organizace GAIA-X vznikla na popud francouzské a německé vlády a sdružuje celkem 22 organizací. Má za cíl navrhnout a vytvořit jednotný evropský digitální ekosystém nezávislý na tradičních gigantech jak z Číny, tak z USA. Iniciativa reaguje na rostoucí obavy z toho, že kritickým evropským úřadům i firmám, například bankám, ale třeba i policii, spravují data američtí giganti. Data spravovaná čínskými či americkými firmami totiž mohou být vydána vládám těchto států, i přestože jsou skladována na území EU. Prototyp nezávislého cloudu by mohl být hotov koncem roku, start systému je očekáván již v roce 2021.

Právě zapojení evropských subjektů má do budoucna zajistit bezpečný prostor pro sdílení dat pod ochranou evropského práva. Platforma by měla nabídnout možnost ukládat data v tuzemsku a mít tak možnost vlastní data ovládat. K francouzským a německým zakladatelům by se nyní postupně měly začít připojovat další evropské firmy a vytvořit společný digitální interoperabilní prostor. V případě zapojení subjektů sídlících mimo EU je požadováno dodržování právních předpisů EU.

Zároveň se očekává, že GAIA-X bude stimulovat mezioborovou spolupráci tím, že podnikům usnadní vyhledávání cloudových služeb, výměnu dat a spolupráci na nových digitálních službách, které by mohly posílit digitální trh EU.

Vytvoření digitálních ekosystémů vyžaduje budování důvěry a interoperability mezi všemi uživateli a poskytovateli cloudu. GAIA-X bude řešit tuto výzvu prostřednictvím společného souboru politik, „architektury standardů“ a sady „federačních služeb“, které sdružují stávající poskytovatele cloudu a jejich služby a ve kterých lze s daty a aplikacemi zacházet způsobem, který zaručuje plnou kontrolu. Umožní organizacím všech velikostí a napříč všemi odvětvími využívat nabídky hyperscalerů v Evropě při respektování souboru základních pravidel.

Mezi 22 zakládajícími členy iniciativy GAIA-X je 11 německých a 11 francouzských organizací. Za Německo jsou to společnosti Beckhoff, Bosch, BMW, DE-CIX, Deutsche Telekom, Fraunhofer, German Edge Cloud, International Data Spaces Association, PlusServer, SAP a Siemens. Za Francii nadaci podpořily Amadeus, Atos, CISPE, Docaposte, EDF, Institut Mines Telecom, Orange, 3DS Outscale, OVHcloud, Safran a Scaleway.

Leave a Comment