OpenShift přináší virtualizaci do nativních cloudových aplikací

OpenShift 4.5

Red Hat oznámil vydání Red Hat OpenShift 4.5 – nejnovější verze nejobsáhlejší podnikové Kubernetes platformy. Red Hat OpenShift 4.5, který přináší i vydání OpenShift Virtualization, je navržen tak, aby pomohl organizacím zbořit hranice mezi tradiční a cloudovou infrastrukturou a zvýšit kontrolu nad distribuovanými zdroji.

Podle společnosti Gartner „bude do roku 2022 využívat kontejnerizované aplikace v produkci více než 75 % globálních organizací. To znamená výrazný nárůst oproti méně než 30 % v roce 2019.” Ačkoliv tento výrok značí, že aplikace navržené pro cloud znamenají budoucnost podnikových inovací a zaměřuje se na ně vývoj nových aplikací, mnoho organizací stále výrazně investuje do kritických aplikací, které běží na tradičních virtualizovaných strojích (virtual machine; VM). Red Hat OpenShift nyní přichází s OpenShift Virtualization, novou vlastností platformy, která umožňuje IT organizacím přinést standardní aplikace založené na virtuálních strojích na Kubernetes. To pomůže propojit a sjednotit procesy a vývoj často se lišící mezi tradičními a cloudovými aplikacemi.

Produkt OpenShift Virtualization, poprvé představený na Red Hat Summit 2020 jako technologická ukázka, je nyní oficiálně k dispozici jako součást Red Hat OpenShift Container Platform bez jakýchkoliv dalších nákladů. OpenShift Virtualization je odvozen od open source projektu KubeVirt a umožňuje organizacím vyvíjet, nasazovat a spravovat aplikace skládající se z virtuálních strojů po boku kontejnerů a serverless v rámci jedné moderní platformy Kubernetes. Za pomoci OpenShift Virtualization přináší Red Hat tradiční aplikace do oblasti otevřené inovace a umožňuje tak zákazníkům transformovat se skutečně vlastním tempem.

Díky tomu, že OpenShift Virtualization umožňuje nasazení nových a existujících aplikací na stejné architektuře, nabízí konzistentní zkušenost při vývoji a posiluje schopnost organizace rychle inovovat. Jakmile jsou virtuální stroje přeneseny a jsou spravovány v rámci Red Hat OpenShiftu, mohou být časem přetvořeny do podoby kontejnerů, nebo dále spravovány jako VM. To umožňuje uživatelům vyvíjet a nasazovat hybridní aplikace postavené na kontejnerech a virtuálních strojích a provozovat je vedle sebe na stejné platformě.

Zvýšená flexibilita a možnost volby v rámci podkladové infrastruktury

Red Hat OpenShift 4.5 také představuje plnou automatizaci pro nasazení v prostředí VMware vSphere. To v podstatě znamená, že Red Hat OpenShift je možné nasadit v jakémkoliv aktuálně podporovaném prostředí vSphere “stiskem jednoho tlačítka”. Díky této plné automatizaci stačí, aby administrátor poskytl přístupové údaje do prostředí vSphere, a instalátor vytvoří všechny prostředky nutné k nasazení. To vylepší úvodní zkušenost při nasazení a zjednoduší další správu a údržbu. Tato nová vlastnost se přidává k již existující podpoře pro nasazení na VMware vSphere s předem připravenou infrastrukturou, která poskytuje vyšší flexibilitu pro vysoce specializovaná prostředí vSphere.

Plná automatizace byla s postupem času rozšiřována a nyní zahrnuje AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Red Hat Virtualization a Red Hat OpenStack Platform. To umožňuje zákazníkům nasadit OpenShift napříč různými poskytovateli cloudu i do vlastních data center s využitím stejných plně automatizovaných postupů. S novým přírůstkem v podobě plné automatizace pro platformu vSphere usnadňuje Red Hat zákazníkům provozování podnikové kontejnerové platformy na existující virtualizované infrastruktuře. To přináší organizacím ještě větší možnost volby, pokud přijde na podkladovou infrastrukturní platformu.

Dostupnost

Red Hat OpenShift 4.5 je již dostupný. Funkce OpenShift Virtualization je dostupná v rámci rozhraní OpenShift Console jako podporovaný operátor v katalogu Operator Hub.

Související články

Leave a Comment