Gartner:10 nejčastějších chyb při tvorbě cloudové strategie

cloud computing Gartner

Cloudová strategie musí koexistovat s dalšími strategickými snahami.

„Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno použitelným dokumentem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů,“ říká VP analytik společnosti Gartner Marco Meinardi. „Kromě toho by motorem cloudové strategie a vodítkem pro ty, kteří ji budou implementovat, měla být obchodní strategie. Musí koexistovat s ostatními strategickými snahami, nikoli se je snažit předělávat.“

Vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT by měli cloudovou strategii vytvářet společně a vyvarovat se při jejím formování následujících deseti chyb (na konferenci Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference je představil právě Marco Meinardi):

1. Předpokládat, že jde (jen) o IT strategii

Cloud computing není jen o technologiích. Také lidé mimo IT mají dovednosti a znalosti, které jsou pro úspěch cloudové strategie klíčové. „Vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT by se měli vyvarovat chyby, kdy vymyslí strategii zaměřenou na IT a pak se ji snaží ‚prodat‘ zbytku podniku,“ říká Meinardi. „Podnik a IT oddělení by měly být rovnocennými partnery při definování cloudové strategie.“

2. Nemít exitovou strategii

Vymyslet strategii odchodu od poskytovatelů cloudu je obtížné, což je jeden z důvodů, proč ji mnoho vedoucích pracovníků vůbec nevytváří. Mnoho organizací se domnívá, že nepotřebují exitovou taktiku, protože neočekávají, že si kdy z cloudu něco odnesou zpět. Koncepce odchodu je však pro úspěch cloudové strategie podniku zásadní. „Je to jako mít v šuplíku pojistku, kterou snad nikdy nebudete muset použít,“ řekl Meinardi.

3. Kombinování nebo zaměňování cloudové strategie s plánem implementace cloudu

Cloudová strategie se liší od plánu implementace cloudu a musí být na prvním místě. Jde o rozhodovací fázi, ve které vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT rozhodují o tom, jakou roli bude cloud v organizaci hrát. Až poté následuje plán implementace cloudu, který uvádí cloudovou strategii do praxe.

4. Přesvědčení, že na vypracování cloudové strategie je již pozdě

Na zahájení přípravy cloudové strategie není nikdy pozdě. „Pokud budou organizace prosazovat zavádění cloudu bez strategie, vyvolá to v konečném důsledku odpor jednotlivců, kteří se neztotožní s klíčovými body a zásadami,“ řekl Meinardi. „Výsledkem bude, že tento odpor zpomalí přijetí cloudu a potenciálně ohrozí celý cloudový projekt.“

5. Kladení rovnítka mezi cloudovou strategii a „všechno přesouváme do cloudu“

Mnoho organizací předpokládá, že mít cloudovou strategii znamená přesunout vše do cloudu. „Tento přístup odrazuje mnoho vedoucích pracovníků v oblasti byznysu a IT od vypracování strategie, protože si myslí, že to znamená, že budou nuceni začít používat cloud pro všechno,“ říká Meinardi. „Organizace by si měly zachovat otevřenou mysl a spolupracovat s odborníky na jiné než cloudové technologii, například s podnikovým architektem, který může přinést širší pohled na vymezení vaší cloudové strategie.“

6. Říkat „naše cloudová strategie je strategií našeho datového centra“

Mnoho organizací zaměňuje svou cloudovou strategii s koncepcí datového centra. Organizace je sice musejí oddělovat, ale zároveň musejí zajistit jejich vzájemný soulad, protože to ovlivňuje roli, kterou u nich bude cloud computing hrát. „Rozhodnutí o strategii cloudu jsou závislá na konkrétních úlohách (workloadu), nikoliv na rozhodování o datových centrech,“ řekl Meinardi.

7. Přesvědčení, že exekutivní mandát je strategie

Další častou chybou, které se organizace dopouštějí, je zavádění cloud computingu, protože generální ředitel, CIO nebo vedoucí oddělení věří, že to povede k úspoře nákladů. Analytici společnosti Gartner doporučují považovat mandát od výkonných ředitelů za sponzorství pro vypracování cloudové strategie, nikoli za cloudovou strategii jako takovou. Cloudová strategie by si také měla zachovat vazbu na byznys a zajistit, aby organizace věděly, proč se úlohy do cloudu přesouvají a co je cílem.

8. Víra, že být zákazníkem <doplňte dodavatele> je cloudová strategie.

Organizace budou pravděpodobně v průběhu času využívat několik různých cloudových služeb. Vzhledem k tomu, že využívání cloudových služeb by mohlo být stále širší a rozmanitější, měli by vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT navrhnout širší strategii tak, že zohlední vícero scénářů, cloudových služeb, dodavatelů a necloudových prostředí.

9. Outsourcing vývoje cloudové strategie

Outsourcing cloudové strategie organizace může znít lákavě, ale neměl by být uskutečněn – je příliš důležitá na to, aby byla outsourcována. Místo toho analytici společnosti Gartner doporučují, aby vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT využili třetí strany – dokonce i poskytovatele cloudu – k vlastní implementaci. To může být nákladově efektivní způsob, jak si pořídit nedostatkové cloudové znalosti, které organizace potřebuje.

10. Říkat „naše strategie je cloud first“ a myslet tím celou cloudovou strategii

Přístup „cloud first“ znamená, že pokud někdo požádá o investici, výchozím místem pro vybudování nebo umístění nového aktiva je veřejný cloud. „Cloud first“ však neznamená pouze cloud. „Pokud vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT přijmou zásadu cloud first, jejich strategie by měla zahrnovat vypracování výjimek z výchozí volby, díky nimž budou moci být aplikace i jinde než v cloudu,“ dodává Meinardi.

TZ

Související články

Leave a Comment