Neomezené programování a řízení robota z cloudu

KR-3-Agilus-robomotion-sotec

Systém cloudu je pro mnoho lidí stále ještě málo známým konceptem. Zvláště ve výrobním sektoru, kde se s ním setkáváme zatím ojediněle. To se však ale má ve velmi brzké době změnit.

Společnosti Robomotion a Sotec totiž vyvinuly aplikaci, kdy na veletrzích a při jiných podobných příležitostech mají zájemci možnost ovládat z cloudu nový robot Kuka KR3 Agilus pomocí svého chytrého telefonu.

Průmyslové procesy se postupně digitalizují a komponenty, které se na produkci podílejí, se vzájemně propojují do sítí, čímž vzniká inteligentní „chytrá“ továrna. Od tohoto inteligentního síťového propojení očekávají firmy skokový nárůst produktivity, flexibility a efektivnosti svojí výroby a tím i zabezpečení konkurenčních výhod. Klíčovou roli budou v tomto procesu hrát právě roboty.

Jejich napojení na tyto inteligentní výrobní procesy se uskutečňuje prostřednictvím cloudu. Pro vnějšího pozorovatele je technika skrytá uvnitř těchto procesů v mnoha případech jen stěží srozumitelná. Pro zajištění lepší transparentnosti vyvinul výrobce strojů Robomotion, spolu s podnikem Sotec, zaměřeným na automatizaci, v rámci výzkumného projektu aplikaci umožňující řízení robota prostřednictvím cloudu. Po ukončení projektu budou jeho výsledky prezentovány na různých výstavách. Jejich návštěvníci si zde budou moci zkusit řízení malého robota Kuka KR 3 Agilus prostřednictvím svého vlastního chytrého telefonu (smartphonu).

Robot KUKA KR 3 AGILUS demonstruje inteligentní řízení

Jak sdělil Dr. Andreas Wolf, vedoucí obchodu Robomotion „…dala si firma Sotec za cíl řídit robota nikoliv, jak je dosud obvyklé, pomocí programu uloženého v paměti fungující na fyzikálním principu, ale prostřednictvím cloudu.“ Robot KR 3 Agilus je v tomto případě řízený ze základního PLC (Programmable Logic Controller – programovatelný logický automat) uloženého v lokálním nebo veřejném cloudu.

Dr. Wolf a jeho kolegové naprogramovali tuto aplikaci tak, že potenciální zákazníci mohou ovládat robota dokonce prostřednictvím svého chytrého telefonu. To ale není všechno, protože na monitoru je možné v reálném čase sledovat aktuální komunikaci probíhající mezi mobilem a robotem. Tato demonstrace pomůže překonávat obavy z prezentované nové technologie.

Inteligentní továrna se bez cloudu dnes již neobejde

Koncept cloudu umožňuje podnikům reagovat flexibilně na měnící se kapacitní požadavky a toky zboží. Z tohoto důvodu pracuje výrobce robotů Kuka na vzájemném propojení sektoru informačních technologií (IT) s mechatronikou a průmyslovými výrobními procesy. Spolu s pokračujícím vývojem směřujícím k inteligentním továrnám, tzn. k Průmyslu 4.0, musí být postupně flexibilnější a jednodušší také příslušné řídicí systémy. Jedním z kroků v tomto směru je záměr umožnit uživatelům robotů řídit a analyzovat jejich činnost odkudkoliv a kdykoliv, jednoduchým způsobem a bez zvláštních nároků na programátorské znalosti. Tento záměr byl také výchozím bodem prací zahájených v rámci vývojového projektu.

Strojní výrobce z tohoto důvodu integroval do vytvořené aplikace robot KR 3 Agilus, který byl navržen především pro činnosti typu „Pick&Place“ (osazování desek s plošnými spoji, rovnání bonbónů do vylisovaných přepravek v krabičkách, usazování léků do různých přepravek a tak dále). Pro tuto oblast nasazení se uvedený robot hodí především z důvodu pracovní rychlosti a preciznosti. Kromě toho je jeho ovládací jednotka poměrně malá, takže je možno ji snadno přemísťovat a kdekoliv na místě instalovat.

Program umožňuje další rozšíření

„Kombinace robota s možností jeho řízení prostřednictvím chytrého telefonu vzbuzuje samozřejmě pozornost,“ prozrazuje Florian Holz, vedoucí obchodu firmy Sotec. Po prvních příznivých odezvách by měl být program rozšířen o další možnosti, které systém cloudu nabízí. Vybavení robota KR3 Agilus by mělo být zvětšeno o další úchopové funkce. V úvahu připadají také senzorické funkce. Kromě tohoto je tato aplikace vhodná také pro různé studentské projekty.

-LiM

Související články

Leave a Comment