Nokia a VMware prohlubují spolupráci v oblasti multicloudu

Nokia cloud

Nokia logoSpolečnosti Nokia a VMware oznámily rozšíření partnerství, jehož součástí je vývoj integrovaných řešení, jejichž cílem je umožnit poskytovatelům komunikačních služeb dosáhnout zefektivnění provozu a úspory nákladů prostřednictvím rozsáhlých multicloudových prostředí.

Po letech omezeného užívání virtuálních nebo cloudových síťových funkcí v produkčních prostředích potřebují poskytovatelé komunikačních služeb tyto funkce zavádět ve větším rozsahu, a to kvůli stoupajícímu využití nových datově náročných aplikací pro budoucí sítě 5G a edge computing. Úspěch takové strategie závisí na bezproblémové interoperabilitě a efektivním provozu cloudových síťových funkcí.

Společnosti VMware a Nokia mají široký okruh společných zákazníků po celém světě. Dnes oznámené rozšíření partnerství prohloubí interoperabilitu mezi softwarovými aplikacemi společnosti Nokia a platformou VMware Telco Cloud, včetně VMware vCloud NFV. Obě firmy také navýší investice v rámci prohloubení technické spolupráce a pokročilého výzkumu a vývoje integrovaných řešení. V důsledku toho budou poskytovatelé komunikačních služeb moci snáze realizovat své záměry a dosahovat obchodních cílů s využitím cloudové infrastruktury VMware, která bude uzpůsobená pro spolupráci s virtualizovanými a kontejnerizovanými síťovými funkcemi společnosti Nokia.

Nokia a VMware spolupracují na vytvoření efektivní cloudové redundance provozováním aplikací Nokia, jako je Nokia Service Management Platform, na platformě VMware Telco Cloud a VMware HCX, která slouží k usnadnění migrace aplikací, vyvažování zátěže a optimalizaci procesu obnovy po havárii v prostředích s více datovými centry a cloudy. To zákazníkům umožní zavádět multicloudové strategie ke sjednocení síťových a IT prostředí a jejich propojení s privátními podnikovými cloudy, okrajovými cloudy a veřejnými cloudy.

Nokia se bude soustředit na technickou certifikaci svých virtuálních síťových funkcí a softwarových aplikací na platformě VMware vCloud NFV prostřednictvím specializované certifikační laboratoře VMware Ready for NFV, která bude fungovat v jejích prostorách. Nová laboratoř umožňuje zkoumat i charakteristiku výkonu, což poskytovatelům komunikačních služeb umožní správně nakonfigurovat technologické prostředí pro dosažení nejlepších výsledků. Certifikační laboratoř umožní společnostem Nokia a VMware zrychlit obsluhu zákazníků, držet krok s novými funkcemi a vydáními softwaru a lépe sladit plánovaný rozvoj portfolií obou společností.

Několik softwarových aplikací společnosti Nokia, například Nokia CloudBand Application Manager nebo Nokia Smart Plan Suite, spolu s virtuálním IMS, virtualizovaným paketovým jádrem a SIP firewallem již získalo certifikaci pro provoz v cloudových prostředích VMware. Tato a další řešení jsou k dispozici na VMware Solution Exchange.

„Sbližování společností Nokia a VMware nás těší, protože usnadní zavádění virtuálních a cloudových síťových funkcí Nokia na platformě VMware Telco Cloud,“ říká Dr. Alex Jinsung Choi, viceprezident pro strategii a technologické inovace společnosti Deutsche Telekom. „Zlepšování interoperability jejich portfolií považujeme za nesmírně přínosné a věříme, že příspěvek rozšířeného partnerství k životaschopnosti celého ekosystému nám pomůže urychlit naši digitální transformaci.“

„S nástupem 5G a edge computingu zákazníci s využitím multidoménového orchestrátoru Projektu Maestro a dalších inovativních řešení zavádí telekomunikační cloud VMware připravený na kontejnerové technologie,“ Shekar Ayyar, výkonný viceprezident a generální ředitel společnosti VMware pro telekomunikační a edge cloud. „Máme radost z partnerství se společností Nokia, jehož výsledkem bude rychlejší zavádění jejích virtuálních a kontejnerizovaných funkcí v cloudové infrastruktuře VMware. Užitek z toho budou mít především naši zákazníci, kterým tak pomůžeme připravit jejich telekomunikační cloudové sítě na budoucí rozvoj.“

„V dnešní digitální éře poskytovatelé komunikačních služeb očekávají, že softwarová řešení budou nativně cloudová a nezávislá na typu hardwaru a budou schopná pracovat v komplexních sítích složených z prvků od různých dodavatelů,“ dodáva Bhaskar Gorti, prezident Nokia Software. „Oznámené rozšíření partnerství poskytne společnostem Nokia a VMware větší prostor k zintenzivnění inovací a pomůže jim naplňovat očekávání jejich společných zákazníků.“

Související články

Leave a Comment