Rozšíření portfolia cloudových služeb

vmware cloud

Portfolio cloudových služeb zákazníkům urychlí a zjednoduší zavádění prostředí s různými typy cloudů.

Rozšíření portfolia svých cloudových služeb představila společnost VMware. Smyslem novinek je pomoci zákazníkům lépe zvládat rizika a náročnost současného provozování různých cloudových prostředí a zároveň zajistit konzistentní řízení provozu IT od datového centra po cloud.

Podniky využívají cloud computing stále větší měrou a spolupracují s různými poskytovateli cloudových služeb zároveň. Provozování různých infrastruktur, nástrojů pro správu a procesů s sebou přirozeně nese vyšší nároky a spjatá rizika. VMware odhaduje, že téměř dvě třetiny průmyslových podniků využívá dva nebo více cloudových poskytovatelů vedle svých vlastních lokálních datových center.

Cloudové služby VMware Cloud Services zákazníkům poskytují volnost při volbě cloudových prostředí a zároveň umožňují jejich jednotnou správu a zabezpečení. Portfolio cloudových služeb společnosti VMware se postupně rozrůstá a zajišťuje přehled, provoz, automatizaci, zabezpečení a správu v libovolném cloudu.

„Potřeba provozovat složitý soubor starých a nových aplikací stimuluje zavádění cloudu, přičemž potřeby těchto aplikací ovlivňují volbu jeho podoby,“ říká Raghu Raghuram, provozní ředitel pro produkty a cloudové služby ve společnosti VMware. „VMware Cloud zákazníkům poskytuje bezprecedentní flexibilitu – mohou vyvíjet libovolné typy aplikace, nasazovat je v libovolném cloudu a poskytovat je na libovolném koncovém zařízení a při tom využívat konzistentní infrastrukturu a konzistentní řízení provozu ve všech cloudech.“

Rozšíření portfolia cloudových služeb

Rozšířené portfolio cloudových služeb společnosti VMware dává podnikům svobodu užívat taková cloudová prostředí, která budou pro jejich účely nejvhodnější, aniž by tím pro ně stoupala rizika nebo složitost. Konzistentnost provozu celého IT od datového centra po cloud znamená mít úplný přehled o využití cloudu, nákladech na infrastrukturu a výkonu sítě, možnost podrobně sledovat a analyzovat běh aplikací a účinnější zabezpečení veřejných cloudových i lokálních prostředí.

Společnost VMware oznámila:

• Nová služba VMware Hybrid Cloud Extension pro privátní cloud: SaaS produkt, který zajišťuje mobilitu aplikací a hybridnost infrastruktury pod různými verzemi vSphere lokálně i v cloudu. Dříve oznámené služby rozšíření hybridního cloudu pro IBM Cloud a VMware Cloud na AWS jsou již k dispozici a VMware nyní přidává novou službu pro privátní podniková datová centra pod vlastní správou. Služba Hybrid Cloud Extension poskytuje provozní podporu, která umožňuje provádět rozsáhlé přesuny pracovních zátěží v prostředích pokrývajících privátní datová centra ve více lokalitách. Hybrid Cloud Extension podnikům umožňuje bezpečně řídit migraci aplikací bez úprav, s minimálním nebo žádným přerušením provozu a mezi heterogenními prostředími VMware vSphere. Migrace cloudu je jednodušší díky tomu, že není nutné přizpůsobování jiné platformě, opětovné testování nebo změna nástrojového vybavení cloudu, to vše při zachování dostupnosti pro podnik, provozu aplikací, síťových architektur a výkonu. Pomocí služeb Hybrid Cloud Extension pro IBM Cloud a VMware Cloud na AWS mohou zákazníci také rozšiřovat svá prostředí založená na technologiích VMware do veřejného cloudu, kde mohou navyšovat kapacitu na vyžádání a vstupovat do dalších zeměpisných oblastí.

• Rozšíření služby Wavefront by VMware: Platforma poskytovaná formou SaaS pro sledování provozních parametrů a analýzu ve velkém rozsahu podporuje nativně cloudové a podnikové aplikace a privátní i veřejnou cloudovou infrastrukturu včetně AWS, Google Cloud Platform, pracovních zátěží v cloudu Azure a nově také VMware Cloud na AWS. VMware přidává 45 nových integrací Wavefront včetně GCP, Chef, GitHub, Spark, Nginx+ a Mesos k již podporovaným integracím, např. AWS Lambda, Kafka a Docker. Rozšiřuje se tak okruh souborů informací, které lze sjednotit, vizualizovat a sledovat pomocí Wavefront, což zákazníkům pomůže lépe optimalizovat aplikace a vytvářet kvalitnější reporty a přehledové panely pro dynamické aplikace. Wavefront nyní podporuje službu Kubernetes in Pivotal Container Service (PKS), služby aplikačních platforem, např. Pivotal Cloud Foundry (PCF), a podnikové aplikace běžící v privátních cloudech založených na řešeních VMware. Wavefront lze nyní také integrovat s VMware vRealize Operations, díky čemuž může IT poskytovat lepší součinnost obchodním složkám a vlastníkům aplikací – rychle jim poskytovat funkcionality řešení Wavefront včetně řízení životního cyklu agenta a sdílení přehledu nejen o infrastruktuře, ale i aplikacích, které jsou na ní provozované. Wavefront je k dispozici k vyzkoušení zdarma zde: www.wavefront.com/sign-up.

• Nová služba VMware Log Intelligence: Služba analýzy záznamů Log Intelligence je nejnovější přírůstek mezi cloudovými službami VMware. Poskytuje podrobné provozní informace o datových centrech založených na technologiích VMware a cloudu VMware na AWS. Umožňuje rychlé řešení IT problémů a centralizovanou správu záznamů o aktivitě v různých cloudech včetně VMware Cloud na AWS. Log Intelligence využívá algoritmy strojového učení a analýzu záznamů v reálném čase k průběžnému vyhledávání anomálií v prostředích datových center a cloudů. Služba nabízí výkonný nástroj pro vyhledávání v záznamech a podrobné přehledové panely, které IT pracovníkům poskytují ucelený přehled o chování aplikací a stavu infrastruktury, na níž běží.

• Rozšíření služby VMware Cost Insight: Služba sledování nákladů Cost Insight rozšiřuje stávající podporu AWS, Microsoft Azure a privátních cloudových datových center VMware. Podrobně vyhodnocuje migraci pracovních zátěží do cloudu VMware na AWS, včetně výpočtu kapacity a nákladů na provoz aplikací v privátních a veřejných cloudech. Cost Insight poskytuje detailní informace o skutečných nákladech migrace na základě integrace s VMware Network Insight. Dává IT přesnější údaje o celkových nákladech na aplikaci, včetně odhadu nákladů na odchozí síťový provoz a IOPS úložiště po proběhnutí migrace. Služba Cost Insight nabízí doporučení, jak náklady ušetřit, nastavení upozorňování a reporting včetně možnosti nastavit hranici nákladů kvůli jejich řízení a dodržování rozpočtu.

Hodnota a možnost odlišení pro poskytovatele cloudu VMware

Platforma VMware Cloud Provider založená na certifikovaném referenčním designu VMware je testovaná a ověřená vysoce škálovatelná sestava základních produktů VMware, která poskytovatelům cloudu nabízí funkcionality jako multitenantnost, samoobslužnost, rozšiřitelnost rámce a měření v prostředích VMware, čímž jim umožňuje diferencovat své nabídky služeb. Nejnovější verze VMware vCloud Director 9.1 poskytovatelům cloudových služeb nabízí nové příležitosti k monetizaci včetně služeb s individuálně přizpůsobitelnými workflow a rozšiřitelnými uživatelskými rozhraními, ke zjednodušení správy a zlepšení přehledu o provozu včetně agregace informací z různých lokalit a zdokonaleného portálu s jednodušší obsluhou pro zákazníka a k zacílení na DevOps a nové typy pracovních zátěží díky otevřenosti vůči vývojářům včetně nových programových rozhraní a funkce Kubernetes jako služba.

Partneři dále mohou na základě implementace certifikovaného referenčního designu získat osvědčení VMware Cloud Verified. To je určené poskytovatelům cloudových služeb, kteří svým zákazníkům pomáhají k obchodnímu růstu podporou inovací, zvyšováním efektivity a snižováním nákladů při přizpůsobování portfolií aplikací pro multicloudové prostředí a různé typy koncových zařízení. Osvědčení VMware Cloud Verified dává zákazníkům jistotu, že poskytovatel cloudových služeb provozuje nejucelenější soubor nejpokročilejších technologií VMware, takže dokáže nabídnout nejvyšší míru interoperability mezi různými cloudy a poskytnout největší přínos pro jejich podnik.

VMware Cloud na AWS nově k dispozici v Evropě, s novými funkcemi a partnerským programem

VMware Cloud na AWS je nově k dispozici i v regionu AWS EU (Londýn). Zpřístupnění evropským a mezinárodním zákazníkům znamená začátek globální expanze řešení VMware Cloud na AWS. VMware rovněž zavádí nová zdokonalení, která umožňují dosáhnout vyšší úrovně dostupnosti infrastruktury, efektivity ukládání dat a integrace s dalšími službami VMware Cloud, což zákazníkům urychlí přesun cloudů a zjednoduší vytváření hybridních cloudových prostředí. VMware také představuje nové vylepšení pro partnerskou síť VMware, která umožní partnerů, z řad systémových integrátorů a poskytovatelů outsourcingu systémů (SISO), poskytovatelů řízených služeb a poskytovatelů řešení rozšířit své nabídky v oblasti hybridního cloudu o VMware Cloud na AWS.

Související články

Leave a Comment