Slovenská sporiteľňa nasadila DevOps a Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift

Slovenská sporiteľňa, součást Erste Group Bank AG, je největší retailovou bankou na Slovensku. Aby byla schopna reagovat na poptávku zákazníků po moderních funkcích, rozhodla se banka implementovat přístup DevOps a přejít na IT architekturu založenou na mikroslužbách. Díky přesunu svého aplikačního prostředí na Red Hat OpenShift a automatizaci procesů pomocí Red Hat Ansible Automation Platform se bance podařilo snížit čas potřebný pro nasazení a dodání nových aplikací a zvýšit schopnost rychle reagovat. To jí pomáhá soupeřit v rychle se vyvíjejícím bankovním odvětví.

Slovenská sporiteľňa, součást Erste Group Bank AG, je největší retailovou bankou na Slovensku. Banka se stoletou historií nabízí širokou škálu bankovních služeb pro více než 2,2 milionu zákazníků, včetně internetového a mobilního bankovnictví George.

Aby zůstala SLSP konkurenceschopná, musela najít cestu, jak reagovat na zvyšující se poptávku zákazníků po moderních funkcích ve svých produktech a poskytovat novou funkcionalitu rychleji a častěji. Banka se navíc rozhodla zjednodušit správu tím, že přemění svou zkostnatělou drahou monolitickou aplikační infrastrukturu, na které provozuje své služby.

„Provozujeme 500 aplikací, které běží v 10 různých prostředích,” řekl Andrej Šimkovič, vedoucí Automatizace a Technologií v SLSP. „Tato komplexní infrastruktura je náročná na správu a je těžké udržet množství investovaného času a práce na přijatelné úrovni.”

Aby zkrátila délku vývojového cyklu služeb, omezila časté výpadky kvůli chybám a zjednodušila správu aplikačního prostředí, přistoupila SLSP k přechodu na IT architekturu využívající kontejnery a mikroslužby, s podporou DevOps procesů založených na spolupráci.

Přechod na podnikovou kontejnerovou platformu s DevOps postupy

Když se SLSP začala rozhodovat, jakou podnikovou open source kontejnerovou platformu nabízející spolehlivou IT infrastrukturu zvolit, rozhodla se pro Red Hat OpenShift, a to nejen kvůli reputaci slibující stabilitu, ale také z důvodu dostupnosti lokální podpory.

„Red Hat OpenShift za sebou má nejen Red Hat, ale také velkou open source komunitu,” řekl Šimkovič. „Hledali jsme také platformu s velkými schopnostmi v oblasti automatizace. OpenShift nabízí automatizaci pro všechna stádia vývojového cyklu, od sestavení až po nasazení.”

Red Hat OpenShift, založený na Kubernetes, nabízí modulární flexibilní platformu s vestavěnými možnostmi pro automatizaci, které SLSP využila při vývoji, testování i v produkčním prostředí. Banka také využívá Red Hat Ansible Automation Platform pro vytvoření reprodukovatelných postupů pro automatizaci časově náročných manuálních úloh při nasazování aplikací.

SLSP využila třífázový přístup k transformaci svého podnikání. První fáze se zaměřila na ustavení agilních týmů napříč obory, které zahrnují analytiky, uživatele z obchodních oddělení, vývojáře a systémové inženýry. V další fázi tyto týmy spolupracovaly na optimalizaci procesů pro nasazování aplikací a posunuly se od čtvrtletního k měsíčnímu vydávání nových verzí.

Finální fáze, zaměřená na nástroje, zahrnovala nasazení systémů Red Hat OpenShift a Ansible Automation Platform v datacentru SLSP. Během této fáze týmy využívaly služeb Red Hat Consulting a spolupracovaly s lokálním Red Hat Platinum Partnerem společností

ELOS Technologies na standardizaci a automatizaci vývoje aplikací a na procesech pro nasazení. Další spolupráce se uskutečnila v oblasti úkolů pro správu privátního cloudu banky. SLSP využila i nabídku Red Hat Training pro získání a osvojení si doporučených postupů pro správu OpenShiftu.

V rámci práce napříč týmy a dodavateli se SLSP podařilo dokončit implementaci své nové aplikační infrastruktury během pouhých 5 měsíců. První aplikace vyvinutá na Red Hat OpenShift byla Transparentní účty. Aplikaci využívají slovenští politici pro zveřejňování finančních informací jako jsou například zdroje financování. Zatímco byla tato aplikace nasazená v prostředí veřejného cloudu na OpenShift Online, SLSP přecházela na Red Hat OpenShift Container Platform běžící v privátním datacentru.

Zefektivnění nasazení pomocí automatizace

Využití automatizačních možností platformy Red Hat OpenShift ve spojení s Red Hat Ansible Automation Platform pomohlo SLSP zefektivnit vývojářské procesy pro nasazení.

Dříve obnášelo vytvoření nového prostředí komplikovaný proces, který vyžadoval po administračním týmu SLSP, aby vytvořil a nastavil virtuální stroj (virtual machine; VM), jeho operační systém a aplikační server. Nyní se společnosti podařilo kroky tohoto procesu automatizovat, což šetří čas a minimalizuje chyby. Vývojáři mohou použít Ansible Playbooky pro samoobslužné nasazení nových prostředí tak, jak potřebují – například pro spuštění výkonnostních testů. Tento nový přístup klade důraz i na bezpečnost a dodržování předepsaných postupů.

„Díky systému Red Hat OpenShift je proces nasazení automatizovaný a k jeho spuštění stačí pár kroků. Je to mnohem rychlejší a jednodušší,” řekl Radim Janča, vedoucí DevOps inženýr v SLSP. „Místo pěti můžeme nové prostředí vytvořit za pouhý jeden den.”

Rychlejší uvádění novinek na trh s pomocí kontejnerů a mikroslužeb

Přechod k architektuře založené na kontejnerech a mikroslužbách a podpořené automatizací také pomohl SLSP nabízet zákazníkům nové aplikace a funkce rychleji než dřív. Mimo to, že automatizace pomohla snížit nároky na práci a čas při vytváření prostředí, ušetřila bance také stovky dnů pracovního času vývojářů díky odstranění rutinních kroků při nasazení. Výsledkem je, že je SLSP schopna novou aplikaci vydat za pouhý jeden měsíc místo předchozích tří měsíců.

„Při využití mikroslužeb je automatizace klíčová pro nasazení a správu aplikací běžících ve stovkách a tisících kontejnerech,” řekl Janča. „Díky prostředí od Red Hatu jsme snížili množství dohledové práce, což nám pomáhá přinášet zákazníkům vylepšení v bankovnictví rychleji a častěji. Mimo to můžeme i rychleji škálovat a snadněji podporovat nové produkty a funkce, například když spustíme nějakou specifickou kampaň.”

Vytvoření technologických základů pro DevOps kulturu

S tím, jak konkurenceschopnost stále více závisí na úzké spolupráci mezi vývojovými a administrátorskými týmy, SLSP využila OpenShift Container Platform ke zefektivnění vývojových procesů a vytvoření ideálního prostředí pro nový přístup založený na spolupráci DevOps.

„Dříve byla komunikace mezi odděleními slabá,“ řekl Šimkovič. „Teď naše vývojové a administrační týmy úzce spolupracují a soustředí se na hodnotnou práci. Možnosti, které OpenShift nabízí k podpoře této nové, agilnější kultury, byly klíčovým důvodem, proč jsme si ho vybrali.”

SLSP také rozšířila přístup ke spolupráci na další společnosti v Erste Group tím, že vytvořila komunitu pro sdílení zkušeností a nejlepších postupů mezi ostatními bankami skupiny.

Sázka na budoucí úspěch ve spojení s Red Hatem

V kontextu úspěchu prvního OpenShift projektu nyní SLSP migruje do svého prostředí OpenShiftu další aplikace. Banka například plánuje rozdělit svůj monolitický pobočkový systém do 200 mikroslužeb a nasadit jej na OpenShiftu v privátním datacentru. SLSP plánuje i přesun do prostředí hybridního cloudu.

„V průběhu následujících dvou let plánujeme na Red Hat OpenShift Container Platform přesunout více našich produktů a služeb, abychom zvýšili svou schopnost reagovat, zkrátili dobu pro vývoj a celkově vylepšili zákaznickou zkušenost,“ říká Šimkovič. „Považujeme Red Hat za klíčovou součást našeho úspěchu v budoucnu.”

Související články

One Thought to “Slovenská sporiteľňa nasadila DevOps a Red Hat OpenShift”

Leave a Comment