Trh s cloudovými službami dosáhne do roku 2030 1,17 bilionu liber

cloud services market 2020 2030

Očekává se, že globální trh s cloudovými službami do roku 2030 dosáhne 1,17 bilionu liber, což je nárůst o 398% oproti 235 miliardám liber v roce 2019.

Vyplývá to ze zprávy Allied Market Research (AMR), která předpovídá kombinovanou roční míru růstu (CAGR) 15,8% od roku 2021 do roku 2030.

Jedním z klíčových poznatků ze zprávy je, že nákladová efektivita je nejdůležitějším faktorem, který řídí globální cloudový trh. AMR tvrdí, že nasazení cloudových služeb může ušetřit více než 35% ročních provozních nákladů společnosti.

Mezi další hlavní faktory přispívající k růstu trhu patří prudký nárůst přijetí cloudu malými a středními podniky a nárůst poptávky v důsledku vypuknutí pandemie vyžadující zlepšení práce na dálku.

Na druhé straně obavy ohledně zabezpečení a ochrany dat nadále brání růstu trhu. Očekává se však, že nárůst přijetí cloudových služeb v rozvíjejících se ekonomikách v nadcházejících letech otevře lukrativní příležitosti pro hráče na trhu.

Allied Market Research očekává, že segment služeb zaregistruje během prognózovaného období nejvyšší CAGR 21,9%.

Pokud jde o typ, segment SaaS dominoval na trhu v roce 2019 a přispěl k téměř dvěma pětinám globálního trhu s cloudovými službami.

Očekává se, že segment IaaS během prognózovaného období zaregistruje nejvyšší CAGR 17,7%, protože IaaS lze sdílet a náklady lze snížit.

A konečně, podle regionů měl trh s cloudovými službami v Severní Americe v roce 2019 největší podíl, což představuje téměř tři pětiny celosvětového trhu. Předpokládá se, že je to kvůli vysokému přijetí cloudových služeb a nově se rozvíjejícímu sektoru cloudových služeb v regionu.

Předpokládá se, že trh v celé Asii a Tichomoří bude v prognózovaném období dosahovat nejvyšší CAGR 18,8%, a to díky rychlému zavádění cloud computingu, nárůstu investic do infrastruktury jako služby a silné konkurenci v regionu.

Zdroj: https://cloudcomputing-news.net

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment