Nová produktová platforma DS3

Distributed Smart Safe System

Společnost ÖBB-Infrastruktur AG společně se Siemens Mobility uvedly do provozu zcela nové digitální řešení v oblasti zabezpečovací techniky na vlakovém nádraží v Achau, Rakousko. Platforma „Distributed Smart Safe System“ (DS3) je inovativní digitální řešení a základ pro digitální cloudové stavědlo („Stavědlo v cloudu“).

„Digitalizujeme infrastrukturu ÖBB – digitální stavědlo je stavebním základem naší komplexní strategie digitalizace. Tento a mnoho dalších projektů umožňují zvýšit kapacitu železniční infrastruktury a současně zvýšit bezpečnost, přesnost a ekonomickou efektivitu,“ říká Johann Pluy, generální ředitel ÖBB-Infrastruktur AG.

Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility: “Stavědlo DS3 v cloudu pro ÖBB v Achau je skutečným kvantovým skokem pro železniční průmysl. Umožňuje virtualizaci většiny zabezpečovacích komponent, jako jsou stavědlové počítače nebo počítače pro vlakový zabezpečovač ETCS. Vlaky odesílají údaje o své poloze digitálním rádiovým spojením do centrálního systému, který zajišťuje bezpečnost vlakové dopravy, přestavuje výhybky, staví vlakové cesty a odesílá vlakům oprávnění k jízdě. Společnost Siemens Mobility je hrdá na to, že vyvinula tento nový zabezpečovací systém, díky němuž bude možno zajistit vyšší výkonnost, efektivitu a flexibilitu provozu na železnici.“

Tato technologie přináší mnoho nových možností, které byly dříve nedostupné nebo jen ve velmi omezené podobě. Je například umožněn „smart“ dohled návěstidel a výhybek, což umožňuje inovativní diagnostiku, predikci poruch a tím i prediktivní údržbu. Díky tomu bude železniční doprava přesnější a efektivnější, což zvyšuje její atraktivitu a také spokojenost cestujících.

Platforma DS3 nabízí hardwarově nezávislé zabezpečení a umožňuje využití cloudu. To dává provozovatelům infrastruktury při přechodu na novou technologii možnost integrovat dosud samostatná zařízení a systémy. Platforma splňuje nejvyšší celosvětově platné bezpečnostní standardy pro železnici a je nákladově efektivní, pokud jde o škálovatelnost a centralizaci servisu a údržby. Kromě toho přispívá k udržitelnosti tím, že nabízí úspory potřebného prostoru a energie ve srovnání se stávajícími systémy. Počet budov, ve kterých jsou stavědla umístěna, lze v budoucnu významně snížit a sloučit v rámci datového centra.

Výhody pro provozovatele infrastruktury a cestující

S novou produktovou platformou DS3 může ÖBB-Infrastruktur AG využívat řadu ekonomických výhod, jako je prediktivní a nákladově efektivní údržba systémů a zvýšení jejich dostupnosti. Obzvláště atraktivní je vysoká efektivita nákladů: DS3 dosahuje nižších nákladů na životní cyklus ve srovnání s jinými řešeními dostupnými na mezinárodním trhu. Tento projekt představuje vůbec první schválení stavědla SIL4 (Safety Integrity Level 4 podle IEC 61508) na hardwaru COTS, a je proto mezinárodním pilotním a referenčním projektem. První společné testy v provozu prováděné společnostmi ÖBB a Siemens Mobility byly zahájeny a úspěšně provedeny v prosinci 2018. Po schválení systému bylo možné stavědlo 18. listopadu 2020 účinně uvést do provozu na vlakovém nádraží v Achau. V tu chvíli plně převzalo odpovědnost za zabezpečení a bezpečnost na daném úseku tratě.

Detail technologie

DS3 je první platforma na světě, která bezpečně zajistí funkčnost a provoz zabezpečovacích aplikací na standardizovaném hardwaru. To znamená, že na rozdíl od minulosti byla eliminována potřeba vytváření speciálního hardwaru. DS3 lze poprvé použít jako platformu na různém komerčně dostupném hardwaru pro různé aplikace a rozhraní v železniční zabezpečovací technice. Může tvořit základ pro digitální stavědla a pro radioblokové centrály (RBC) v jednotném celoevropském zabezpečovacím systému (ETCS). DS3 je základní stavební kámen pro flexibilní cloudová řešení. Umožňuje centralizaci stavědel a radioblokových centrál, například v řídícím středisku, a taktéž umožňuje geo-redundantní konfiguraci systémů. Může být centralizován a škálovatelný, je kompatibilní s celou řadou stávajících systémů a podporuje také standardy, jako je Eulynx/Neupro. DS3 je univerzálně použitelná platforma, kterou lze kombinovat s mnoha technologiemi a produkty železničního zabezpečovacího zařízení, jako jsou stavědla, řízení vlaků/RBC, výstražné systémy, řídicí technologie atd., a lze jej použít i pro různé úrovně bezpečnosti (SIL).

Související články

Leave a Comment