Red Hat rozšiřuje otevřený hybridní cloud na okraj

RedHat OpenShift

Společnost Red Hat představila nové vlastnosti platforem Red Hat Enterprise Linux (RHEL) a Red Hat OpenShift. Tato vylepšení mají za úkol pomoci organizacím rozšířit jejich nasazení otevřeného hybridního cloudu o edge computing. Přední světová podniková linuxová platforma RHEL přidává vlastnosti navržené pro maximalizaci stability systému a zachování nezávislosti výpočtů při menších nárocích na hardware, zatímco Red Hat OpenShift, přední podniková Kubernetes platforma, nyní nabízí architekturu pro vzdálené výpočetní uzly, která umožní nasadit Kubernetes do prostorově omezených a odloučených lokalit.

Podle Příručky pro celosvětové náklady na edge computing (Worldwide Edge Spending Guide) se očekává, že celosvětový trh pro edge computing dosáhne v roce 2024 hodnoty 250,6 miliardy dolarů. Software zaměřený na edge pak představuje zhruba 21 % z této částky. Red Hat pevně věří, že edge computing vyžaduje otevřený hybridní cloud postavený na základech produkčního linuxu a Kubernetes připravených na podnikové nasazení. V kontextu tohoto oznámení jsou nyní Red Hat Enterprise Linux i Red Hat OpenShift lépe připraveny splnit tyto požadavky.

Podnikový linux je připraven pro edge

Málo výkonný hardware, vzdálené lokality a omezené připojení pro zařízení na okraji sítí představují výzvy pro tradiční plnohodnotné operační systémy. Red Hat Enterprise Linux tyto výzvy řeší a s novými vylepšeními dostupnými ve verzi 8.3 může snáze škálovat od centrálních data center až na malé vzdálené servery. Zároveň je navržena tak, aby poskytovala úroveň podpory, stability a bezpečnosti nutné pro podnikové nasazení edge computingu.

Novinky v platformě Red Hat Enterprise Linux zaměřené na edge zahrnují:

  • Rychlé vytváření obrazů operačního systému pro edge pomocí funkce Image Builder. To umožňuje IT organizacím snáze vytvářet účelové obrazy optimalizované pro rozsáhlé architektonické výzvy, které edge computing neodmyslitelně přináší, avšak přesně přizpůsobené potřebám daného prostředí.
  • Vzdálené zrcadlení aktualizace zařízení, které umožní připravit a aplikovat aktualizace při dalším restartu zařízení. To pomáhá minimalizovat nedostupnost a manuální zásahy IT týmů.
  • Aktualizace over-the-air, které minimalizují přenesená data, zatímco poskytují nezbytné změny, čímž se stávají ideální pro místa s omezeným nebo dočasným připojením.
  • Inteligentní návrat k předchozí verzi postavený na funkcích projektu OSTree, které umožňují uživatelům nastavit vlastní kontroly odhalující konflikty nebo problémy s kódem. Jakmile je problém detekován, obraz operačního systému je automaticky vrácen na poslední funkční verzi, což pomáhá předcházet nedostupnosti edge systémů.

S těmito vlastnostmi je Red Hat Enterprise Linux schopen nabídnout jednotnou produkční linuxovou platformu, která může být nasazena napříč celou organizací od interních serverů až po veřejný cloud a od centrálních systémů až po nejvzdálenější okrajová zařízení. Tato standardizace založená na otevřené inovaci poskytuje páteř pro otevřený hybridní cloud, což umožňuje organizacím soustředit se na aplikace a inovace ve službách a neztrácet čas řešením kompatibility a integračních výzev napříč IT systémy.

Rozšiřování okrajových architektur s platformami Red Hat OpenShift a Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes V srpnu roku 2020 představil Red Hat podporu pro nasazení OpenShiftu na 3 strojích, což umožnilo provoz této přední podnikové Kubernetes platformy až na okraji sítě s minimálními nároky na provoz. Dnes OpenShift dále rozšiřuje podporu edge architektury díky vzdáleným výpočetním uzlům.

Vzdálené výpočetní uzly umožňují IT organizacím umístit samostatné výpočetní uzly v odloučených lokalitách. Tyto výpočetní uzly pak mohou být spravovány centrálními řídícími uzly běžícími v rámci většího pracoviště jako hlavní nebo regionální data centrum. Tato novinka nabízí další možnost při návrhu topologie pro organizace využívající inovace v Kubernetes v rámci edge computingu. Pokud tuto novinku zkombinují s nástrojem Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, získávají IT týmy schopnost nasazovat konzistentní a stabilní Kubernetes spolu s přidruženými zdroji kdekoliv, kde je napříč otevřeným hybridním cloudem dostupné spolehlivé připojení k internetu. Jako příklad mohou posloužit poskytovatelé telekomunikačních služeb, kteří potřebují nasazovat distribuované základnové stanice pro RAN (rádiové přístupové sítě) v místech s omezeným prostorem a přístupem. Kontrolní jednotky pak mají na starost několik základnových stanic a řídící uzly jsou nasazeny v centrální jednotce.

Kromě předešlého je také nyní k dispozici nový návrh pro AI/ML řešení v průmyslové výrobě, který je pro všechny dostupný jako GitOps repozitář a kdokoliv ho může prostudovat, nebo do něj dokonce přispět.

Kompletní ekosystém pro edge založený na otevřeném hybridním cloudu

Mimo nové vlastnosti v rámci portfolia hybridních cloudových technologií spravuje Red Hat i rozsáhlý partnerský ekosystém pro plnohodnotné nasazení edge computingu na podnikové úrovni. Nedávná oznámení společně se společnostmi Samsung a NVIDIA ukazují, jak tato spolupráce pomáhá rozšiřovat vedoucí postavení Red Hatu v oblasti edge computingu napříč nepřeberným množstvím podnikových příkladů, které ukazují kritická řešení zaměřená na okraj, včetně AI a 5G.

“Red Hat pevně věří, že bez otevřeného hybridního cloudu by koncept edge computingu, jak ho známe, nemohl existovat. Podniková linuxová platforma a komplexní Kubernetes platforma tvoří základ hybridního cloudu. To z těchto technologií dělá klíčové prvky pro růst oblasti edge computingu. Nové vlastnosti v platformách Red Hat Enterprise Linux a Red Hat OpenShift to dokazují, když umožňují organizacím zavádět otevřené inovace postavené na standardech napříč celou IT infrastrukturou – od serveroven a virtuálních prostředí až po veřejné cloudy a ta nejvzdálenější místa v jejich podnikové síti,” říká Stefanie Chiras, viceprezidentka a generální manažerka, Red Hat.

Související články

Leave a Comment