Zdeněk Kopta se stal General Managerem XOPERO Česká Republika a Slovenská republika

Cloud and backup

zdenek_kopta_xoperoVedle rozvoje a podpory partnerské sítě, jakožto hlavního prodejního kanálu, je jeho cílem akcelerace vstupu společnosti na svěřené teritorium a přímé obchodní aktivity u strategických zákazníků.

Zdeněk Kopta přichází ze společnosti Comparex CZ, kde měl na starosti rozvoj obchodu pro vybrané dodavatele působící v enterprise sféře (např. IBM, VMware, Symantec). Působí v oblasti IT již přes deset let a má velmi dobré znalosti spolupráce se všemi složkami channel prodeje počínaje výrobcem, přes distribuci až po koncového zákazníka.

Je absolventem Fakulty elektrotechnické ZČU a vedle záliby ve sportu a moderních technologiích je také zapáleným motorkářem.

Autor: Milan Loucký

Související články