Aktualizované portfolio nástrojů pro správu cloudu

CloudHealth VMware

Aktualizované portfolio nástrojů pro správu cloudu VMware vRealize a CloudHealth přináší rozšířenou podporu multicloudu pro Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure a VMware Cloud on AWS.

Vyšší agilita IT a rychlejší realizace užitku díky samoobslužnému multicloudu VMware vRealize Automation 8.4 novými a vylepšenými schopnostmi vychází vstříc poptávce zákazníků po moderní samoobslužné multicloudové infrastruktuře, inteligentní automatizaci sítí a událostmi řízené automatizaci konfigurace. Nejnovější vydání nabídne užší integraci s inovacemi open-source projektu Salt a pokročilé poskytování multicloudových prostředků a správu v cloudech Google, Microsoft Azure a VMware. Hlavní funkce budou zahrnovat:

  • Vylepšená podpora poskytování prostředků veřejného cloudu: Nabízí zákazníkům vylepšenou podporu poskytování prostředků veřejných cloudů Microsoft Azure a Google. Pro Microsoft Azure bude toto vydání obsahovat podporu existujících skupin dostupnosti, vlastních obrazů z galerie Azure a šifrování disků. U Google Compute Platform (GCP) bude toto vydání podporovat přiřazení prostředků jedinému nájemci.
  • Vylepšená integrace komponenty vRealize Automation SaltStack Config: Jako výsledek projektu Salt se zákazníci dočkají zjednodušené instalace, nastavení a zprovoznění nástroje vRealize Automation SaltStack Config díky úzké integraci s vRealize Suite Lifecycle Manager.
  • Rozšířená automatizace sítě s podporou přechodu na NSX-T: pomůže zákazníkům zjednodušit a zrychlit migraci z NSX pro vSphere (NSX-V) do prostředí NSX-T pomocí vylepšeného nástroje vRealize Automation Migration Assistant.
  • Vylepšená samoobslužná automatizace pro VMware Cloud on AWS: Integrace VMware vRealize Automation Cloud s VMware Cloud na AWS zákazníkům umožní aktivovat vRealize Automation Cloud jedním kliknutím a pomůže automatizovat nastavení potřebných cloudových prostředků. Zákazníci budou také moci používat vRealize Automation k automatizaci bezpečnostních skupin ve VMware Cloud na AWS.

Vylepšený provoz multicloudu díky rozšířené podpoře různých cloudů a aplikací Řešení VMware vRealize Operations 8.4 využívající umělou inteligenci a prediktivní analýzu umožňuje automatizované řízení celého provozu od aplikací po infrastrukturu a lepší optimalizaci, plánování a škálování privátních, hybridních a multicloudových prostředí. Nové a vylepšené funkce a vlastnosti:

  • Rozšířená podpora služeb AWS: vRealize Operations podstatným způsobem rozšiřuje podporu nejoblíbenějších nativních služeb AWS – celkem na 57 – a pomáhá tak zákazníkům do větší míry automatizovat a zjednodušovat provozování těchto služeb.
  • Vylepšená analýza nákladů u VMware Cloud na AWS: Umožní zákazníkům kalkulovat náklady na virtuální stroje (VM) a klastry v cloudu VMware Cloud na AWS na základě vyúčtování VMware Cloud na AWS. To zahrnuje tvorbu reportů a sledování možných úspor z uvolnění prostředků za vypnuté VM, nečinné VM, snímky VM, osamocené disky a nadměrné VM. Přibude také možnost vytvořit sjednocený přehledový panel zahrnující náklady na VMware Cloud na AWS a lokální prostředí VMware vSphere.
  • Vylepšená optimalizace toku nákladů: Tato významná aktualizace zákazníkům nabídne průvodce tokem nákladů, který jim pomůže zvýšit nákladovou efektivitu. Pomocí 10 nových přehledových panelů mohou zákazníci vizualizovat náklady a zlepšovat nákladové ukazatele jako návratnost investic, celkové náklady na vlastnictví, potenciální úspory a další.
  • Nová možnost plánování co-když v cloudu VMware na AWS Nové funkce pro plánování kapacit cloudu VMware na AWS umožní zákazníkům prognózovat poptávku, plánovat budoucí potřeby kapacit a získávat užitečné informace. Mezi nové funkce bude patřit schopnost vyhodnocovat trendy využití kapacit, zjišťovat, za jak dlouho prostředky dojdou, a posuzovat finanční dopad přidávání nebo odebírání virtuálních strojů z existujících prostředí VMware Cloud na AWS.
  • Nová podpora open-source agenta Telegraf: Rozšíří možnosti monitorování provozu a výkonu aplikací na základě údajů získávaných pomocí zásuvných modulů pro agenta Telegraf. Zákazníci navíc budou moci aplikace sledovat všude – jak v prostředí VMware, tak na fyzickém hardwaru.

VMware vRealize Log Insight 8.4 a vRealize Log Insight Cloud přinesou úsporné dělení úložného prostoru a rozsáhlé možnosti dohledu nad multicloudovýn prostředím. Nový nástroj Log Partitions pomůže umísťovat data do specifických oddílů na základě nastavených pravidel – „aktivního“ pro běžné ukládání dat s vysokým výkonem a „archivního“ s nízkými náklady. Nové vydání nabídne lepší přehled o multicloudovém prostředí včetně logů AWS, Microsoft Azure a Google Cloud Platform (vedle dřívější podpory více než 50 služeb AWS).

Optimalizovaná detekce aplikací a migrace s podporou strojového učení VMware vRealize Network Insight 6.2 a VMware vRealize Network Insight Cloud poskytují ucelený přehled o síti na základě informací z různých datových zdrojů ve virtuální i fyzické infrastruktuře. vRealize Network Insight využívá strojové učení (ML) k detekci aplikací a nabízí funkce potvrzování a ověřování. Tím zákazníkům usnadňuje plánování, budování a správu komplexních sítí.

TZ

Související články

Leave a Comment