Cloudová platforma SecureX zefektivňuje a zjednodušuje zabezpečení

Cloudová platforma

Platforma SecureX zajišťuje lepší přehled o celé šíři bezpečnostních řešení v podniku, poskytuje bezpečnostní analýzu a automatizuje pracovní postupy k urychlení detekce hrozeb a reakce na ně. SecureX pokrývá celou šíři integrovaného bezpečnostního portfolia společnosti Cisco i stávající bezpečnostní infrastruktury zákazníků. Poskytuje ucelený přehled, odhaluje neznámé hrozby a automatizuje pracovní postupy. Tím posiluje zabezpečení sítě, koncových bodů, cloudu a aplikací zákazníka. Vzhledem k tomu, že zásadním aspektem zabezpečení při dnešní digitální transformaci je jednoduchost, SecureX bude součástí všech bezpečnostních produktů společnosti.

„Téměř třetina (31 %) podniků a organizací využívá k zajištění kybernetické bezpečnosti a jejímu monitorování více než 50 různých bezpečnostních produktů. To nejen zvyšuje náklady a složitost, ale také komplikuje včasnou detekci kyberbezpečnostních incidentů a reakci na ně,“ říká Jon Oltsik, vedoucí analytik a partner výzkumné a poradenské společnosti Enterprise Strategy Group (ESG). „Integrované kyberbezpečnostní platformy, jako je Cisco SecureX, mají potenciál vyřešit tyto ekonomické a technické problémy a otázky prostředků tím, že poskytují komplexnější detekci hrozeb, automatizovanější reakci na incidenty a snazší řízení provozu zabezpečení.“

Hlavní vlastnosti a schopnosti platformy:

  • Sjednocený přehled o všech součástech bezpečnostního portfolia zákazníka všech výrobců.
  • Plně nativně cloudové a multitenantní řešení mohou zákazníci a partneři zprovoznit do 15 minut.
  • Analýza událostí a dat z celého podniku včetně více než 150 milionů koncových bodů, síťového provozu z přepínačů a směrovačů, a to i šifrovaného, z prostředí Google, AWS a Azure a privátních datových center.
  • V řádu minut detekuje, kdo nebo co se stalo cílem útoku a umožňuje nápravu s využitím dat z bezpečnostních produktů a služeb bezpečnostního zpravodajství.
  • Při vyhledávání nejnovějších hrozeb zapojuje kapacity analytiků Cisco Talos do bezpečnostního řídicího centra zákazníka.

SecureX bude všeobecně k dispozici od června. Zákazníci se mohou přihlásit do pořadníku beta programu nebo si vyžádat ukázku.

Související články

Leave a Comment