Cognizant a Google Cloud rozšiřují partnerství v oblasti AI

new cloud technology

Společnost Cognizant přijme Gemini pro Google Cloud za účelem zrychlení práce svých softwarových vývojářů. Navíc tak chce umožnit více než 70 000 spolupracovníkům využívat nejnovější technologie umělé inteligence Google Cloud.

Společnost Cognizant přijme Gemini pro Google Cloud dvěma způsoby: jednak zaškolením spolupracovníků společnosti Cognizant, kteří tak budou moci využívat Gemini pro asistenci při vývoji softwaru, a jednak integrací pokročilé funkce Gemini do svých interních operací a platforem. Vývojáři společnosti Cognizant budou moci prostřednictvím Gemini pro Google Cloud psát, testovat a nasazovat kód rychleji a efektivněji s pomocí nástrojů využívajících umělou inteligenci, což zvýší spolehlivost a nákladovou efektivitu při vytváření a správě klientských aplikací.

Potenciální dopad zvýšené produktivity vývoje podtrhují výsledky nedávné studie New Work, New World společností Cognizant a Oxford Economics, která odhalila, že generativní umělá inteligence by mohla do roku 2032 přinést do americké ekonomiky až jeden bilion dolarů. Díky této spolupráci budou společnosti Cognizant a Google Cloud využívat Gemini k poskytování široké škály výhod podnikovým klientům napříč odvětvími, kterým budou navíc pomáhat s rychlým vytvářením aplikací, důsledným testováním kódu a rychlým odstraňováním problémů za účelem optimalizace výkonu v průběhu celého životního cyklu dodávek softwaru.

„Vývoj softwaru je jednou z profesí, které budou pravděpodobně nejvíce profitovat z toho, jak generativní umělá inteligence mění anatomii práce,“ prohlásil Ravi Kumar S, generální ředitel společnosti Cognizant. „Společnost Cognizant se zavázala investovat během tří let 1 miliardu dolarů do generativní umělé inteligence, protože věříme, že je to mocný nástroj pro posílení lidského potenciálu, a naše partnerství se společností Google Cloud je pro tento závazek a realizaci zmíněné vize klíčové.“

Během příštích 12 měsíců a v souladu s iniciativou Synapse, jejímž cílem je do roku 2026 celosvětově zvýšit kvalifikaci jednoho milionu osob, bude společnost Cognizant investovat do toho, aby více než 70 000 zaměstnanců v různých funkcích společnosti Cognizant mohlo využívat nabídky Google Cloud v oblasti umělé inteligence. Kromě toho bude společnost Cognizant pracovat na integraci Gemini do své sady automatizovaných platforem a akcelerátorů, počínaje nedávno oznámenou platformou Cognizant Flowsource pro vývojáře.

„Generativní umělá inteligence má potenciál výrazně zlepšit každou fázi životního cyklu dodávání softwaru a pomáhá vývojářům rychle generovat kód, řešit problémy a automatizovat procesy,“ vysvětluje Thomas Kurian, generální ředitel Google Cloud. „Školením a zprostředkováním práce svým zaměstnancům na platformě Gemini pro Google Cloud může společnost Cognizant urychlit a zkvalitnit projekty vývoje softwaru pro společné zákazníky.“

Zapojení funkcí generativní umělé inteligence do vlastních interních operací a platforem společnosti Cognizant pomůže poradenské firmě bezpečně a odpovědně prohloubit znalosti, optimalizovat procesy a zlepšit uživatelské zkušenosti. Očekávané hlavní přínosy:

• Zlepšení schopnosti společnosti Cognizant analyzovat hlášení o incidentech, rychle identifikovat jejich příčiny a implementovat řešení napříč platformami.

• Nové funkce chatu s umělou inteligencí v rámci služby Cognizant Flowsource, které uživatelům umožňují urychlit vývoj kódu, automatizovat testy i dokumentaci a zvýšit samoobslužnou automatizaci pro podnikové uživatele.

• Intuitivnější a personalizovanější uživatelské prostředí pro podnikové uživatele i IT týmy, které využívá rozhraní přirozeného jazyka Gemini pro Cognizant Neuro AI a Cognizant Neuro IT Operations, takže uživatelé mohou snadno požadovat aktualizace týkající se stavu operací a žádat o nové služby.

• Rychlejší vyhledávání a analýza informací v rámci systému Cognizant Neuro IT Operations, což uživatelům umožňuje rychle získávat informace potřebné pro jejich každodenní práci. Uživatelé mohou pomocí přirozeného chatovacího rozhraní rychle vyhledávat články znalostní báze, příručky, osvědčené postupy a další informace.

V souladu s plány společnosti Cognizant investovat do hlubokých kompetencí souvisejících s umělou inteligencí společnost zřídí Gemini Studio v rámci každého ze svých cloudových inovačních center umělé inteligence v Bangalore, Londýně a texaském Planu, aby pomohla podnikovým zákazníkům při vytváření, architektuře a rozšiřování řešení souvisejících s umělou inteligencí. Společnost Cognizant také zřídí centra Gemini Centers of Excellence v rámci svých nových specializovaných center pro poskytování služeb Google Cloud v Mexiku a Rumunsku, přičemž bude pokračovat v expanzi v Indii, aby urychlila úspěch zákazníků s řešeními generativní umělé inteligence.

Google Cloud podpoří společnost Cognizant v dalším rozvoji osvědčených postupů softwarového inženýrství založených na umělé inteligenci a pomůže univerzitě Cognizant Google Cloud AI University zahájit pokročilé kurzy o případech použití umělé inteligence.

Společnost Cognizant je partnerem pro globální systémovou integraci služby Google Cloud a sponzorem konference Google Cloud Next ’24. V květnu 2023 společnost Cognizant oznámila významné partnerství se službou Google Cloud v oblasti generativní umělé inteligence. Toto partnerství se dále rozšířilo v srpnu 2023, aby vytvořilo řešení velkých jazykových modelů pro zdravotnictví a využilo potenciál generativní umělé inteligence při řešení řady obchodních problémů ve zdravotnictví.

TZ

Související články

Leave a Comment