Firmy důvěřují cloudu. Datová centra dále porostou

Cloud and backup

Přes počáteční nedůvěru začínají firmy oceňovat přínosy cloudu a postupně přenášejí část své IT infrastruktury do datových center. Potvrzují to i zjištění analytických agentur Gartner a IDC. Nejnovější studie společnosti Gartner mimo jiné naznačuje, že v regionu střední a východní Evropy využívá služeb datových center téměř polovina všech firem. Navíc, jak zjistila studie IDC pro Cisco, pro více než polovinu firem již není cloud jen cestou k úsporám, ale k posílení byznysu.

Datová centra byla dlouho chápána jako hřiště pro ty největší firmy. S nástupem cloudových technologií a postupnou virtualizací síťové infrastruktury se ale situace výrazně mění. Cloudové technologie v datových centrech začínají využívat i menší firmy, které celou řadu svých systémů začínají používat formou služby. To firmám poskytuje mnohem lepší škálovatelnost výkonu jejich IT systémů, kdy mohou snadno potřebnou kapacitu navýšit v případě vyšších nároků, ale také snížit v době mimo špičku. I proto potvrdila studie IDC „Jak nezůstat pozadu: obchodní výhody širšího nasazení cloudu“ vypracované pro společnost Cisco ukazují, že podniky se již nezaměřují pouze na úspory a snižování nákladů, ale spatřují v cloudu platformu, která podpoří inovace, růst a změnu zavedených obchodních modelů. Celkem 53 procent firem očekává, že jim cloud během příštích dvou let pomůže zvýšit výnosy.

Do cloudu jsou i firmy v regionu

Mezi nejpokročilejší uživatele cloudu patří podle zmínění studie IDC průmyslové podniky (33 procent z nich používá cloudové technologie), IT (30 procent), finance (29 procent) a zdravotnictví (28 procent). Na opačném konci žebříčku stojí veřejná správa a školství (22 procent) a obchod (20 procent). Stejný trend naznačuje i analytická společnost Gartner, která publikovala studii „Rozvíjející se trhy: Trh datových center ve východní Evropě: Vaše cesta k úspěchu“, podle ní vydávají velké podniky a organizace v regionu střední a východní Evropy (CEE) desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center. Podle analytiků společnosti Gartner dále používá v regionu CEE služby datových center 46 procent dotazovaných společností. V Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší (60 procent) než například v Rusku (34 procent).

Se vzrostající popularitou datových center se mění také složení jejich služeb, a samozřejmě se snižují i ceny. Proto trh služeb datových center by měl meziročně ke v roce 2015 poklesnout v celém regionu až o pětinu, tedy výrazně rychleji než v roce loni (kdy se snížil o 6,1 procenta). Největší pokles je očekáván zejména v segmentu outsourcingu datových center, který by měl klesnout o 7 procent, relativně stabilní by měl zůstat segment utilitních infrastrukturních služeb. Ten by měl být v roce 2019 zhruba na stejné úrovni jako v letošním roce – výdaje v něm by měly činit 154 (2019), respektive 155 milionů dolarů (2015). Naopak růst kolem 5 procent je očekáván u výdajů na kolokaci a hosting. Právě výdaje za hosting (285 milionu dolarů v roce 2019) se budou zřejmě dlouhodobě přibližovat výdajům za outsourcing (393 milionů dolarů). To odpovídá právě proměně poptávky, kdy místo pronájmu celého datového centra firmy spíše upřednostňují nákup cloudových služeb.

Trend posunu od pronájmu datových center k hostingu je v Česku výraznější, než ve zbytku regionu. Podle zjištění společnosti Gartner polovina všech českých zákazníků datových center využívá právě hostingu a dedikovaných serverů. Pětina z nich pak využívá cloudové technologie, kolokaci asi čtvrtina z nich.

Cloud jsou úspory i nový byznys

Zpráva společnosti Gartner potvrzuje jistou sekci mezi českými CIO ohledně schopnosti současných komerčních datových center úspěšně poskytnout kvalitní cloudové služby pro korporátní ICT a dostatečně je zabezpečit. Jako nejdůležitější kritérium při výběru poskytovatele služeb datového centra uvedli respondenti v regionu kvalitu služeb, cenové hledisko je až čtvrté a nejméně důležitý je pro ně na jedenáctém místě ekologický aspekt (tzv. „zelená“ datová centra).

Mezi hlavními argumenty pro využívání služeb datových center je snaha vyhnout se dalším investicím do hardware a podpory IT infrastruktury. Snížení provozních nákladů spojené s cloudem je důsledkem toho, že podniky využívají flexibilnější, spolehlivější a výkonnější výpočetní prostředí. To přináší lepší adaptabilitu, vyšší produktivitu zaměstnanců, menší rizika a úspory nákladů na infrastrukturu. Privátní cloud navíc umožňuje lepší využití zdrojů, přizpůsobení aktuálním potřebám a kratší dobu reakce na požadavky, avšak zároveň lepší kontrolu a vyšší bezpečnost vyhrazených zdrojů.

Zdá se, že české podniky zatím mírně zaostávají v pochopení potenciálu cloudu. Jak naznačuje IDC, ve vyspělém světě se mění přístup ke cloudovým technologiím a firmy začínají chápat, že cloud nemusí znamenat jen úsporu hardware a lidských zdrojů, ale také důležitý impuls pro změnu obchodních procesů a šanci k lepšímu naplnění očekávání zákazníků.

Studie IDC vyčíslila ekonomické přínosy, ze kterých se těší firmy na nejpokročilejší úrovni využití cloudu. Na každé aplikaci nasazené ve veřejném nebo soukromém cloudu vydělávají v průměru dodatečných 1,6 milionu USD a ušetří náklady ve výši 1,2 milionu USD. Ke zvýšení tržeb přispívají zejména nové tržní příležitosti, které cloudové technologie přináší, ať již jde o prodej nových produktů a služeb, získání nových zákazníků nebo vstup na nové trhy. Cloudové technologie totiž s sebou přinášejí tlak na změnu zažitých pracovních postupů a procesů. IT oddělení se musí vzdát své tradiční správcovské úlohy a stát se skutečnou podporou pro rozvoj byznysu.

Související články

Leave a Comment