Jak získat konkurenční výhodu v éře rovnocenných technologií

cloud computing CBNN

Svět, který je stále závislejší na technologiích a rychlém připojení k internetu, s sebou přináší nové výzvy pro správce sítí, reselery i koncové uživatele. Podstatou konkurenčního boje už není poskytovat nejmodernější hardware, protože ten má nyní k dispozici více lidí než kdykoliv dříve, ale dát uživatelům možnost pracovat chytře a efektivně pomocí sítě, která je agilní, flexibilní, responzivní a především spolehlivá, a to pokud možno více než síť používaná konkurencí.

Malé a středně velké organizace potřebují síť, která nejenže zvládne každodenní úkoly a požadavky zákazníků, ale také dokáže uspokojit nároky kladené technologickým vývojem. Společnosti všech velikostí nyní svou pozornost věnují například oblasti Big Data a potřebě provádět stále sofistikovanější analytiku umožňující vysoce individualizované interakce, které očekávají dnešní zákazníci.

Další významnou inovací, která klade zvýšené nároky na firemní sítě, je internet věcí (IoT). Z nedávného průzkumu provedeného mezi 700 manažery vyplývá, že 60% firem chce internet věcí využívat k realizaci nových iniciativ. Tyto iniciativy se samozřejmě mezi společnostmi a sektory budou lišit, vždy ale budou vyžadovat rozšíření, změnu konfigurace a škálovatelnost firemních sítí.

Malé a středně velké organizace a cloud

Navzdory cloudu správce sítě ani reselery nečeká kvůli nastíněnému trendu nic jednoduchého. Přechod malé či středně velké organizace z tradiční lokálně nasazené sítě do éry pokročilé analytiky a internetu věcí nepochybně bude velkou výzvou. Konvenčně zaváděné rozšíření sítě nebo inovací od správců vždy vyžaduje instalaci a správu generického softwaru a čas, který je s tím spojen (a obvykle se neobejde bez narušení provozu nebo minimálně produktivity). Správci navíc musí přímo na místě nejen instalovat hardware, ale také řešit nevyhnutelné počáteční problémy spojené se změnou.

Řeknete si: co se dá dělat, tak už to prostě chodí. Naštěstí to může být i jinak. S trochou přemýšlení a snahy lze dnes připravit síťové řešení, které nejenže je postaveno na cloudu, ale také k maximálnímu prospěchu správců a koncových uživatelů sítí proaktivně využívá sílu cloudu. A právě tento přístup otevírá cestu k výhodám, inovacím a rozšiřování sítí ruku v ruce s technologickým vývojem.

Více než cloud

Firemní aplikace hostované na cloudu jsou dnes naprostou samozřejmostí a společnostem, které je využívají, přinášejí citelné výhody. Pro reselery a správce outsourcovaných sítí není problém o výhodách cloudu přesvědčit ani nedůvěřivé zákazníky. I záležitosti, které u klientů vyvolávají největší obavy a pochybnosti (tj. bezpečnost, návratnost investic, monitorování výkonu sítě, soulad s předpisy, řízení sítě, analytika a správa duševního vlastnictví na cloudu), lze dobře řešit pomocí externích odborníků. Správa cloudových sítí tedy otevírá příležitosti pro naše partnery, ale, jak jsme již viděli, může být také zdrojem potíží.

Protože pro správce sítí ani koncové uživatele už prostě nestačí být jen na cloudu. Pro dosažení skutečných výhod musí být síť chytře optimalizována tak, aby dokázala odkudkoliv těžit z všestrannosti a nonstop dostupnosti cloudu. To znamená používat správu cloudových sítí, která správcům přináší flexibilitu, škálovatelnost a samostatnou kontrolu (nový hardware by ideálně měl být naprogramován ještě před dodáním a měl by se spojit se sítí a aktualizovat se bezprostředně po zapojení).

Takto konfigurovaná síť koncovým uživatelům, reselerům i externím správcům poskytuje jasné výhody. Pro koncového uživatele vzdálená správa a konfigurace hardwaru předem znamenají zkrácení doby nefunkčnosti sítě. A pokud už je nezbytné síť dočasně odstavit z provozu (např. kvůli instalaci hardwaru), lze odstávku naplánovat dle potřeb organizace. Vzdálená správa navíc eliminuje výjezdy k zákazníkovi a nutnost dodržovat pevně dané časové plány. Cloudová síť navržená s důrazem na jednoduchost instalace a provozu pravděpodobně koncovým uživatelům dodá sebedůvěry, která je možná podnítí k rozšiřování funkcionality jejich sítě a k používání dat, internetu věcí a dalších inovativních přístupů, což prodejcům může v konečném důsledku přinést vyšší tržby a konkurenční výhodu.

Správcům sítí, ať už lokálním nebo externím, centralizovaná správa usnadňuje práci a poskytuje snadný přístup k reportingu a monitoringu, kdekoliv a kdykoliv ho potřebují. Komplexní přehled o síti, který představuje další z výhod centralizované správy po cloudu, navíc reselerům pomůže představit zákazníkům možnosti rozšíření a inovování jejich sítě. Většinu běžných záležitostí může dodavatel a dokonce i správce sítě operativně a snadno řešit na dálku, tj. bez nutnosti fyzického výjezdu k zákazníkovi.

Stručně řečeno, řízení sítě, které není pouze postaveno na cloudu, ale možnosti cloudu využívá k optimalizaci sítě, může resellerům a správcům ušetřit mnohé z komplikací, s nimiž se při své práci často setkávají. Takový přístup navíc poskytuje snadné, škálovatelné a jednoduše realizovatelné řešení. Snadný a centrálně řízený provoz sítí jejich správcům poskytuje přesnou kontrolu a dokonalý přehled o síti, kdykoliv ho chtějí, a v konečném důsledku organizaci umožňuje plně využívat svá vlastní data. A co může být v éře Big Data lepšího?

Petr Koudelka, Zyxel Communications Czech

Související články

Leave a Comment