KPMG a SAS představily plán na založení Cloudových akceleračních center

cloud and backup network news

Cloudová akcelerační centra vzniknou v reakci na současné problémy, se kterými se potýkají podniky na celém světě. Smyslem je provázet zákazníky na cestě do cloudu – od návrhu a architektury po implementaci – a to rychle a ekonomicky. Centra budou mít podobu špičkově technicky vybavených prostředí pro efektivní spolupráci multioborových týmů. Budou sloužit klientům, kteří mají svá vlastní cloudová prostředí, i těm, kteří využívají externí cloudové služby.

Vedle toho, že zavedení cloudové infrastruktury SAS podnikům pomůže připravit se na situaci po odeznění pandemie, umožní jim také využít řadu hotových cloudových řešení a řízených služeb v oblasti účetnictví, boje proti praní špinavých peněz a průběžného sledování integrity nákupu i řešení SAS Model Manager na platformě SAS Viya.

Tato řešení mohou zákazníkům pomoci získat z jejich dat kvalitnější informace k boji proti podvodům, k eliminaci rizik a zároveň budovat, spravovat, zavádět a řídit datovou analýzu a AI tak, aby modely byly srozumitelné a rychleji uplatnitelné v praxi.

„Urychlený přechod do cloudu se pro mnoho podniků stal nutností. Optimalizace a adaptace podnikových procesů představuje vynikající příležitost k využití jeho výhod,“ říká Oliver Schabenberger, technický a provozní ředitel společnosti SAS. „SAS a KPMG pomáhají svým společným zákazníkům z této transformace vytěžit maximum.“

„Velmi nás těší další rozšíření naší celosvětové spolupráce se společností SAS,“ říká Christian Rast, globální ředitel pro technologie a znalosti společnosti KPMG International. „V těchto centrech mohou experti KPMG pomáhat zákazníkům SAS získávat vyšší užitek z úspěšného přechodu na cloud a zefektivňovat spolupráci v rámci stávajícího portfolia řešení, které zahrnuje například integritu procesu nákupu nebo zajištění souladu s předpisy proti praní špinavých peněz, která byla pro podniky během současné pandemie obzvlášť přínosná. Prioritu získají i pokročilá řešení pro zajištění compliance, která zákazníkům pomáhají plnit regulatorní požadavky rychleji a důsledněji.“

KPMG má celosvětově více než 400 konzultantů, kteří zákazníkům SAS pomáhají s přechodem na cloud. SAS a KPMG svůj záměr rozšířit spolupráci představily v souvislosti s nejvýznamnější světovou konferencí zaměřenou na analýzu dat – SAS Global Forum 2020.

Související články

Leave a Comment