Nový Kaspersky Endpoint Security Cloud obsahuje i funkce EDR pro SMB

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kaspersky Endpoint Security Cloud nyní obsahuje nástroj Endpoint Detection and Response (EDR) k monitorování a řešení bezpečnostních hrozeb, který je určen pro malé a střední organizace. Poskytuje správcům IT přehled o ohrožených koncových bodech a vizualizaci průběhu útoků, aby mohli analyzovat parametry a hlavní příčiny incidentů a pak přijmout proaktivní opatření ke zvýšení celkové ochrany firmy.

Spolehlivá ochrana před kybernetickými riziky je pro malé a střední firmy nezbytná, aby si zajištili bezpečnost svého podnikání, dat a financí. Podle průzkumu společnosti Kaspersky však tyto firmy při potlačování hrozeb často postrádají dostatečný přehled o situaci ve svém IT prostředí. To bylo ve 40 % z nich vyhodnoceno jako jeden z největších problémů. Kromě automatizované ochrany ve všech koncových bodech můžou podrobné informace o útoku, ohrožených uživatelích a místě průniku pomoct firmám vylepšit jejich bezpečnostní procedury.

Díky funkcím EDR, které jsou nyní k dispozici v aplikaci, mohou IT manažeři vidět vizualizované cesty šíření útoku, údaje o ovlivněných počítačích (verze OS a uživatelé), názvy a hash hodnoty infikovaných souborů, průběh změn v systému a další parametry. Všechny informace se zobrazují v konzoli pro on-line správu Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Na základě zjištění, jak se hrozba dostává do koncového bodu, můžou správci doladit bezpečnostní zásady a v případě potřeby přijmout další opatření k ochraně IT systémů a zvýšení příslušných znalostí zaměstnanců. Analýza by například mohla odhalit, že se malware dostal na notebook zaměstnance maskovaný jako grafický soubor prostřednictvím phishingového e-mailu. Správce by pak mohl aktualizovat nastavení ochrany proti phishingu, provádět změny v bezpečnostních profilech uživatelů, kteří pracují s citlivými informacemi, nebo rozhodnout, že zaměstnanci musejí absolvovat další školení o kybernetické bezpečnosti.

Funkce EDR jsou během roku 2021 k dispozici v testovacím režimu ve verzi Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus.

Zdroj: Kaspersky/TZ

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment