Nový program pro poskytovatele technologií v regionu EMEA „Cloud Innovation Factory“

cloud computing factory

Globální poskytovatel technologických řešení Arrow Electronics představil „Cloud Innovation Factory“, nový cloudový program v regionu EMEA pro poskytovatele technologií, jako jsou nezávislí dodavatelé softwaru (ISV). Program umožní organizacím provozujícím aplikace typu software jako služba (SaaS) rozšiřovat, zdokonalovat a škálovat svá řešení v cloudu v souladu s jejich individuálními potřebami.

Nově spuštěný program společnosti Arrow umožňuje poskytovatelům technologií rozvíjet svou budoucnost prostřednictvím obchodního a strategického plánování, zavádění a optimalizace řešení. Kromě toho nabízí tento program služby podporující růst jejich organizací a závazek neustálých inovací, aby se mohli přizpůsobovat měnícím se potřebám zákazníků, kteří hledají vysoce škálovatelné aplikace SaaS.

„Jsme nadšeni možností účastnit se programu Arrow Cloud Innovation Factory. Od společnosti Arrow jsme vždy měli fantastickou podporu, pokud jde o naše základní portfolio cloudových technologií. Program Cloud Innovation Factory pro nás jako rychle rostoucího ISV vytváří obrovskou novou obchodní příležitost k urychlení našeho růstu na nových trzích a teritoriích díky oslovení širší sítě doplňujících se partnerů připravených integrovat naši platformu Digital Workplace Experience a aplikaci do svých vlastních nabídek s přidanou hodnotou,“ řekl Paul Collins, technický ředitel společnosti Spica Technologies.

Společnost Arrow bude prostřednictvím svých specializovaných týmů v regionu EMEA pracovat na rozšíření využití cloudu poskytovateli technologií, škálování řešení připravených pro trh, integraci do tržišť, lepším uplatnění modelů předplatného a porozumění různým modelům prodejních kanálů podporujícím růst a spolupráci s dalšími obchodními partnery.

Poskytovatelé technologií spadají převážně do čtyř kategorií organizací, a to těch, které: 1) rychle rostou a potřebují rychle prokázat životaschopnost, 2) jsou zavedenější a chtějí se zaměřit na nové oblasti růstu, 3) chtějí se propojit a vytvářet aplikace, které lze integrovat do jiných aplikací, a 4) chtějí se modernizovat prostřednictvím cloudových platforem.

Program se bude zabývat vším od vytváření hodnotové nabídky, přes školení a poradenské služby až po marketing, generování poptávky a využívání osvědčených postupů dodavatelů.

Společnost Arrow spolupracuje s poskytovateli technologií již mnoho let, ale „Cloud Innovation Factory“ upevňuje vztah zaměřený na partnery a doprovází je na na cestě k úspěchu.

TZ

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment