Písecký cloud pod novou značkou mění IT k lepšímu

TCPRO datové centrum

Cloudové služby píseckého datového centra jsou na trhu již více než deset let, poslední dva roky je to pod hlavičkou TCPRO – The Cloud Provider. TCPRO je další úspěšným spin-off projektem Technologického centra Písek, kde je také umístěno již zmíněné moderní datové centrum, které je vybudováno dle Tier III standardu. S Ing. Lukášem Kučerou, výkonným ředitelem společnosti jsme probírali měnící se požadavky a potřeby zákazníků a strategické směřování značky TCPRO.

Trh služeb datových center je poměrně komoditní, čím se TCPRO odlišuje od svých konkurentů? 

Ing. Lukáš Kučera, výkonný ředitel společnosti The Cloud Provider s.r.o.
Ing. Lukáš Kučera, výkonný ředitel společnosti The Cloud Provider s.r.o.

Když budujete datové centrum, máte business model, který následně naplňujete. Oproti „zaběhnuté“ konkurenci, poskytující v té době prostor pro umístění a správu vlastní infrastruktury, jsme se od počátku plánovali odlišit nabídkou poskytovaných služeb, které v počátcích našeho fungování ještě ani zákazník nepovažoval za nezbytně nutné. Trh byl zaměřený převážně na hosting a zákazník předpokládal, že si vše potřebné dokáže zajistit sám. My jsme se od počátku chtěli zaměřit na cloud a s ním spojený outsourcing. Nezpochybnitelný vliv na naše uvažování mělo inovativní okolí, ve kterém se vždy uvažovalo ve víceletém horizontu, než aby se reaktivně řešili akutní potřeby. I díky tomuto vnitřnímu nastavení jsme se následně dostali do bodu, kdy dalším logickým krokem bylo postavit samostatnou entitu poskytující komplexní IT služby, a tak vznikla značka TCPRO – The Cloud Provider.

Co pod pojmem komplexní IT služby může zákazník očekávat?

Jako každé datové centrum umíme poskytnout robustní a bezvýpadkovou infrastrukturu. Samozřejmostí jsou cloudové služby, v poslední době roste poptávka po hybridních řešeních. Nad rámec dodání řešení dle specifikace definované zákazníkem nabízíme našim zákazníkům odbornou konzultační a poradenskou činnost, která může v konečném důsledku znamenat pro zákazníka rekonfiguraci původního požadavku vedoucí k významným úsporám, optimalizaci výpočetního výkonu nebo ke zlepšení efektivity fungování IT infrastruktury. Využití našich zkušeností ku prospěchu zákazníka považujeme za nedílnou součást našeho pohledu na svět a budoucnost IT.

Jakým směrem se bude IT sektor dále vyvíjet?

Celá naše infrastruktura je vybudovaná na otevřených technologiích, protože věříme, že zákazník ocení možnost výběru a svobodu kdykoliv službu libovolně měnit. Zároveň eliminujeme zbytečné náklady za licenční poplatky a závislost na jednom HW či SW řešení. Budoucnost jednoznačně směřuje k IT jako poskytované službě a celkově k optimalizaci provozních výdajů firem, takže veškerá naše nabídka je dostupná v modelu pay-as-you-go a zákazník opravdu platí pouze za to co opravdu potřebuje. Zároveň si uvědomujeme, že tento obchodní model využívá i konkurence, takže se snažíme stále přicházet s novými službami, které reflektují vývoj trhu, což je vedle otevřenosti zákazníků k outsourcingu také například nedostatek kvalifikovaných expertů.

Jaká je tedy aktuální nabídka služeb?

Středobodem naší nabídky jsou virtualizační služby pod značkou CLOUDPOINT, kde má zákazník bez jakýchkoliv investic okamžitě k dispozici servery, storage či sítě jako službu včetně monitoringu a technické podpory v češtině a angličtině v nepřetržitém režimu 24/7/365. Tato služba je hojně využívaná firmami, které vyvíjejí software či ho poskytují ve formě SaaS. K těmto zákazníkům máme historicky velmi blízko a dokážeme okamžitě reagovat na jejich potřeby díky flexibilní architektuře a snadné škálovatelnosti.

Pro zákazníky, kteří se rekrutují například z výrobních nebo logistických firem nově nabízíme službu DASHPOINT, která je postavena na monitoringu, sběru, vizualizaci a reportingu dat v přehledném rozhraní, které lze samozřejmě připravit na klíč dle oboru podnikání či aktuálních potřeb či dokonce v souladu s požadavky externích certifikačních, kontrolních a jiných autorit.

TCPRO logoPři již zmíněném nedostatku kvalifikovaných pracovníků se rychle stala populární služba SUPPOINT, která poskytuje komplexní podporu 24/7 třetím stranám. Už se nemusíte trápit co se stane, když si Váš odborník vezme dovolenou nebo onemocní. Tato služba je ukázkovým případem fungující sdílené ekonomiky, což je princip, na kterém jsou postaveny všechny naše služby.

Naše služby zastřešuje PROIT, což jsou profesionální služby, které se zabývají tvorbou dlouhodobých strategií, auditování současného stavu a návrhů konkrétních řešení, které berou v potaz budoucí potřeby a rozvojové plány zákazníků s přihlédnutím k optimalizaci případných CAPEX investic. Naší vizí je posouvat IT zákazníků na vyšší úroveň, což nám umožňují dlouholeté znalosti a zkušenosti našeho týmu techniků, kteří mají zkušenosti nejen z oblasti architektury a provozu datového centra, ale i z oblasti virtualizace a jsou leadery významných IT projektů pro soukromou i veřejnou sféru.

Zmiňoval jste zaměření na sdílené zdroje, co když se však zákazník rozhodne pro privátní řešení?

Samozřejmě, že jsme schopni bez problémů reagovat i na tyto požadavky. Většina dnešních řešení kombinuje veřejné i privátní prostředí, jelikož pro rutinní činnosti lze využít sdílené zdroje, zatímco v privátním prostředí si zákazník uchovává klíčové know-how či data, která musí být z pohledu interních politik či legislativy spravována v privátním cloudu. Máme k dispozici externí týmy expertů, kteří dokážou navrhnout architekturu privátního cloudu na světové úrovni. Takové řešení jsme například připravovali pro zákazníky z oblasti telekomunikací či BigData analýzy, protože tam je již potřebné sofistikovanější řešení v podobě správné kombinace fyzické a virtuální infrastruktury.

Jaké konkrétní přínosy přináší Vaše řešení?

Jsme velice rádi, že díky kombinaci moderních technologií a expertního poradenství, dokážeme zákazníkům reálně pomoci s provozem, rozvojem a dlouholetou udržitelností IT infrastruktury. Například společnosti ATOS IT Solutions and Services, našemu dlouholetému zákazníkovi, přineslo naše řešení 20% nárůst výkonu infrastruktury, 100 % se zvýšila možnost práce se samostatným definováním množství výpočetních prostředků a o 50 % se snížily celkové náklady na správu vývojového prostředí. Mladému, avšak velmi dynamicky se rozvíjejícímu start-upu Itera Technologies přinesly naše služby 25 % úsporu na výpočetních zdrojích a zákazník oceňuje i možnost podpory v češtině a angličtině, protože mají mezinárodní tým.

Fakt, že máme spokojené zákazníky a dokážeme jim pomoci bez ohledu na jejich velikost a obor podnikání, je pro mě známka kvality našich služeb, ale především kvality celého týmu. Doporučuji navštívit naše webové stránky www.tcpro.cz nebo ještě lépe – potkejme se osobně. Jsme otevřeni jakýmkoliv výzvám a rádi vše detailně probereme, ať již v naší pražské nebo písecké pobočce, kde si zároveň můžete prohlédnout naše moderní datové centrum.

Související články

Leave a Comment