Příjmy z veřejného cloudu porostou v roce 2023 meziročně o 26 % na 525 miliard USD

Gartner IaaS cloud

Globální poptávka po veřejných cloudových službách neustále stoupá, protože svět se stále více digitalizuje.

V posledních letech zaznamenaly Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud Platform působivý růst v přijímání a využívání svých služeb, který bude nepochybně pokračovat i v roce 2023, protože celý trh bude svědkem dvouciferného růstu.

Podle údajů prezentovaných TradingPlatforms.com se očekává, že globální výnosy z veřejného cloudu letos porostou o 26 % a dosáhnou 525 miliard USD.

IaaS je nejrychleji rostoucí segment, tržby porostou meziročně o 35 %

Miliardy lidí využívají cloudové úložiště ke správě a ukládání soukromých dat. Mnoho výhod veřejného cloudu, včetně zvýšené agilnosti, flexibility a škálovatelnosti, jej však rozšířilo v obchodním sektoru. Společnosti mohou rychle nasazovat nové aplikace a služby pomocí veřejného cloudu, aniž by investovaly do drahé infrastruktury. Mohou se také rychle zvětšovat nebo zmenšovat bez dalších nákladů.

Podle údajů SkyQuest představuje dnes veřejný cloud jednu třetinu všech výdajů na podnikovou IT infrastrukturu a toto číslo v budoucnu jen poroste.

Průzkum Statista odhalil, že příjmy z veřejného cloudu se za poslední tři roky téměř zdvojnásobily, z 214 miliard USD v roce 2019 na 415 miliard USD v loňském roce. Celý trh bude v roce 2023 nadále růst o 26,7 % CAGR, což povede k objemu trhu 525,6 miliard USD.

Software jako služba (SaaS) jako největší segment trhu podle předpovědí letos dosáhne tržeb téměř 254 miliard USD, což je meziroční nárůst o 18 %. Do roku 2025 se očekává, že toto číslo dosáhne téměř 300 miliard dolarů.

Infrastruktura jako služba (IaaS), nejrychleji rostoucí segment trhu, zaznamená působivý meziroční růst o 35 %, přičemž tržby stoupnou ze 117,3 miliardy USD v roce 2022 na 158,4 miliardy USD v letošním roce. Předpokládá se, že toto číslo se v roce 2025 zvýší o dalších 53 % na 243 miliard USD.

Statista očekává, že segment Platform as a Service (PaaS) letos dosáhne hodnoty 113,3 miliardy dolarů, což je nárůst z 83,7 miliardy dolarů před rokem, a poté se do roku 2025 vyšplhá na 164 miliard dolarů.

AWS drží 16,3% podíl na trhu, Microsoft Azure následuje s 14,5%

Podle geografické analýzy představují Spojené státy největší světový trh s veřejným cloudem, který letos podle očekávání vygeneruje 258,1 miliardy dolarů nebo téměř 50 % celkových tržeb. Následuje Čína s příjmy z veřejného cloudu ve výši 54,2 miliardy dolarů, což je nárůst z 38,7 miliardy dolarů před rokem.

Německo se umístilo na třetím místě s tržbami 21,1 mld. USD v roce 2023. Následují Spojené království a Japonsko s 20 mld. USD a 18,3 mld. USD.

Data Statista potvrdila, že Amazon Web Services zůstává největším hráčem na trhu veřejného cloudu s 16,3% podílem na trhu v roce 2022. Microsoft Azure se umístil jako druhý největší poskytovatel cloudových služeb s 14,5% tržním podílem na celém světě. Salesforce, Google Cloud a Alibaba následují s podílem na trhu 4,7 %, 4,2 % a 2,8 %.

Zdroj: cloudcomputing-news.net

Související články

Leave a Comment