Red Hat v nejnovější verzi OpenShiftu zdokonaluje Kubernetes

Red Hat OpenShift 4.7

Red Hat oznámil vydání Red Hat OpenShift 4.7 – nejnovější verze přední podnikové Kubernetes platformy, která je navržena tak, aby zjednodušila a zrychlila modernizaci aplikací a pomohla minimalizovat tlak na IT týmy při jejich snaze o sjednocení tradičních a cloudových aplikací. Verze 4.7 je založena na Kubernetes 1.20 a všechny její nové vlastnosti jsou postaveny na základě konzistentní platformy, kterou Red Hat OpenShift nabízí napříč otevřeným hybridním cloudem.

Red Hat OpenShift nabízí různorodé vlastnosti pro modernizaci a migraci aplikací, aby pokryly různé specifické potřeby organizací. Jeho nejnovější vydání rozšiřuje modernizační nástroje pro přesun tradičních aplikací na nové architektury založené na mikroslužbách a poskytuje konzistentní správu napříč všemi aplikacemi pro dosažení operační efektivity bez omezování inovací.

Přesun tradičních aplikací do Kubernetes Red Hat OpenShift 4.7 obsahuje nejnovější verzi produktu OpenShift Virtualization, který byl poprvé vydán v červenci 2020 a který je navržen tak, aby pomohl organizacím strhnout aplikační hranice mezi tradiční a cloudovou infrastrukturou a rozšířit kontrolu nad distribuovanými zdroji. Nové funkce a vylepšení zahrnují:

  • schopnost importovat existující virtuální stroje do Red Hat OpenShift,
  • předlohy pro vytvoření virtuálních strojů jedním kliknutím,
  • integraci s Red Hat Advanced Cluster Manager for Kubernetes, která poskytuje vylepšenou kontrolu a dohled napříč nasazenými aplikacemi, včetně těch virtuálních.

Red Hat OpenShift 4.7 dále rozšiřuje i podporu pro Windowsové kontejnery, které byly poprvé představeny na konci roku 2020. Mimo podporu Windowsových kontejnerů na Amazon Web Services (AWS) a Azure, nabídne OpenShift brzy podporu také nad vSphere (kde bude dostupná v březnu) při využití postupu pro infrastrukturu poskytnutou instalátorem (IPI). Tato novinka nabízí organizacím cestu pro přesun Windowsových kontejnerů na Red Hat OpenShift bez ohledu na to, kde běží, a bez nutnosti kompletně přepracovat architekturu nebo psát nový kód.

Zjednodušená efektivní migrace ve velkém

Sada migračních nástrojů pro virtualizaci, která bude brzy dostupná jako technologická ukázka, zjednoduší migraci virtuálních strojů do Red Hat OpenShift Virtualization na podnikové úrovni. Vývojářům to umožní při tvorbě nových cloudových aplikací snáze přistupovat k tradičním virtuálním strojům.

Sadu migračních nástrojů pro virtualizaci je možné rychle nasadit v prostředí OpenShiftu pomocí snadno použitelného operátoru dostupného v OperatorHubu. Migrace se provádí v několika jednoduchých krocích, kdy nejprve je třeba poskytnout zdrojové a cílové přihlašovací údaje, dále pak mapování zdrojové a cílové infrastruktury, vytvořit pečlivě navržený plán a nakonec spustit samotnou migraci.

Sada migračních nástrojů pro virtualizaci bude plně dostupná s podporou později v letošním roce a bude zahrnovat rozšířené možnosti pro minimalizaci výpadku, snížení rizika a obecně optimalizaci úspěchu projektu. Funkce budou zahrnovat předmigrační kontroly pro zjištění potenciálních problémů s kompatibilitou, vylepšenou funkcionalitu pro kopírování dat a lepší možnosti automatizace, které sníží potřebu manuálních kroků během migrace.

Rychlejší, bezpečnější a škálovatelnější vývoj

Red Hat OpenShift 4.7 nově umožňuje i technologický náhled pro OpenShift GitOps, čímž poskytuje organizacím rámec pro to, jak s GitOps začít. OpenShift GitOps je založené na automatizačním projektu ArgoCD a nabízí deklarativní průběžné nasazování aplikací na OpenShift díky integraci nástrojů pro CI/CD, včetně OpenShift Pipelines, s repozitáři zdrojového kódu jako GitHub nebo Gitlab, čímž umožňuje udržovat správu pomocí procesů postavených na Gitu.

Díky využití přístupu “infrastruktura jako kód” od nápadu až po produkci mohou organizace za pomoci OpenShift GitOps spravovat, zabezpečovat a aktualizovat aplikace skrze Git, což zkracuje cestu na trh a usnadňuje aktualizace a zabezpečení.

„Red Hat si uvědomuje, že modernizace aplikací představuje pro organizace úžasnou příležitost, ale také zvyšuje tlak na už tak přetížené IT týmy,“ upozorňuje Ashesh Badani, senior viceprezident divize Cloud Platforms v Red Hatu. „Red Hat OpenShift 4.7 přidává funkce, které pomohou organizacím modernizovat v postupných krocích a v časovém horizontu, které pro ně dávají největší smysl a nenaruší jejich stávající služby. Red Hat OpenShift je také díky propojení moderních a tradičních aplikací schopen nabídnout konzistentní zkušenost pro správu a řízení napříč aplikacemi bez ohledu na to, kde a na jaké infrastruktuře běží.”

Dostupnost

Red Hat OpenShift 4.7 je již nyní dostupný

Související články

Leave a Comment