Red Hat zrychluje hybridní cloud

OpenShift 4.4

Red Hat oznámil nové produkty, které pomohou organizacím všech velikostí a ve všech odvětvích optimalizovat, škálovat a jednoduše chránit své IT týmy tváří v tvář měnícím se globálním poměrům.

Red Hat již dlouho drží vedoucí pozici v technologických evolucích a chce umožnit zákazníkům vytvořit jakoukoliv aplikaci a nasadit ji kdekoliv při zachování konzistence a pružnosti, které nabízí základy otevřeného hybridního cloudu. Nové produkty Red Hatu jsou postaveny na této vizi a jsou navrženy tak, aby s využitím hybridního cloudu vylepšily dodání, přístupnost a stabilitu kritických služeb na celosvětové úrovni.

Více než kdy jindy vidí Red Hat potřebu rozvoje IT, aby mohlo uspokojit rychle rostoucí poptávku po nepřetržitě dostupných digitálních službách a všudypřítomném připojení. Téměř všechna odvětví včetně zdravotnictví, logistiky, obchodu, finančních služeb, státní správy, vzdělávání a dalších se v reálném čase přizpůsobují, aby pokryla poptávku po rychlejším a rozšířenějším přístupu ke klíčovým aplikacím a službám se současným udržením operační stability. Například v odvětví telekomunikací se v některých globálních regionech zvýšily přenosy o více než 50 %. Tento nárůst přiměl poskytovatele telekomunikací a služeb navýšit kapacity a urychlit nasazení 5G a edge computingu, což následně vedlo k důkladnějšímu testování připravenosti sítí a cloudové infrastruktury.

Red Hat věří, že technologie nutné k uspokojení těchto potřeb nejsou navázány na zastaralý software ani nevyžadují drahé proprietární technologie. Naopak, odpovědi nabídnou inovace v open source umožňující organizacím využít výhody nativních cloudových platforem kdekoliv – od edge a privátních data center až po různé veřejné cloudy. S pomocí open source technologií jako Linux a Kubernetes organizace nejen získávají přístup k inovacím, které jim mohou pomoci připravit se na to, co teprve přijde, a udržet je v popředí jejich odvětví, ale také jim pomohou automatizovat, přizpůsobit se a škálovat existující administrátorské týmy napříč IT prostředími. A to vše s větší flexibilitou, než jakou mohou poskytnout dodavatelé uzavřených řešení.

Tradiční a nativní cloudové aplikace, sjednocené a spravované od centra až po okraj

Red Hat není lídrem v open source komunitách kvůli marketingu nebo výhodám. Například do Kubernetes Red Hat přispíval již v začátcích projektu spolu s Googlem, a i dnes zůstává druhým největším přispěvatelem z řad organizací. Red Hat pomáhá posouvat vpřed klíčové technologie v Kubernetes a příbuzných komunitách, což umožňuje evoluci napříč IT odvětvími.

Pomocí OpenShiftu Red Hat razil cestu pro podnikovou platformu Kubernetes, která umožnila zákazníkům přijmout cloudové přístupy za současné podpory existujících tradičních aplikací. Red Hat OpenShift má důvěru mezi zákazníky napříč odvětvími, jelikož nabízí diferencovaný přístup. V zájmu další eliminace hranic mezi tradičními a nativními cloudovými aplikacemi Red Hat představuje vlastnosti umožňující nasazení nových typů aplikací na OpenShiftu, což vede k uspokojení aktuálních potřeb zákazníků.

Red Hat představil:

  • OpenShift virtualization, novou funkci dostupnou v testovací verzi v rámci Red Hat OpenShift odvozenou z open source projektu KubeVirt. OpenShift virtualization umožňuje organizacím vyvíjet, nasazovat a spravovat aplikace skládající se z virtuálních strojů po boku kontejnerů a serverless aplikací. Vše v rámci jedné platformy, která sjednocuje cloudové a tradiční přístupy. Zatímco se někteří dodavatelé snaží chránit své zastaralé technologie pomocí zpomalování vývoje Kubernetes a nativní cloudové technologie, aby udrželi proprietární virtualizační řešení, Red Hat se snaží o pravý opak: posunout tradiční aplikace kupředu do prostoru s otevřenou inovací a umožnit zákazníkům skutečně se transformovat svou vlastní rychlostí, nikoliv zůstat napospas uzavřeným systémům.
  • Red Hat OpenShift 4.4, nejnovější verzi přední podnikové platformy Kubernetes, která staví na jednoduchosti a škálovatelnosti Kubernetes operátorů. Nově založený na Kubernetes 1.17, OpenShift 4.4 přichází s novým pohledem na metriky platformy a monitorování nasazených aplikací se zaměřením na vývojáře. Dále přibyla také integrace monitoringu do Red Hat Operators, řízení výdajů pro odhad zdrojů a nákladů využitých specifickými aplikacemi napříč hybridním cloudem a mnohé další. Přečtěte si více o tom, co je nového v Red Hat OpenShift 4.4.
  • Aby bylo možné překonat výzvy, které přináší provoz aplikací navržených pro cloud napříč vysoce škálovanými, produkčními a distribuovanými Kubernetes systémy, Red Hat také představuje nový nástroj pro správu Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes. Ten bude brzy dostupný v testovací verzi a nabízí jednotný, zjednodušený kontrolní bod pro nasazení a dohled nad mnoha instancemi OpenShiftu, správu řízenou pravidly a správu životního cyklu aplikací. Více si o Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes si můžete přečíst zde.

Budování základů pro inovace kdekoliv

Inovace znamená více než jen obyčejné dodání nových technologií. Stejně jako celé portfolio Red Hatu pro otevřený hybridní cloud, i tato řešení za sebou mají celý ekosystém podpůrného softwaru, hardwaru a služeb, včetně hlubokých znalostí, jež má Red Hat v oblasti integrace a provozu otevřených inovací. Red Hat také poskytuje produkční jistotu díky udržování produkční úrovně a dlouhého životního cyklu pro celé své produktové portfolio včetně výše zmíněných nových nabídek.

Tyto novinky se neomezují na jediný kus hardwaru nebo jednoho poskytovatele cloudu. Red Hat nabízí inovace napříč kompletním spektrem hybridních a vícecloudových nasazení včetně:

  • každého z hlavních veřejných poskytovatelů cloudu jako Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud a Microsoft Azure, ale také mnoho specializovaných poskytovatelů cloudu,
  • spravovaných řešení skrze OpenShift Dedicated, Azure Red Hat OpenShift a IBM Red Hat OpenShift Kubernetes Service umožňující organizacím získat výhody podnikových Kubernetes bez nutnosti správy vlastní infrastruktury,
  • podpory pro mnoho výpočetních architektur včetně x86, IBM Power a mainframů.

Mimo tyto technologie Red Hat investoval do pomoci organizacím získat co nejvíce z jejich existující infrastruktury. Do této kategorie spadají:

  • Vylepšení v Red Hat Insights, které nabízí proaktivní správu bezpečnosti a rizik jako službu. Tato vylepšení zjednodušují IT týmům odhalovat, diagnostikovat a odstraňovat potenciální problémy před tím, než mají reálný dopad na produkční systémy a koncové uživatele. Insights nejsou za příplatek, jsou automaticky dostupné napříč všemi podporovanými subskripcemi Red Hat Enterprise Linuxu.
  • Red Hat Ansible Automation Platform také pomáhá překonávat komplexitu zvyšujících se požadavků na síť a rozšiřující se infrastrukturu pomocí automatizace časově náročných manuálních úkolů, čímž pomáhá IT týmům efektivněji vyhovět potřebám zákazníků a koncových uživatelů.

Školení a certifikace poskytované Red Hatem jsou také dostupné pro IT týmy, které by rády rychle rozšířily své dovednosti s tím, jak se vyvíjí nároky na připojení. Od základů Kubernetes až po získání certifikace v architektuře telekomunikací, expertíza Red Hatu je dostupná pro IT profesionály a umožňuje jim získat nové dovednosti a zkušenosti, aby se mohli lépe vypořádat s rostoucími nároky na síť.

Související články

Leave a Comment