Science Mesh pro efektivní sdílení dat a mezinárodní spolupráci vědecké komunity

Science Mesh

Sdružení CESNET se v rámci svého členství v asociaci EOSC, evropského cloudu pro otevřenou vědu, zapojilo do řady mezinárodních projektů. Jedním z nich je CS3MESH4EOSC. Složitá zkratka v sobě ukrývá úsilí o vytvoření otevřené vědecké infrastruktury datových úložišť Science Mesh pro sdílení a neomezenou práci s vědeckými daty v evropském prostředí.

Projekt se zaměřuje na vývoj nadstavbového nástroje, aplikačních rozhraní (API) a protokolů pro správu přístupů uživatelů do systémů pro sdílení a synchronizaci dat, jako jsou ownCloud@CESNET, SURFdrive, CERNBox, PSNCBox, CloudSTOR, Sciebo, SWITCHdrive a ScienceData. Prostřednictvím tohoto nástroje budou překonány institucionální a geografická omezení pro sdílení a přístup k vědeckým datům. Sdílení a synchronizace dat, fungující v národních systémech, budou dostupné i na evropské úrovni. Služba se rozšíří o možnost editace dat, přenosu objemných datových souborů a jejich jednoduchou publikaci do vědeckých openaccess repozitářů. Vědeckým a akademickým pracovníkům se zefektivní jejich vzájemná spolupráce.

Science Mesh data

Projekt CS3MESH4EOSC je koordinován Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) a podílejí se na něm národní e-infrastruktury, univerzity a komerční subjekty z EU a Austrálie. První výsledky projektu byly představeny prostřednictvím demonstračního videa na konferenci CS3 2021 – Cloud Storage Synchronization and Sharing. Hlavním přínosem navržených řešení je jejich možné využití v heterogenním prostředí systémů od různých dodavatelů obvykle navázaných na národní e-infrastruktury. Uživatelé si udržují kontrolu nad svými vzdálenými nebo domácími datovými soubory a současně jsou integrováni do evropského cloudu otevřené vědy. Poskytnutí propojené platformy přizpůsobené konkrétním potřebám výzkumných pracovníků a studentů přispívá ke zvyšování a sdílení vědeckých znalostí.

Související články

Leave a Comment