Šest cloudových řešení, bez kterých se menší firmy v tomto roce neobejdou

cloud data

Přesun správy firemních dat do cloudu. Systémem využívaným především u velkých, nadnárodních firem mohou stejně zvýšit svoji efektivitu i menší podniky.

Majitelé tímto krokem vylepší jak ekonomiku firmy, tak i její pracovní procesy. Zajistí si i konkurenční výhodu oproti těm, kteří cloudový systém nevyužívají.

Jaké cloudové nástroje tedy nesmějí v menší a středně velké firmě chybět?

Cloudové řešení v současnosti umožňují správu v podstatě všech firemních činností. Mobilní zařízení se stává prostředkem pro řešení i náročnějších úkonů. Pokud chtějí menší podniky vést svůj byznys tím správným směrem, musí vylepšit správu firemních dat pomocí těchto cloudových nástrojů:

1. Projektový management

Nezáleží na velikosti týmu. Přesunutí projektu a řízení úkolů do cloudu je zásadní. Centralizace veškerých aktiv, dokumentace, kontrolních seznamů či komunikace společnosti do jednoho nástroje, jako je například Asana, může okamžitě usnadnit pracovní postupy a tím zvýšit efektivitu.

2. Řízení financí

Správa faktur, plateb a sledování peněžních toků je zásadní pro všechny vlastníky firem. Například QuickBooks nabízí software vhodný pro všechny typy firem.

3. Zařízení podporující cloud

Stejně důležité je využít kancelářského vybavení založeného na práci v cloudu. Například společnost Xerox nabízí nejen tiskové stroje, ale i platformu ConnectKey. Tento asistent nabízí základní sadu přednastavených aplikací, které si mohou uživatelé tiskových strojů volně stáhnout do svých přístrojů a usnadnit si tak každodenní práci. Příkladem je aplikace OptimiDoc Cloud, která umožní skenovat přímo do editovatelných souborů v podstatě jedním klikem.

4. Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

CRM je jádrem mnoha malých podniků. Systémy jako Zoho pomáhají spravovat kontakty, potenciální zákazníky, zákazníky, partnery a tok prodeje v reálném čase odkudkoliv. Díky cloudovému systému může každý ve firmě okamžitě vidět, v jaké fázi komunikace s klientem firma v danou chvíli je.

5. Marketingová automatizace

Existuje řada možností marketingové automatizace založené na cloudovém řešení. Například Hubspot spravuje všechny formy marketingu v jednom. Pro méně nákladná řešení se specifickými marketingovými úkoly lze zvolit jednotlivé aplikace pro zpracování například e-mailové komunikace, sociálních médií a sledování marketingových kampaní.

6. Systém správy obsahu

V případě firem, které provozují elektronický obchod, je nutný systém pro správu obsahu. WordPress je vhodný, pokud je cílem vytvoření vysoce výkonné online identity firmy.

V čem je software založený na cloudu vlastně výhodný?

Lepší pracovní výsledky bez investování mnoha peněz do hardwarů a různých typů systémů. Právě to nabízí menším firmám cloudové řešení správy dat. Jejich největší výhodou je úspora financí. Přesun správy firemních dat do bezpapírové formy ušetří nejen výdaje na tisk, ale i čas zaměstnanců. Ti digitalizací a automatizací jejich každodenní práce mohou čas vložit do dalších činností.

Jaká jsou další z mnoha výhod přesunu správy dat do cloudu?

● Cloudový software je jednodušší a snadno nastavitelný. Většina cloudového softwaru je připravena k použití ihned bez školení zaměstnanců.

● Menší potřeba IT podpory, firmy tak mohou vynakládat více peněz na cloud computing.

● Lepší spolupráce a s tím související produktivita s kolegy. Všechna data, vzájemné komunikace a další materiály jsou umístěny v jednom centrálním úložišti.

● Přístup do systémů vaší společnosti z libovolného zařízení a místa.

● Zlepšená bezpečnost dat. Společnost RapidScale uvádí, že 94 % podniků přesunem do cloudu vylepšilo svoji bezpečnost.

● Některé cloudové nástroje jsou integrovány. To vede k inteligentnějším podnikovým procesům, pracovním postupům a lepším schopnostem automatizace.

-LiM

Související články

Leave a Comment