Zájem o úložiště jako službu roste

Evergreen Storage

Společnost Pure Storage, průkopník v poskytování datových úložišť formou služby v multicloudovém prostředí, oznámila že dosáhla nového milníku růstu svého programu Evergreen Storage. Jedná se o službu úložiště založenou na předplatném. Již více než 2 700 zákazníků provedlo hladký upgrade úložiště a přešlo na tuto službu. Počet upgradů rostl během posledních pěti let v průměru meziročně o 38 %. Soustavný růst programu Evergreen představuje základ strategie společnosti Pure poskytovat jednoduché, spolehlivé a škálovatelné úložiště jako službu (storage as-a-service, STaaS) a pro zákazníky znamená bezproblémový most do cloudu.

Služba Evergreen byla představena v roce 2015 a změnila oblast poskytování úložišť. Tradiční úložiště se vyznačovala vysokými náklady, 3-5letými cykly obnovy technologií, přestavbami úložišť, neplánovanými odstávkami, vysoce rizikovou migrací dat a celkovou složitostí. Program Evergreen naopak připravil půdu pro novou éru vlastnictví IT tím, že zákazníkům nabídl možnost předplatit si inovace, které snižují náklady, vytvářejí delší a udržitelnější životní cyklus technologií a umožňují zákazníkům v reakci na měnící se obchodní potřeby nepřetržitě modernizovat svou organizaci bez přerušení podnikání.

Rozvoj programu Evergreen v kombinaci s programy Pure as-a-Service (nabídka STaaS založená na skutečné spotřebě) a Pure Cloud Block Store (tento program zajišťuje hladkou mobilitu dat v lokálních i cloudových prostředích) je důkazem rozšiřující se jednotné strategie předplatného společnosti Pure. V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2022 vzrostly příjmy společnosti Pure z předplacených služeb meziročně o 35 %.

Zatímco upgrady běžných úložišť vyžadují kompletní přestavbu IT infrastruktury organizace, včetně odstranění zastaralých úložišť a jejich nahrazení nejnovějšími technologiemi, řešení Evergreen Storage společnosti Pure funguje zcela bez přerušení provozu, eliminuje opakující se nákupy úložišť a poskytuje ochranu investic. Program již úspěšně umožnil více než 7 000 hladkých upgradů řadičů úložišť v organizacích, které se připojily k rostoucí zákaznické základně společnosti Pure, eliminovaly prostoje, dopady úložišť na výkon a migrace dat.

TZ

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment