Acronis: Několikahodinový výpadek provozu je nejčastějším následkem ztráty dat v českých firmách

Acronis představil výsledky lokálního dotazování, podle kterého již 43 % českých podniků zažilo několikahodinový výpadek obchodního provozu v důsledku ztráty firemních dat. Delší provozní výpadky hraničící výjimečně až s ohrožením existence podniku přiznalo 5 % respondentů. Průzkum byl proveden v říjnu 2022 mezi účastníky konference ZEBRA Cyber Roadshow.

I když většina ztrát firemních dat je stále způsobena lidským faktorem či selháním zařízení, roste počet případů ztrát v důsledku kybernetických útoků – například již 14 % respondentů uvedlo jako příčinu ztráty ransomwarový útok. Klíčovým prvkem ochrany dat v českých organizacích je nadále pravidelné zálohování, ale významně se zvyšuje význam kybernetické bezpečnosti a ochrany samotných záloh, které bývají stále častějším cílem kybernetických útočníků.

Nejzajímavější zjištění průzkumu zahrnují:

  • V případě ztráty dat se čeští IT administrátoři nejčastěji setkávají s jejich náhodným smazáním (85 %), selháním zařízení (61 %) a zašifrováním ransomwarem (14 %).
  • 43 % respondentů uvedlo, že typickým důsledkem ztráty dat bývá krátkodobý výpadek obchodního provozu v řádu hodin, 29 % uvedlo výpadek IT bez následků na provoz firmy a 23 % žádný výpadek díky existenci systému okamžité obnovy dat. Pouze 4 % dotázaných zmínila dlouhodobý výpadek v řádu dní a 1 % výpadek ohrožující samotnou existenci firmy.
  • Klíčovým prvkem prevence ztráty dat je zálohování (86 % dotázaných), kybernetická bezpečnost (68 %), ochrana záloh (51 %) a testování obnovy (46 %).
  • Pouze 26 % firem dnes využívá výhradně on-premise řešení kybernetické ochrany, zbytek již využívá hybridní a cloudová řešení.

 

Acronis„Podle našich zkušeností z poslední doby můžeme potvrdit, že roste počet případů, kdy zákazníci a partneři čelí útokům vedoucím až k výpadkům obchodního provozu,“ řekl Aleš Hok, obchodní ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS„Tyto útoky jsou obvykle vedeny rovnou na zálohy, protože pro útočníky představují hlavní překážku úspěšného vydírání. Proto doporučujeme, aby podniky a organizace využívaly ucelená řešení ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, která jsou schopná vedle tradičního zálohování zajistit bezpečí celé infrastruktury, včetně ochrany kritických záloh.“

Související články

Leave a Comment