Deutsche Telekom přináší Google Cloud do svého 5G jádra v rané zkušební verzi

Google cloud 5G

Společnost Deutsche Telekom rozšířila své partnerství s Google Cloud, přičemž americký hyperscaler je nastaven jako hostitel 5G jádra společnosti.

Obě společnosti spolupracují již několik let a v roce 2021 se spojily, aby vyvinuly německý suverénní cloud.

Dceřiná společnost Deutsche Telekom T-Systems bude spravovat a provozovat cloudové služby Google v Německu, přičemž zajistí, že budou v souladu s předpisy o suverenitě dat.

Díky rozšířenému partnerství budou obě společnosti pilotovat několik síťových služeb, jako je 5G Standalone v Rakousku, a také funkce vzdálené brány paketů využívající Google Cloud a Google Distributed Cloud Edge.

Deutsche Telekom také zavede nástroje pro analýzu sítě Google Cloud. Deutsche Telekom bude pilotovat několik případů použití týkajících se detekce anomálií, počítadla výkonu a trasovacích dat v prvním kroku využití operací řízených daty a automatizovaných pracovních postupů s otevřenými řešeními založenými na Kubernetes, které nabízí Google Cloud.

Německá telekomunikační společnost také vyzkouší řešení pro analýzu dat, umělou inteligenci a strojové učení Google Cloud ve společném proof of concept.

„V Deutsche Telekom implementujeme naši strategii Leading Digital Telco investováním do nejlepší síťové infrastruktury ve své třídě a zaváděním platforem cloudových služeb,“ řekla Claudia Nemat, členka představenstva Deutsche Telekom.

„Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit naše partnerství se službou Google Cloud prováděním zkoušek v klíčových oblastech, které nám umožní rychleji inovovat a zavádět nové služby a zákaznické zkušenosti.“

Thomas Kurian, generální ředitel Google Cloud, dodal: „Poskytovatelé komunikačních služeb stále více hledají cloudová nativní řešení, aby pokročili v nasazení síťových funkcí a podpořili automatizaci, elasticitu a škálovatelnost. Věříme, že naše partnerství s Deutsche Telekom přinese koncovým uživatelům výrazně lepší zkušenosti, které v konečném důsledku zvýší standard pro telekomunikační průmysl.“

Zdroj: datacenterdynamics.com

Související články

Leave a Comment